Nieuws

20272B - Aansluiting Europawijk naar RWZI Mol
12 nov 2019

Rioleringswerken Monacolaan gestart

 

Vandaag, 12 november, zijn in de Monacolaan de rioleringswerken van start gegaan. Ondertussen legt de aannemer de fundering in de Amerikalaan verder aan. In de Engelandlaan en de Canadalaan worden de betonnen doorsteken geplaatst.

 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 november wordt de onderlaag asfalt voorzien in de Amerikalaan, Nederlandlaan, Frankrijklaan en Engelandlaan.

 

Vanaf maandag 18 november is verkeer in beide richtingen opnieuw mogelijk.

29 okt 2019

Rechtzetting

 

In een vorig bericht werd foutief gemeld dat de boordstenen in november worden aangelegd. De juiste datum is 30 en 31 oktober. Zie hieronder het bericht.

 

Deze week boordstenen, wijziging in de verkeerssituatie

 

30 en 31 oktober legt de aannemer de betonnen boorden in de Amerikalaan, Nederlandlaan, Frankrijklaan en Engelandlaan richting de Europawijk. Op 1 november zullen ze worden ingeslepen om zettingen op te vangen en barsten te voorkomen. Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt vandaag, op 29 oktober, enkelrichtingsverkeer ingesteld in de Amerikalaan, vanuit Kievermont naar de Ierlandlaan en in de Nederlandlaan richting Engelandlaan en Romelaan. De Frankrijklaan is enkel toegankelijk voor laden en lossen, je zal er kunnen inrijden maar niet keren. Het plan van deze wijzigingen kan je hieronder terugvinden.

 

In de Canadalaan is de riolering gelegd en worden de woningen aangesloten op de nieuwe leiding. We starten de rioleringswerken op in de Italiëlaan en ook in de Monacolaan, waar we deze week het asfalt zullen opbreken.

17 okt 2019

Aanleg rijweg in Frankrijklaan, Nederlandlaan en Amerikalaan

 

Vanaf vrijdag 18 oktober tot midden volgende week wordt de onderfundering van de rijweg gelegd in Frankrijklaan, Nederlandlaan en Amerikalaan.

 

Tegen vrijdag 25 oktober starten de voorbereidingen voor het ter plaatse gieten van de betonnen kantstrook. We verwachten dat de aannemer op dinsdag 29 oktober met de kantstrook begint. Als de weersomstandigheden meezitten, dan kan vanaf 12 november de onderlaag asfalt worden aangebracht.

17 okt 2019

Woningen Frankrijklaan en Canadalaan aangesloten op nieuwe riool

 

In de Canadalaan worden de rioolkokers verder aangelegd. Ondertussen sluit de aannemer de woningen in Frankrijklaan en Canadalaan aan op de nieuwe riool.

03 okt 2019

Aanleg riolering Frankrijklaan gaat verder

 

De riolering wordt in de Frankrijklaan verder gelegd. Ook start de aannemer met het deel van de Nederlandlaan naar de Canadalaan.

 

De bomen die in het tracé van de grachten staan, worden gerooid.

 

In voorbereiding van de werken aan de nutsleidingen, die vanaf december starten, worden nu doorsteken aangebracht in de straat. 

 

Indien de weersomstandigheden het toelaten, dan is de glijbekisting voor de boordstenen en het asfalt nog steeds einde oktober gepland.

20 sep 2019

Afkoppelen regenwater 

 

De afkoppelingswerken (regenwater mag niet meer in de vuilwaterleiding mee) op de privéterreinen moeten gebeurd zijn zodra het huisaansluitputje voor regenwater geplaatst is. Dit is wanneer de gracht voor jouw woning wordt aangelegd.

20 sep 2019

Volgende week starten werken Frankrijklaan

 

De pompputten werden geplaatst in de Engelandlaan en Nederlandlaan. De aannemer maakt nu de verbindingen tussen de pompput en de riolering.

 

Volgende week starten de rioleringswerken in de Frankrijklaan.

 

Midden oktober wordt de boordsteen getrokken en eind oktober wordt asfalt gelegd in de Amerikalaan, Frankrijklaan en gedeelte Nederlandlaan. Deze planning is zoals steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

29 aug 2019

Moeilijke doorgang kruispunt Nederlandlaan-Amerikalaan

 

De komende week wordt de vuilwaterriolering verder gelegd vanaf het kruispunt Nederlandlaan-Frankrijklaan tot en met het kruispunt Nederlandlaan-Amerikalaan. Hier worden de aanzetten van de riolering naar de andere 3 armen van het kruispunt klaar gestoken. Dit zijn ingrijpende werken die de doorgang op het kruispunt sterk zullen bemoeilijken.

23 aug 2019

Plaatsing aansluitputjes

 

Weldra ontvangen de bewoners en de eigenaars een infobrief met informatie over de opritten en de huisaansluitputjes voor vuil water (DWA) en regenwater (RWA). In de brief vragen we je om de gewenste situatie aan te duiden voor de oprit en de huisaansluitputjes. Bezorg het invulformulier a.u.b. aan Aquafin. Zo zijn we zeker dat de aannemer alle aansluitingen juist uitvoert. Alvast bedankt voor jouw medewerking!

23 aug 2019

Rioleringswerken gestart in Mol

 

De rioleringswerken zijn gestart op het grondgebied van de gemeente Mol. Momenteel is de vuilwaterriolering aangelegd vanaf de Romelaan tot de Nederlandlaan. Volgende week legt de aannemer vuilwaterriolering in de Nederlandlaan vanaf de Canadalaan tot en met het kruispunt met de Frankijklaan.