Nieuws

20878 - VBR Gelroodsesteenweg
19 mrt 2019

Afwerking van de werf is stilaan in zicht

In de Gelroodsesteenweg (deel), de Werchtersesteenweg (deel) en de P. Scharpélaan (lokaal) werd het beton gegoten. Op vrijdag 22 maart begint de aannemer met de aanleg van de klinkers voor de bermverhardingen. Daarna volgt de algemene afwerking van de werf. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid duren tot eind april 2019.

19 feb 2019

Aanleg boordstenen Werchtersesteenweg

Begin maart wordt in de Werchtersesteenweg de glijbekisting aangebracht zodat de boordstenen ter plaatse in beton kunnen worden gegoten. Het beton moet nadien uitdrogen, daarom mag je er een poos niet met de wagen over rijden.

We voorzien dat de aannemer in de tweede week van maart de betonverharding van de rijweg legt. Eind maart kan hij beginnen met de aanleg van de parkeerplaatsen. Tegelijk worden ook de voetpaden aangelegd.

24 jan 2019

Aanleg wegenis Werchtersesteenweg begin februari

De twee voorbije weken werd in de Werchtersesteenweg eerst de vuilwaterriolering en vervolgens de regenwaterriolering gelegd. Deze week sluit de aannemer de woningen aan op de nieuw aangelegde riolering. Begin februari wordt gestart met de fundering en de aanleg van de wegenis.

18 dec 2018

Werken Werchtersesteenweg beginnen na Nieuwjaar

Na Nieuwjaar starten de werken in de Werchtersesteenweg met de opbraak van de wegverharding. Daarna wordt begonnen met de aanleg van de riolering.

18 dec 2018

Kerstverlof vanaf 22 december

Vanaf 22 december is de aannemer met kerstverlof. Hij hervat de werken op maandag 6 januari 2019. Tot dan wordt het beton van de rijweg geplaatst ter hoogte van het kruispunt Vissenaekenplein - Professor Scharpélaan. Op de voetpaden en de parkeervakken worden klinkers aangebracht. Daarna kuist de aannemer de werf nog op. Na het kerstverlof worden de voetpaden verder afgewerkt met klinkers.

14 dec 2018

Betonverharding in Scharpélaan 

De rotonde is ondertussen terug open voor het verkeer. Deze week werd in de Professor Scharpélaan de betonverharding gelegd. Nu worden de klinkers geplaatst van de voetpaden en de parkeervakken.

Volgende week wordt op het kruispunt Vissenaekenplein - Professor Scharpélaan de betonverharding van de rijweg aangebracht. Na het kerstverlof wordt de Professor Scharpélaan afgewerkt. Daarna starten de voorbereidingen voor de werken aan de Werchtersesteenweg.

12 dec 2018

Grond- en funderingswerken zijn bezig in Professor Scharpélaan

Ondertussen zijn in de Professor Scharpélaan de grond- en funderingswerken bezig tussen Vissenaekenplein en rotonde. We verwachten dat we in de eerste week van december de glijbekisting voor de lijnvormige elementen (goten en borduren) kunnen plaatsen. In de loop van de week van 10 december wordt, als het weer het toelaat, de rijweg aangelegd in beton. Daarna werkt de aannemer de voetpaden af.

27 nov 2018

Rotonde gaat op vrijdag 30 november open

De klinkerwerken op de rotonde zullen eind deze week afgerond zijn zodat de rotonde op vrijdagavond 30 november terug open kan voor verkeer.

05 nov 2018

Rond punt Pastoor Pitetlaan afgesloten vanaf 5 november

Vanaf 5 november 2018 zal de doorgang op het rond punt afgesloten worden voor alle verkeer, met uitzondering een doorgang voor de bussen van De Lijn aan de noordzijde (zijde school) van de rotonde tussen de Pastoor Pitetlaan en de P. Scharpélaan. Vanaf ongeveer 19 november zal er beurtelingse passage met verkeerslichten mogelijk zijn. We verwachten een normalisatie van de toestand tegen ongeveer 5 december. Uiteraard kunnen de hulpdiensten in geval van nood eveneens gebruik maken van de doorgang voor De Lijn.

Je leest alle details in de bewonersbrief.

18 okt 2018

Cornelius Vissenaekensplein zal eind oktober klaar zijn

Op het Cornelius Vissenaekensplein is de aannemer bezig met de algemene afwerking van de verharding. Eind oktober zou hij hiermee klaar moeten zijn. Vanaf het Vissenaekenplein wordt momenteel de riolering aangelegd in de richting van de rotonde. De opbraak van de wegenis, de aanpassing van de netten door de nutsmaatschappijen, de riolerings- en wegeniswerken op de rotonde starten vanaf 5 november 2018 en zullen ongeveer een maand in beslag nemen.

30 aug 2018

Werken Scharpélaan starten midden oktober

Midden oktober start de aannemer met de werken in de Professor Scharpélaan, tussen het Vissenaekensplein en het rond punt. Over de juiste startdatum lees je hier later meer.

30 aug 2018

Vervolg werken Vissenaekensplein

Op 3 september start de aanleg van de onderfundering op het Vissenaekensplein. In de week van 10 september worden de boordstenen in beton geplaatst. Aansluitend wordt de fundering en de betonverharding van de rijweg aangelegd. In de tweede helft van september wordt gestart met de aanleg van de voetpaden in klinkers.

30 aug 2018

Verlichting in Sint-Laurentiusstraat

De aannemer is bijna klaar met de aanleg van de kasseiverharding in de Sint-Laurentiusstraat. Zodra hij hiermee klaar is, plaatst Infrax de palen voor de openbare verlichting.

19 jun 2018

Riolering en huisaansluitingen Sint-Laurentiusstraat

In de Sint-Laurentiusstraat werden de riolering aangelegd en de huisaansluitingen uitgevoerd. Op 13 juni is De Watergroep gestart met de aanleg van de definitieve waterleiding. Dit zal een drietal weken duren.

19 jun 2018

Riolering rond de kerk is klaar

De aannemer is klaar met de aanleg van de riolering in fase 2, in de omgeving van de kerk. Hij werkt verder aan de keermuren ter hoogte van het kerkplein en voltooit de aanleg van de betonstraatstenen rond de kerk.

Op het C. Vissenaekensplein is het het archeologisch onderzoek terug opgestart.

12 jun 2018

Kort overzicht van de komende werken

Op het Kerkplein is de aannemer volop bezig met de klinkerwerken rond kerk. In de Sint-Laurentiusstraat werd de riolering aangelegd. De Watergroep start er nu met de vernieuwing van de waterleiding. Dit zal ongeveer drie weken duren zodat voor het bouwverlof de fundering van de rijweg nog kan gelegd worden.

Op het Vissenaekenplein zal het archeologisch vooronderzoek eind deze week afgerond worden. Na het bouwverlof worden de riolering en de rijweg aangelegd. Vanaf 21 juni start op de Gelroodsesteenweg de aanleg van de riolering, dit van aan de kerk tot aan het Vissenaekensplein.

25 mei 2018

Start rioleringswerken Sint-Laurentiusstraat

Volgende week starten de rioleringswerken voor Infrax in de Sint-Laurentiusstraat.

25 mei 2018

Kerkomgeving verandert stilaan van uitzicht

De aannemer heeft rond de kerk de fundering voor de aanleg van de rijweg en het voetpad aangebracht. Momenteel worden de klinkerverhardingen en de muur rond de kerk verder afgewerkt. De aanleg van de betonverharding van de rijweg is op korte termijn voorzien.

14 mei 2018

Archeologische opgravingen Vissenaekenplein

Vanaf maandag 4 juni starten de archeologische opgravingen op het Vissenaekenplein. Deze opgravingen zullen ongeveer 2 weken duren.

14 mei 2018

Werken in omgeving kerk

Infrax is achter de kerk en op het Vissenaekenplein begonnen met de sloop van het elektriciteitsnet. Op woensdag 16 mei brengt de aannemer achter de kerk de glijbekisting aan, tot aan de hoek Sint-Laurentiusstraat - Gelroodsesteenweg. Ook het metselwerk van de kerkmuur wordt aangepakt en de klinkerwerken worden uitgevoerd.

24 apr 2018

Archeologisch onderzoek C. Vissenaekenplein

In de loop van juni start het archeologisch onderzoek op het C. Vissenaekenplein.

24 apr 2018

As Pastorijstraat - Gelroodsesteenweg begin mei terug open

Als alle werken verder volgens plan verlopen, dan kan vanaf begin mei de nieuwe verkeersas langs Pastorijstraat-Gelroodsesteenweg terug worden opengesteld.

24 apr 2018

Veel activiteit op het kerkplein

In de week van 23 april voert de aannemer op het Kerkplein de huisaansluitingen op de riolering uit. De week nadien, van 2 tot 9 mei, legt hij de fundering op het Kerkplein aan. Van 14 tot 18 mei worden de boordstenen rond het Kerkplein aangebracht en in de week van 21 mei wordt het beton voor de rijweg gegoten. De aanleg van de klinkerverharding van de voetpaden en de parkeerplaatsen duurt tot begin juli.

21 mrt 2018

Riolering oostkant kerkplein

In de week van 26 maart legt de aannemer de riolering aan langs de oostkant van de kerk. Daarna kan de voorbereiding starten voor de aanleg van het nieuwe kerkplein.

21 mrt 2018

Toplaag asfalt Gelroodsesteenweg en Pastoriestraat een weekje later

Momenteel is het nog te koud om de toplaag asfalt te leggen. Zodra de temperaturen stijgen, kan hiermee begonnen worden. Vermoedelijk is dit iets voor de week van 26 maart. Samen met de toplaag asfalt in de Gelroodsesteenweg wordt de onderlaag en de toplaag asfalt in de Pastoriestraat aangelegd. In de eerste week van april worden de wegsignalisatie en de openbare verlichting geplaatst. Als alles verder volgens plan verloopt, dat wordt de weg tegen het einde van de tweede week van april opengesteld.

14 mrt 2018

Aanleg riolering en asfalt in Pastorijstraat

Vandaag start de aannemer met de rioleringswerken van Infrax in de Pastorijstraat en de St-Laurentiusstraat. In de loop van volgende week kan dan begonnen worden met de aanleg van het asfalt in de Pastorijstraat.

Vanaf 26 maart starten we met het opbreken van de Gelroodsesteenweg zodat daarna kan begonnen worden met de aanleg van de hoofdriool van Aquafin.

21 feb 2018

Start aanleg fundering rijweg in Pastorijstraat

Volgende week start de aannemer met de aanleg van de fundering in de Pastorijstraat. Als het weer meezit, dan zal hij de eerste week van maart de onderlaag asfalt  kunnen aanbrengen.

Tot eind volgende week wordt in de Gelroodsesteenweg gewerkt aan de voetpaden, de fietspaden en de opritten van de woningen.

07 feb 2018

Start werken nutsbedrijven in Gelroodsesteenweg en P. Scharpélaan

Vanaf 15 februari vervangt Infrax de palen van de openbare verlichting op de Gelroodsesteenweg tussen Pastorijstraat en C. Vissenaekensplein. Ter hoogte van het kerkplein wordt de openbare verlichting vervangen in april en mei.

Vanaf 12 maart vernieuwen Infrax en De Watergroep hun leidingen in de P. Scharpélaan, tussen Werchtersesteenweg en het rondpunt.

07 feb 2018

Rioleringswerken Pastorijstraat

De aannemer is bezig met de aanleg van de riolering en van de rijweg in de Pastorijstraat, tussen St-Laurentiusstraat en Werchtersesteenweg.

25 jan 2018

Archeologisch onderzoek C. Vissenaekensplein

Omdat de parkeergelegenheid op het kerkplein nog bereikbaar is, kunnen we al een deel van het archeologisch onderzoek in het C. Vissenaekensplein laten uitvoeren.

Het archeologisch onderzoek op het C. Vissenaekensplein werd opgesplitst in 2 delen:

  • Deel 1 tussen woningen 13 t.e.m. 25
  • Deel 2 tussen woningen 1 en 13

Deel 1 wordt uitgevoerd van 22 januari tot 10 februari, deel 2 wordt later uitgevoerd (vermoedelijk van 15 maart tot 1 april).

Na het archeologisch onderzoek wordt de rijweg voorzien van een tijdelijke steenslagverharding in afwachting van de rioleringswerken die tegen juni starten.

19 jan 2018

Fase 1: Gelroodsesteenweg en Pastorijstraat

In januari en februari worden het pompstation en het bufferbekken verder afgewerkt. De pompen zelf worden pas in de loop van april 2018 geplaatst.

In februari worden in de Gelroodsesteenweg van aan de Laak tot aan de Kerk de fiets- en voetpaden aangelegd.

De toplaag van de rijweg zal begin maart worden aangelegd. Daarna kan de nieuwe verkeersas opengesteld worden voor het verkeer.