Wat doen we?

21260B - Collector John Kennedylaan Fase 2 - Noordelijk deel

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
21260B

Wie doet wat?

Aquafin

 • Aanleggen van een afvalwatercollector in Wittewalle, vanaf de Bredestraat tot aan de John Kennedylaan
 • Aanleggen van een vuilwaterleiding in de bermen van de John Kennedylaat (tussen Wittewalle en de Kleemstraat)
 • Aanleggen van een regenwaterleiding in een stuk van de Bredestraat en Mostwegel
 • Bouwen van 3 pompstations (Bredestraat, Langerbruggestraat en Wittewalle)
 • Aandeel in de kosten voor de vernieuwing van de wegenis

Farys

 • Aanleggen van een regenwaterleiding in Wittewalle, vanaf de Bredestraat tot aan de John Kennedylaan
 • Voorzien van een afvoerleiding voor het regenwater via de Imsakkerlaan naar de dokken
 • Aanleggen van een vuilwaterriolering in een stuk van de Bredestraat en Mostwegel
 • Aanleggen van een gescheiden stelsel in de Borkelaarstraat
 • Aandeel in de kosten voor de vernieuwing van de wegenis

Stad Gent

 • Aandeel in de kosten voor de vernieuwing van de wegenis