Wat doen we?

21670A - VBR Ring

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
21670A

Wie doet wat?

Aquafin

  • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Herentalsebaan en Biekorfstraat
  • De bouw van een pompstation ter hoogte van het kruispunt Biekorfstraat-Herentalsebaan en ter hoogte van Herentalsebaan 98. Deze pompstations zullen de nodig druk leveren op de plaatsen waar het afvalwater getransporteerd moet worden van een lager naar een hoger gelegen punt.

Pidpa in opdracht van de gemeente Zoersel

  • De aanleg van een vuilwaterstelsel in een deel van de Herentalsebaan, De Maey en in de Kapelstraat De vuilwaterafvoer is in de deze straten voorzien door middel van een drukrioleringssysteem. Hierbij worden telkens enkele woningen aangesloten op een kleine pompunit die het vuilwater oppompt naar een hoger gelegen gebied.