Nieuws

22300 - Sanering Muizenhol
13 sep 2019

Werken Astene-Lindestraat

 

De werken liggen momenteel stil omdat er nog een nutsleiding moet verplaatst worden door Fluvius.

Er is nog geen concrete datum doorgegeven maar wordt verwacht om uitgevoerd te worden in de loop van september.

 

Als alles goed verloopt wordt de asfaltering van de Astene-Lindestraat uitgevoerd in de week van 14 oktober.

13 sep 2019

Planning Beekstraat

 

Vanaf 23 september worden de bermen afgewerkt met gras.

Tegelijkertijd wordt er naast de fietspadstrook dolomiet gelegd.

13 sep 2019

Werken Erfgoedlaan

 

Volgende week wordt de rijweg van de Erfgoedlaan tot aan de spoorweg geasfalteerd.

 

Werken Paterstraat

 

Op vrijdag 20 september wordt het kruispunt van de Paterstraat en Beekstraat gebetonneerd.
Vanaf 23 september wordt gestart met de aanleg van het pompstation en de persleiding. Ook wordt de weg voorbereid voor te asfalteren, dit zal gebeuren in de week van 14 oktober.

 

De werken liggen momenteel stil omdat er nog een waterleiding moet worden verlegd. Dit zal door Farys gebeuren op maandag 16 september.

30 aug 2019

Gieten boordstenen in Beekstraat en Karmstraat

 

Op maandag 2 september wordt het beton van de boordstenen gegoten in de Beekstraat. Op dinsdag 3 september is de Karmstraat aan de beurt.

 

Zodra de boordstenen zijn aangebracht, wordt het kruispunt Karmstraat - Eedekensstraat aangelegd. Vervolgens wordt ook het kruispunt Astene - Lindestraat aangelegd.

30 aug 2019

Deel rioleringswerken stilgelegd voor verplaatsen nutsleidingen

 

Onze aannemer was begonnen op het kruispunt Paterstraat - Beekstraat, maar er blijken nutsleidingen in de weg te liggen. De rioleringswerken werden daarom stilgelegd tot de nutsleidingen verplaatst zijn.

 

Op het kruispunt Astene - Lindestraat werden de rioolbuizen gelegd. De aannemer was bezig met de kruising van de beek, maar ook hier liggen nutsleidingen in de weg. Het is nu even wachten op de nutsbedrijven om de leidingen te verplaatsen.

22 aug 2019

Werken in de Beekstraat

 

De riolering is geplaatst tot net voor de zijtak van de Beekstraat ter hoogte van de spoorweg.
Zodra het pompstation uit dienst genomen is kunnen we resterende aansluitingen uitvoeren.
Op 29 augustus worden de resterende goten en boordstenen gegoten in de Karmstraat en de Beekstraat vanaf Astene-Lindestraat tot aan het spoor. 

De laatste week van augustus en de eerste week van september wordt er gewerkt aan het kruispunt met de Beekstraat en de Paterstraat.

Midden september wordt er gewerkt aan het kruispunt met de beekstraat en de Astene-Lindestraat.

 

Werken in de Paterstraat

 

In de tweede week van september wordt de riolering in de Paterstraat aangelegd.
In de laatste week van september wordt het resterende asfalt aangelegd.

 

Het einde van de werken is voorzien voor eind september

23 mei 2019

Aanleg opritten Karmstraat

 

Vanaf donderdag 23 mei legt de aannemer de opritten aan in de Karmstraat. Op maandag 27 mei begint hij op het kruispunt Beekstraat - Karmstraat. Dan gaat de spooroverweg in de Karmstraat tijdelijk terug open.

23 mei 2019

Laatste meters rioolbuizen in Beekstraat

 

In de Beekstraat legt de aannemer de laatste meters van de vuilwaterriool. De verkaveling werd ondertussen op de nieuwe riool aangesloten. De regenwaterriool ligt tot aan het voetgangerspad naar de Erfgoedlaan. Tegen woensdagavond zouden alle riolen moeten liggen. De huisaansluitingen zijn uitgevoerd tot aan de Erfgoedlaan.

 

In de Begijnhofstraat staan de boordstenen. Op het kruispunt Begijnhofstraat - Beekstraat werd beton gegoten. De aannemer werkt momenteel de opritten naar de woningen af.

22 mrt 2019

Betonlaag voor Beekstraat tussen Paterstraat en Karmstraat

Volgende week (van 25 t.e.m. 29 maart) wordt het beton van de rijweg gegoten in de Beekstraat tussen Paterstraat en Karmstraat. Daarna worden achtereenvolgens de verschillende kruispunten aangelegd.

- 26 april: Beekstraat - Begijnhofstraat
- 8 mei: Paterstraat - Beekstraat
- 8 mei: Karmstraat - Paterhofstraat
- 15 mei Karmstraat - Beekstraat

Volgens de huidige planning worden de fietspaden in de Beekstraat geasfalteerd in de week van 27 mei. Tegen eind mei zou de Beekstraat dan volledig moeten afgewerkt zijn tot aan de Paterstraat. Midden mei start de aanleg van de tot aan de spoorweg.

13 mrt 2019

Start werken fietstunnel

Op 18 maart begint de aannemer van TUC Rail met de aanleg van de fietstunnel onder het spoor in de Karmstraat. In het weekend van 5 mei wordt het spoor onderbroken om de tunnelelementen te plaatsen. Daarna start de aannemer met de inrijzones te maken (hellingen naar de tunnel). Van 29 april tot het bouwverlof wordt voor fietsers een kleine omleiding voorzien.

13 mrt 2019

Karmstraat krijgt wegdek

In de week van 25 maart wordt het beton gegoten in de Karmstraat, tussen de Begijnstraat en de spoorweg.

13 mrt 2019

Rioleringswerken Beekstraat volop bezig

In de Beekstraat legt de aannemer momenteel de riolering aan tussen Paterstraat en Astene-Lindestraat. Direct nadat de rioolbuizen zijn geplaatst, legt de aannemer minder hinder-steenslag. In de week van 25 maart wordt het beton van de rijweg gegoten vanaf de Karmstraat tot aan de Paterstraat. De huisaansluitingen worden deze week verder uitgevoerd tot aan de Paterstraat.

27 feb 2019

Wat gebeurt er de komende weken?

De aannemer sluit in de Beekstraat, tussen Begijnhofstraat en Paterstraat, de huizen aan op de riolering. Ook wordt de riool verder aangelegd in de richting van de Paterstraat. Nog in de Beekstraat werden de filters geplaatst tussen Paterstraat en Astene-Lindestraat.

In de Karmstraat wordt volgens de planning van 26 tot 29 maart beton gegoten. van Paterhofstraat tot aan het spoor. Voorbij het spoor werd ondertussen tijdelijke asfalt gelegd. Hierdoor zijn er momenteel geen werken in de Karmstraat. Een andere aannemer zal de fietstunnel onder het spoor bouwen. Pas wanneer dit is gebeurd, kan aannemer Cnockaert de Karmstraat verder afwerken.

13 feb 2019

Rioleringswerken in Beekstraat richting Paterstraat

De vuilwaterriool wordt momenteel aangelegd in de Beekstraat richting Paterstraat tot aan Begijntje. Ook de regenwaterriool ligt tot daar. De aannemer gaat nu verder tot de Paterstraat. De komende 2 weken worden hier de beide riolen aangelegd. Ondertussen wordt aansluitend op de aanleg van de riolen begonnen met de huisaansluitingen.

We verwachten dat we ergens maart kunnen beginnen met het plaatsen van de betonverharding in de Beekstraat.

07 feb 2019

Werken hervatten na oponthoud door slecht weer

Door het slechte weer van de voorbije 3 weken was er heel die tijd geen activiteit op de werf.

Momenteel vernieuwt Eandis de gasleiding in de Karmstraat. Dit zal waarschijnlijk duren tot en met vrijdag 8 februari. De aannemer van de rioleringswerken doet vanaf donderdag 7 februari verder in de Beekstraat, tussen Begijnhofstraat en de slag. Dit over een afstand van ongeveer 35 meter.

09 jan 2019

Laatste buizen in deel Karmstraat

In het deel van de Karmstraat legt de aannemer momenteel de laatste buizen aan. Vanaf nu worden de huisaansluitingen gemaakt en de straatkolken aangesloten. Ook worden de kopmuren gezet op de langsgracht.

09 jan 2019

Begin aanleg riolen in Beekstraat

In het deel van de Beekstraat tussen het kruispunt met de Paterstraat en het kruispunt met de Begijnhofstraat worden op vrijdag 11 en maandag 14 filters geplaatst. Op donderdag 17 januari de asfalt verwijderd zodat de aannemer op maandag 21 januari kan starten met de aanleg van de riolen. Eerst komt het stukje ter hoogte van de Begijnhofstraat aan de beurt, tot aan de slag naar het Begijntje. Daarna begint de aannemer ter hoogte van de Patersstraat en werkt hij zo in de richting van de Begijnhofstraat. Volgens de planning zou op het stuk van de Paterstraat tot Karmstraat de verharding in één keer worden aangebracht, waarschijnlijk midden februari.

05 dec 2018

Rioleringswerken in delen Karmstraat en Beekstraat

Momenteel werkt de aannemer in de Karmstraat (gedeelte over de spoorweg) en in een deel van de Beekstraat (tussen Karmstraat en Begijnhofstraat). Tussen het spoor en de gracht worden kokers aangelegd. Tegen het einde van de week zal de koker geplaatst zijn. Volgende week wordt de kopmuur geplaatst en wordt gestart met de aanleg van de vuilwaterriolering vanaf het kruispunt met de Edekenstraat. De doorgang naar de Edekenstraat zal onmiddellijk worden hersteld zodat deze toegankelijk zal blijven (op 1 dag na, de dag van het plaatsen van de put).

In de Beekstraat tussen Karmstraat en Begijnhofstraat zijn de rioleringsbuizen geplaatst. Om de toegankelijkheid van de werf te verzekeren, wachten we tot het asfalt is geplaatst voordat we de huisaansluitingen uitvoeren.

05 dec 2018

Planning bereikbaarheid Beekstraat gedeelte Pennemanstraat-Karmstraat

Deze zone wordt stilaan afgewerkt. Nu volgen er enkele moeilijke dagen naar bereikbaarheid. We proberen de hinder zo goed mogelijk in te schatten, maar we zijn afhankelijk van het weer. Het mag niet te veel regenen en het moet warmer zijn dan 5°C om asfalt te kunnen leggen in het fietspad.

Het kruispunt met de Pennemanstraat is onderbroken. Je kunt de Beekstraat wel bereiken langs de wijk Penneman. Ook het kruispunt met de Karmstraat is momenteel onderbroken.

Vanaf maandag 10 december wordt het kruispunt met de Karmstraat terug open gesteld. Nog vanaf maandag wordt de fietsstrook voorbereid om de afwerklaag  in asfalt aan te leggen.

Op woensdag 12 december wordt de asfaltlaag aangelegd. Die dag wordt gestart met het kruispunt Pennemanstraat in onderlaag asfalt. Woensdag en donderdag zal de hinder in de Beekstraat het grootst zijn. De Beekstraat blijft wel bereikbaar, maar slechts langs 1 kant. Dit is afhankelijk van de vooruitgang van de asfaltwerken.

29 nov 2018

Regenwaterriolering ligt bijna in Beekstraat

In de Beekstraat werd de vuilwaterriolering gelegd tot de Begijnhofstraat. De aannemer legt nu de regenwaterriolering aan in omgekeerde richting, naar de Karmstraat. Dit zou tegen het einde van de week klaar moeten zijn. Vanaf maandag 3 december wordt gestart met de huisaansluitingen.

Ondertussen werd de verkeersdrempel geplaatst ter hoogte van de Pennemanstraat. Volgende week wordt de drempel ter hoogte van de Karmstraat aangelegd. We verwachten dat we in de week van 10 december het asfalt voor de fietspaden kunnen gieten.

29 nov 2018

Werken hervatten in Karmstraat

Op donderdag 29 november begint de aannemer het asfalt in de Karmstraat op te breken. Vanaf maandag 3 december start de aanleg van de kokers en de riolering. Door de regen van de afgelopen dagen kwam er te veel water uit de riolering van de Edekenstraat. Hierdoor stond te veel water in de gracht om te kunnen aansluiten.

21 nov 2018

Aanleg regenwaterriool Karmstraat start opnieuw

Op maandag 26 november wordt er terug gestart met de aanleg van de regenwaterkoker tussen het spoor en de waterloop in de Karmstraat.

21 nov 2018

Plaatsen riolering in Beekstraat

Momenteel plaatst de aannemer de riolering in de Beekstraat ter hoogte van huisnummer 61 tot aan het kruispunt met de Begijnhofstraat. Vanaf donderdag 22 november wordt gestart met de aanleg van de verkeersdrempels ter hoogte van het kruispunt met de Pennemanstraat.

15 nov 2018

Aanleg regenwaterriool in Karmstraat heeft enkele dagen vertraging

In de Karmstraat werd tussen het spoor en de Edekenstraat de oude waterleiding vervangen door een nieuwe. De overkoppelingen van de woningen zijn uitgevoerd. Tegen eind deze week kan de oude waterleiding uit dienst worden genomen. De greppel en kantstrook werden inmiddels gegoten. Momenteel wordt de fietspadfundering aangelegd. Eind november of begin december brengt de aannemer de asfaltlaag aan.

Door het regenweer van de afgelopen dagen werd de aanleg van regenwaterriolering van het spoor naar de waterloop enkele dagen uitgesteld. Er kwam veel te veel water door de buis om deze verder te kunnen plaatsen. Begin december wordt de vuilwaterriool gelegd. De afwerking van de rijbaan is voor na nieuwjaar. Ondertussen wordt de fundering aangelegd in minder hinder-steenslag zodat alle woningen bereikbaar zijn.

15 nov 2018

Rioleringswerken tweede deel Beekstraat zijn vroeger gestart

Op dinsdag 14 november is de aannemer gestart met de aanleg van de riolering in de Beekstraat, tussen Karmstraat en Begijnhofstraat. Dit is vroeger dan gepland omdat de aannemer voorlopig niet verder kan werken aan de regenwaterleiding in de Karmstraat. De aanleg van de riolering tot de Begijnhofstraat zal ongeveer 3 weken duren. Daarna volgen de huisaansluitingen, tot aan het kerstverlof. Tijdens de kerstvakantie werkt de aannemer niet. De weg zal van minder hinder-steenslag worden voorzien zodat de woningen bereikbaar zijn. Het lokale verkeer wordt dan omgeleid langs de Karmstraat, Patershofstraat en Begijnhofstraat.

15 nov 2018

Fietspaden Beekstraat krijgen asfaltlaag

Tegen eind november legt de aannemer de asfaltlaag op de fietspaden in de Beekstraat (tot Karmstraat) Daarna wordt aan de woningen stabiliserende dolomiet voorzien. Vanaf maandag 19 november worden de verkeersdrempels aangelegd. Eerst komt het kruispunt van de Pennemanstraat aan de beurt en daarna het kruispunt van de Karmstraat. De aanleg van een verkeersdrempel duurt ongeveer 3 werkdagen. De volledige afwerking van de Beekstraat is voorzien tegen de kerstvakantie, tenzij het weer stokken in de wielen steekt. Op het kruispunt Beekstraat-Karmstraat wordt eind november een voorlopige laag asfalt aangebracht.

07 nov 2018

Volgende week begint aanleg regenwaterriolering

In de Karmstraat werd de oude waterleiding tussen het spoor en de Edekenstraat vervangen. Dit heeft echter heel veel vertraging opgelopen, onder meer omdat een nieuwe leiding onder het spoor moest worden aangelegd. Op dit moment worden de huisaansluitingen overgekoppeld. Tegen eind volgende week zal de oude waterleiding uit dienst kunnen worden genomen.

Momenteel wordt de waterloop uitgegraven. Volgende week wordt de regenwaterriolering van het spoor naar de waterloop aangelegd. Begin december zal de vuilwaterriool worden aangelegd.

Afwerking van de rijbaan is voor na nieuwjaar. Ondertussen wordt de fundering aangelegd in Minder Hinder-steenslag zodat alle woningen bereikbaar zullen zijn.

07 nov 2018

Eind november ligt asfalt op de fietspaden

Tegen eind november kan in de Beekstraat asfalt worden gelegd op de fietspaden. Daarna brengt de aannemer stabiliserende dolomiet aan voor de woningen, waarna de klinkers van de opritten worden aangelegd. Ook het kruispunt Pennemanstraat wordt dan verder afgewerkt. Tegen de kerstvakantie zou de Beekstraat volledig afgewerkt moeten zijn. Tenminste, als het weer meezit.

Eind november wordt op het kruispunt Beekstraat-Karmstraat zal een voorlopige laag asfalt worden aangelegd.

Vanaf 19 november start de aannemer met de aanleg van de riolering in het stuk Beekstraat tussen Karmstraat en Begijnhofstraat. Op 8 en 9 november worden eerst de filters geplaatst om de grondwatertafel te verlagen. Dit is nodig om de riolering in een droge sleuf te kunnen aanleggen.

26 sep 2018

Huisaansluitingen worden uitgevoerd

Op donderdag 27 september start de aannemer met de onderdoorpersing van de spoorweg. Hier zou hij de dag nadien mee klaar moeten zijn. Ondertussen worden tussen de Patershofstraat en de spoorwegovergang de huisaansluitingen uitgevoerd en de straatkolken geplaatst. Dit duurt tot en met woensdag 3 oktober. Daarna wordt de fundering aangebracht.

20 sep 2018

Start aanleg vuilwaterleiding Beekstraat

Vanaf 5 november start de aannemer met de aanleg van de vuilwaterleiding in de Beekstraat. Hij heeft twee weken nodig om de leidingen aan te leggen tot aan de Begijnhofstraat. De twee volgende weken legt hij in de omgekeerde richting de regenwaterleiding aan. Begin december wordt in dit gedeelte gestart met de huisaansluitingen, het plaatsen van de boordstenen en de onderfundering van de rijweg, …

20 sep 2018

Gieten boordstenen in deel Beekstraat

In de Beekstraat, tussen Pennemanstraat en Karmstraat, zijn de voorbereidingen bezig voor de aanleg van de boordstenen. De slibvorm (dit is het doorlopend gieten van de boordstenen) wordt uitgevoerd in de week van 24 september. Vermoedelijk gebeurt dit op dinsdag maar is op dit moment nog niet bevestigd. 

20 sep 2018

Onderdoorpersing onder de spoorweg

Op dinsdag 25 september starten we met de onderdoorpersing van de buis onder het spoor. De voorbereiding duurt ongeveer anderhalve dag, de onderdoorboring zelf neemt een week in beslag. Vanaf 4 oktober wordt de riolering in de Karmstraat aangesloten op de doorgeperste leiding (zo'n 3 dagen werk). Vanaf 8 oktober kan de aannemer beginnen met de aanleg van de riolering in de Karmstraat na de spoorweg.

06 sep 2018

Gieten van betonnen boord in heel de Beekstraat

In de Beekstraat werkt de aannemer aan de fundering van het fietspad en plaatst hij de bekisting voor de slibvorm (betonnen boordstenen die in in een keer over de ganse lengte van de Beekstraat worden gegoten). Half september wordt de slibvorm gegoten. Wanneer dit is gebeurd, zul je gedurende drie dagen niet over deze betonnen boord mogen rijden.

06 sep 2018

Rioolbuizen aangelegd in Karmstraat tot kruispunt Patershofstraat

In de Karmstraat zijn de rioleringsbuizen aangelegd tot het kruispunt met de Patershofstraat. Op 5 september werden de putten geplaatst op het kruispunt van Karmstraat en Patershofstraat. Donderdag en vrijdag worden de damplanken getrokken en wordt de aansluiting van de rioolbuizen op de putten uitgevoerd.

17 aug 2018

Algemeen overzicht van de planning

Tot eind augustus leggen de nutsbedrijven nieuwe kabels en leidingen in de Beekstraat, nabij de spoorwegovergang. Daarna worden de sleuven terug aangevuld. Vermoedelijk in februari 2019 start de aannemer van de rioleringswerken. Tot dan staan in de zone Astene-Lindestraat-Beekstraat-spoorwegovergang geen werken op het programma.

De Beekstraat wordt tot de Karmstraat stelselmatig verder afgewerkt. We verwachten dat deze fase tegen eind september zal zijn afgewerkt. In de Karmstraat zijn de werken volop in uitvoering. De aannemer schuift geleidelijk verder op in de Karmstraat. We vermoeden dat hij half september zal gevorderd zijn tot tegen de spoorweg.

Daarna zal de aannemer eerst de riolering verder aanleggen in de Beekstraat (vanaf de Karmstraat) tot aan het kruispunt met de Begijnhofstraat. Bedoeling hiervan is dat de wijk Begijnhof- en Paterhofstraat tijdens deze fase steeds langs één kant bereikbaar blijft: hetzij via de Karmstraat, hetzij via de Beeksttraat. Tegen half oktober is de riolering aangelegd tot Begijnhofstraat. Daarna wordt er verder riolering gelegd in de Karmstraat, vanaf het spoor tot de Edekestraat. Eind november zou ook deze fase moeten zijn afgewerkt. Tussen december 2018 en april 2019 komt de rest van de Beekstraat aan de beurt.

17 aug 2018

Bereikbaarheid woningen Beekstraat

Begin september giet de aannemer de betonnen kantstrook en de borduur in de Beekstraat. Hierdoor zal de toegang naar je woning 3 dagen onderbroken zijn. De juiste data worden je nog meegedeeld, vermoedelijk zal dit vanaf 7 september zijn.

De gestuurde boring (boring van 2 buizen voor de afvoer van regenwater) onder de spoorweg in de Karmstraat staat gepland in de tweede of de derde week van september.

17 aug 2018

Komende werken in de Karmstraat

Vanaf 20 augustus begint de aannemer met het plaatsen van het overstort in het kruispunt van de Karmstraat met de Paterhofstraat. Tegelijk wordt de regenwaterleiding aangelegd in de richting van de Beekstraat. Dit laatste zal ongeveer twee weken duren. De vuilwaterleiding is al geplaatst. Daarna volgt de aanleg va, de steenslagfundering. Begin september worden in de Karmstraat de huisaansluitingen uitgevoerd.

31 mei 2018

Afwerking pompstation

Terwijl de aannemer de huisaansluitingen afwerkt, gaan de grondwerken voor de bouwput van het pompstation verder. Volgende week wordt het pompstation in de put geplaatst. Daarna wordt de grond aangevuld en de dampplanken verwijderd zodat de rioolbuizen richting Karmstraat kunnen aangesloten worden. Als het weer het toelaat, dan kan de eerste week van juli de betonbaan gegoten worden.

23 mei 2018

Beton gieten tussen Pennemanstraat en Karmstraat

Net voor bouwverlof (begin juli) zal de betonbaan worden gegoten in de zone tussen Pennemanstraat en Karmstraat. Daarna mag er minimum 14 dagen niet op de baan worden gereden. Na het bouwverlof legt de aannemer het fietspad aan in asfalt.

23 mei 2018

Overzicht werken Beekstraat 

Momenteel worden de grachten in de Beekstraat gedempt. In de week van 28 mei worden de voortuintjes in de Beekstraat (tussen Astene-Lindestraat en spoorwegovergang) vrijgemaakt. Daarna brengt de aannemer de wegenisfundering aan. Vervolgens worden de huisaansluitingen uitgevoerd. In de week van 28 mei wordt het pompstation geplaatst, met de aanzet van de buizen in de richting van de Karmstraat.

16 mei 2018

Uitgraven pompstation kruispunt Beekstraat - Karmstraat

De aannemer begint dinsdag met het uitgraven van het pompstation op het kruispunt van de Beekstraat en de Karmstraat. Daar heeft hij twee dagen voor nodig, met inbegrip van het plaatsen van een verstevigingsschoor. Op donderdag kan hij dan de prefab-pompput plaatsen. Zo kan hij op vrijdag de bouwput aanvullen. De week daarna worden de rioleringsbuizen aangesloten op de constructie voor het pompstation.

16 mei 2018

Begin uitvoering huisaansluitingen in Beekstraat

Ter hoogte van Beekstraat 41 werd de damwand geplaatst, net als de damplanken van de pompput op het kruispunt met de Karmstraat. Verder heeft de aannemer de regenwaterriolering gelegd, de vuilwaterleiding volgt. In de straat wordt steenslag gelegd en vanaf midden volgende week start een ploeg met de uitvoering van de huisaansluitingen.

25 apr 2018

Aanleg vuilwaterriolering in Beekstraat

De vuilwaterriolering werd aangelegd tot aan huisnummer 31. Deze week en volgende week legt de aannemer de vuilwaterriolering verder tot aan het kruispunt met de Karmstraat. In de week van 7 mei wordt het traject in de omgekeerde richting aangevat voor de aanleg van de regenwaterriool (richting Pennemanstraat). De aanleg van de regenwaterriool zal ongeveer twee weken duren.