Projectoverzicht

22475A - Prioritaire RWA leiding Hilarion Thanslaan incl. PS en BB
Laatst bijgewerkt: 07 jul 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 03 juni 2019

De werken zullen 17 maanden duren

Slechts een deel van de totale werken wordt uitgevoerd in opdracht van Aquafin.

 

In het gedeelte van Aquafin wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd van het kruispunt Populierenlaan / Hilarion Thanslaan tot aan het kruispunt Hilarion Thanslaan / Veldstraat. Ter hoogte van dit laatste kruispunt wordt een pompstation gebouwd zodat het afvalwater uit de Populierenlaan, en in de toekomst ook de Rekemerstraat en omliggende straten, naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lanaken kan worden gepompt.

 

Fluvius voert samen met de gemeente Lanaken tegelijkertijd werken uit in de Populierenlaan, om ook hier een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en de verkeersveiligheid te verhogen. Tot slot investeren Fluvius en Aquafin ter hoogte van Colmonterveld in de aanleg van een bufferbekken om het regenwater op te vangen.

Nieuws en updates

 • 10 jun 2020

  Voorbereidende werken Hilarion Thanslaan gestart

   

  Intussen zijn de voorbereidende werken in de Hilarion Thanslaan gestart.
  Het pompstation en een deel van de riolering wordt op andere manier uitgevoerd omwille van technische redenen.

  Het pompstation wordt ook op een andere locatie geplaatst.

  Dit zal weinig tot geen hinder met zich meebrengen omdat het pompstation ondergronds wordt geplaatst.

  Enkel de sturingskast zal zichtbaar zijn.

   

  Gezien de gewijzigde uitvoering, zal de hinder naar omwonende in de eerste fase van de werken in de Hilarion Thanslaan eerder beperkt zijn.

  Er wordt plaatselijk wel verharding opgebroken maar de woningen blijven grotendeels bereikbaar.

  Meer info kan je vinden in de bewonersbrief die verstuurd is en die je hieronder vindt.

  Eens de persput geplaatst wordt kan de riolering aangelegd worden dmv een boring.

  Deze werken zullen waarschijnlijk duren tot half september.

 • 18 nov 2019

  Proefbemaling voor aanleg pompstation Veldstraat

   

  Op de plaats waar het pompstation moet komen, werd een proefbemaling geplaatst. De resultaten van de proefbemaling zullen de manier bepalen waarop het pompstation wordt gebouwd.

   

  Er zijn immers twee manieren om dit pompstation te bouwen. De eerste methode gaat uit van een volledig gesloten bouwput waarbij de put volledig waterdicht wordt gemaakt met speciale wanden. De andere methode, de "open bouwput", voorziet geen wanden om het water tijdens de bouw van het pompstation buiten te houden. Bij de open bouwput wordt het grondwater opgepompt en wordt zo de grondwatertafel verlaagd tot onder het pompstation.

   

  We verwachten dat we binnen een tweetal weken voldoende resultaten hebben om onze keuze te maken. De effectieve start van de bouw is waarschijnlijk voor het voorjaar van 2020.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Tim Vanthoor - Werfleider aannemer BESIX

Locatie werfkeet: Pastoor Breemanslaan 5