Nieuws

22592 - RWA leiding in Sint-Jansstraat te Hoxem (Hoegaarden)
20 mei 2019

Kruispunt Sint-Jansstraat - Kapittelbergstraat binnenkort kleine week afgesloten

De Kumtichsesteenweg en het bufferbekken zijn afgewerkt. In de Sint-Jansstraat werd de definitieve toplaag asfalt geplaatst. (zie foto)

Een nieuwe regenwaterleiding zal de Persstraat verbinden met het bufferbekken in de Kapittelbergstraat, dat momenteel wordt afgewerkt. Om de nieuwe leiding aan te leggen, wordt een gestuurde boring gebruikt. Hiervoor wordt het kruispunt Sint-Jansstraat - Kapittelbergstraat een kleine week afgesloten. De verder planning volgt binnenkort.  

Ondertussen blijft de Kapittelbergstraat werfzone. Hier komt een nieuw voetpad aan de zijde van de vierkantshoeve. Er wordt ook een nieuwe toplaag asfalt voorzien.

12 apr 2019

Aanleg stoepen na de Paasvakantie

De week van 15 april heeft de aannemer een week bouwverlof. In de week vanaf dinsdag 23 april start hij met de aanleg van de stoepen in klinkers in Kumtichsesteenweg en Sint-Jansstraat. Dit duurt zo’n 5 werkdagen, daarna wordt in de Sint-Jansstraat de toplaag asfalt aangebracht. Dit alles zou tegen 3 mei klaar moeten zijn. De aannemer van Fluvius start ook op 23 april in de Kapittelbergstraat. Deze werken duren vermoedelijk tot einde mei.

De aannemer bekijkt nog welke verkeersassen kunnen opengesteld worden en hoe de omleidingen kunnen worden aangepast. Daar lees je hier binnenkort meer over.

12 apr 2019

Afwerking betonbaan Kumtichsesteenweg

Op vrijdag 12 april wordt de betonbaan in de Kumtichsesteenweg afgewerkt. Het beton moeten nog uitharden, zolang mag er niet over gereden worden. Op vraag van de gemeente werden bijkomende fietssuggestiestroken voorzien in oker. Ondertussen plaatst de aannemer ook de riooldeksels.

08 mrt 2019

Huisaansluitingen en wegfundering in St-Jansstraat

Na de krokusvakantie begint de aannemer op 11 maart met het aansluiten van de woningen op de nieuwe riolering. De funderingswerken voor de Sint-Jansstraat starten in de week van 18 maart. De onderlaag asfalt op het kruispunt en vernieuwing van betonnen rijbaan in de Kumtichsesteenweg staan ingepland tussen 25 maart en 5 april. Aansluitend plaatst de aannemer de nieuwe stoepen.

07 feb 2019

Rioleringswerken starten binnenkort in Kumtichsesteenweg

De voorbije weken was er op de werf minder activiteit door het slechte weer. Ondertussen is de ruwbouw van het pompstation bijna klaar zodat binnen enkele weken met de binneninrichting kan worden begonnen.

Tegelijk starten de rioleringswerken in de Kumtichsesteenweg. De werken in de Sint-Janstraat gaan hun eindfase in (ter hoogte van het kruispunt met de Kumtichsesteenweg).

27 nov 2018

Huidige werfzone toegankelijk met minder hinder-steenslag

Tegenover de kerk werd de ontvangstput voor de onderdoorpersing geplaatst. Vanaf deze week starten we met de onderdoorpersing onder de Mene. Vervolgens wordt de huidige werfzone toegankelijk gemaakt met minder hinder-steenslag en worden de putten afgedekt. Na het kerstverlof (half januari) werken we het pompstation af. Daarna start de aannemer met de rioleringswerken in de Kumtichsesteenweg. Tot voor kort werd hier de fundering geplaatst.

03 okt 2018

Werken in Kapittelbergstraat

De bouwput waarin het pompstation komt is ondertussen afgezonken. Tussen 10 en 17 oktober wordt in de Kapittelbergstraat gewerkt. Deze straat wordt daarna weer opengesteld zodat je met de auto terug tot aan je woning kunt. Aansluitend voert de aannemer funderingswerken uit in de Kumtichsesteenweg. Vanaf november wordt aan de kerk in de Bronstraat een nieuwe put gemaakt voor de onderdoorpersing onder de Mene.

31 aug 2018

Werken aan pompstation tot december 2018

De werken aan het pompstation en de bijhorende persing onder de Mene door lopen tot december.

Vanaf 17 september wordt het kruispunt volledig afgesloten en wordt het bestaande asfalt stelselmatig opgebroken. In overleg met de aannemer kan er een tijdelijke doorgang voorzien worden. Vanaf de week van 1 oktober wordt kortstondig gewerkt in de Kapittelbergstraat. Een smalle strook van de rijweg wordt daarna hersteld met steenslag.

20 jun 2018

Planning op korte termijn

 

In de Sint Jansstraat worden de voetpaden afgewerkt. Vanaf 21/06 worden de klinkers in de Persstraat aangelegd.

Vanaf maandag 25/06 wordt het kruispunt Sint-Jansstraat met Kumtichsesteenweg afgesloten voor doorgaang verkeer. De omleidingsroutes dienen gevolgd te worden. De voetpaden aan de kant van het restaurant en aan de zijde van nr. 21 blijven toegankelijk voor voetgangers. De fiets neem je best aan de hand. Op het kruispunt zal de wegenis plaatselijk opgebroken worden voor o.a. de bouwput van het pompstation.

25 mei 2018

Planning op korte termijn

 

In de Sint-Jansstraat werd deze week de onderlaag asfalt aangelegd.

Aan het kruispunt met de Kumtichsesteenweg zal aansluitend de bouwput voor het pompstation worden gemaakt.

In de Persstraat wordt de fundering van de weg gemaakt, waarop later de bovenlaag in klinkers wordt aangelegd.

Vanaf 4 juni worden in de Sint-Jansstraat de voetpaden aangelegd.

09 mei 2018

Korte update

 

Volgende week maandag hervatten de werken in de Sint-Jansstraat met de aanleg van straatkolken en de start van de wegeniswerken.

 

Aansluitend wordt in de Persstraat de wegenis aangelegd.

09 mrt 2018

De werken in de Sint-Jansstraat lopen nog tot midden april. Het gaat hier over het maken van de huisaansluitingen en het opbreken van de oude riolering in het voetpad. Nieuwe nutsleidingen worden aangelegd en ook daarvoor worden de overkoppelingen gemaakt.

 

In de Persstraat wordt vanaf 12 maart gestart met voorbereidende werken, de week daarna beginnen de eigenlijke rioleringswerken.

06 feb 2018

Voor dit project zijn de werken op 22/01/2018 van start gegaan. De rioleringswerken onder de rijweg in de Sint-Jansstraat lopen tot 16 februari. Aansluitend wordt de bestaande riolering in het voetpad opgebroken en worden de huisaansluitingen verplaatst naar de nieuwe riolering.

 

Vervolgens zullen de nutsmaatschappijen werken uitvoeren aan de noordzijde van de straat, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet) zullen deze werken lopen tot het einde van maart.

 

Verdere timing voor de Persstraat en de andere werken volgt later.

06 nov 2017

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen starten op maandag 6 november. Nadien starten de rioleringswerken op maandag 20 november in de Sint-Jansstraat. Aansluitend worden de werken opeenvolgend in de Persstraat, Kapittelbergstraat en Kumtichsesteenweg uitgevoerd.