Nieuws

22593 - Aansluiting Koddaertstraat, Bollestraat, Parkstraat en andere
18 mei 2022

Werken zijn bijna klaar

 

Alle werken zijn bijna uitgevoerd. De aannemer dient nog enkele zaken af te werken, het terrein voor grondverbetering op te ruimen en de werf op te kuisen.

 

We danken je voor je geduld en begrip.

23 mrt 2022

Planning tot en met de Paasvakantie

 

Voor de Paasvakantie staat er nog van alles te gebeuren.

 

Fase 16: Koddaardstraat

De aannemer brengt hier eerst de riooldeksels op de juiste hoogte. Daarna kan hij de toplaag asfalt plaatsen. In de week van 4 april moet de rijweg zijn afgewerkt.

 

Fase 19: Koolskampstraat tot huisnummer 47

Eind deze week zijn de laatste opritten en de voetpaden klaar. Daarna brengt de aannemer de putdeksels op de juiste hoogte en plaatst hij de toplaag asfalt. Ook deze fase moet zijn afgewerkt in de week van 4 april.

 

Fase 20: Koolskampstraat

Ook hier stelt de aannemer alles in het werk om in de week van 4 april de toplaag asfalt te leggen. Begin volgende week legt hij de fundering. Daarna volgen de onderlaag asfalt en het ophalen van de putdeksels.

 

Van maandag 11 april tot en met maandag 18 april heeft de aannemer bouwverlof.

15 mrt 2022

Planning tot begin april

 

Wat gebeurt er de komende weken op de werf? Je leest het hier.

 

Fase 13: Parkstraat

Hier moet de aannemer nog een stukje riolering afwerken nadat hij klaar is in de Koolskampstraat.

 

Fase 14 -15: Bollestraat

De minigemalen worden op 24 maart in gebruik genomen.

 

Fase 16: Koddaardstraat

De aannemer brengt hier eerst de putdeksels op de juiste hoogte. Daarna brengt hij de toplaag asfalt aan. Als het weer meezit, dan zijn de werken hier afgelopen in de week van 4 april.

 

Fase 18: Koolskampstraat

De groenaanplantingen zijn uitgevoerd. De aannemer moet hier nog enkele kleine aanpassingen uitvoeren.

 

Fase 19: Koolskampstraat tot huisnummer 47

De aannemer legt momenteel de zijstroken en de opritten aan. In de week van 4 april brengen we de putdeksels op de juiste hoogte zodat de onderlaag asfalt kan worden geplaatst.

 

Fase 20: Koolskampstraat

Momenteel leggen we de persleiding aan. Aan huisnummer 42 moet de inbuizing vernieuwd worden. Op vrijdag 18 maart worden de boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Daarna plaatsen we de fundering van de rijweg. De onderlaag asfalt is gepland op woensdag 30 maart. Op donderdag 31 maart brengen we de putdeksels op hoogte zodat we ook hier in de week van 4 april de toplaag asfalt kunnen leggen.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

In de loop van de week van 21 maart passen we de uitstroomconstructie aan. Daarna kan het asfalt worden hersteld.

 

Opgelet: bij slecht weer (bv. regen) kan er geen asfalt worden gelegd. De planning zal dan wijzigen.

 

Bouwverlof

 

Van 11 tot en met 18 april heeft de aannemer bouwverlof.

27 jan 2022

Planning tot begin februari

 

We zetten enkele belangrijke activiteiten op de werf voor jou op een rijtje.

 

Fase 19: Koolskampstraat tot huisnr. 47

De aannemer voert de huisaansluitingen uit. Verder plaatst hij deze week de straatkolken, die hij meteen ook aansluit. Nog deze week plaatsen we de boordstenen. Deze worden ter plaatse in beton gegoten. In de week van 31 januari wordt de fundering van de rijweg aangebracht. Als de weersomstandigheden goed zijn, dan kan midden februari de onderlaag asfalt wordt gelegd.

 

Fase 20: Koolskampstraat

In de week van 31 januari breekt de aannemer de bestaande wegenis op.

12 jan 2022

Planning tot eind januari

 

Wat gebeurt er de komende weken op de werf? Je leest de belangrijkste zaken hieronder.

 

Fase 16: Koddaardstraat

In de week van 17 januari werkt de aannemer de opritten verder af.

 

Fase 18: Koolskampstraat

De groenaanplantingen worden nog dit plantseizoen uitgevoerd.

 

Fase 19: Koolskampstraat tot huisnummer 47

De aannemer voert de huisaansluitingen uit. In de week van 17 januari worden de straatkolken geplaatst en aangesloten. In de week van 24 januari wil de aannemer de boordstenen gieten, maar dit is alleen mogelijk als het weer het toelaat. Daarna kan de fundering worden gelegd. De onderlaag asfalt is gepland begin februari.

 

Fase 20: Koolskampstraat

Deze maand worden de pompputten geplaatst. In februari breekt de aannemer de bestaande wegenis op.

17 nov 2021

Planning tot eind november

 

Hoe ziet de planning er voor de komende weken uit? Je leest het hieronder.

 

Fase 13: Parkstraat

Het laatste stukje wordt afgewerkt als we klaar zijn de Koolskampstraat.

 

Fase 14 -15: Bollestraat

Begin december plaatsen we de minigemalen en nemen we deze vervolgens in gebruik.

 

Fase 16: Koddaardstraat

Momenteel worden de boordstenen en de goten geplaatst. In de week van 22 november plaatsen we de straatkolken en brengen we de fundering van de rijweg aan. Als de weersomstandigheden meezitten, dan kan in de week van 1 december de onderlaag asfalt worden gegoten. Daarna beginnen we met de afwerking van de zijstroken.

 

Fase 18: Koolskampstraat

Hier worden momenteel de zijstroken en de opritten aangelegd. Op donderdag 18 november gieten we een eerste laag asfalt.

 

Fase 19: Koolskampstraat tot nr. 47

Tot midden volgende week leggen we de regenwaterleiding aan. Tot het einde van de week doen we hetzelfde met de persleiding. Daarna worden alle woningen aangesloten op de nieuwe riolen.

 

Fase 20: Koolskampstraat

Vanaf 22 november starten we met de aanleg/aanpak van de kopmuren en de grachten.

27 okt 2021

Planning tot na het herfstverlof

 

In de week van 1 november heeft de aannemer herfstverlof. De planning hieronder blikt al vooruit naar midden november. Zoals steeds is deze planning onder voorbehoud. Bij slecht weer kan er immers niet gewerkt worden.

 

Fase 13: Parkstraat

Voor het laatste stuk riolering is het wachten tot de werken in de Koolskampstraat klaar zijn.

 

Fase 14 -15: Bollestraat

Begin december worden hier de minigemalen geplaatst en in gebruik genomen.

 

Fase 16: Koddaardstraat

De aannemer plaatst de goten en de boordstenen. Daarna wordt de fundering van de rijweg aangelegd. De asfalteringswerken zijn momenteel gepland voor begin december. Als de aannemer hiermee klaar is, legt hij de zijstroken aan.

 

Fase 18: Koolskampstraat

De aannemer legt de zijstroken en de opritten aan. Op dinsdag 16 november zal het asfalt in de Schavelarestraat worden opgebroken. De toplaag asfalt voorzien we momenteel op donderdag 18 november.

 

Fase 19: Koolskampstraat tot huisnummer 47

De regenwaterriolering wordt aangelegd en alle woningen worden aangesloten op de nieuwe riolen.

 

Fase 20: Koolskampstraat

Vanaf maandag 8 november wordt gestart met de aanleg/aanpak van de kopmuren en de grachten.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

Vanaf maandag 18 oktober wordt de uitstroomconstructie aangepast. Hiervoor wordt eerst een camera-inspectie gedaan. Midden november volgt de herstelling van het asfalt op de plaats waar de persleiding moest worden aangepast. Dit zal gelijk gebeuren met de onderlaag asfalt in de Koddaardstraat.

13 okt 2021

Planning tot de herfstvakantie

 

Van 1 tot en met 5 november én op 11 en 12 november heeft de aannemer vakantie. Hoe ziet de planning er tot dan uit?

 

Fase 13: Parkstraat
Hier moet nog een stukje vuilwater- en regenwaterriool worden afgewerkt. Dit zal gebeuren als de werken in de Koolskampstraat klaar zijn.

 

Fase 14 -15: Bollestraat
Tegen eind oktober werkt de aannemer de zone rond de Hennestraat af. Eind november, begin december moeten de minigemalen zijn geplaatst en in gebruik genomen.

 

Fase 16: Koddaardstraat
Momenteel worden de boordstenen geplaatst. Aansluitend wordt de fundering aangebracht. In de loop van november wordt het asfalt gegoten en de zijstroken aangelegd. Daar hoor je later meer over.

 

Fase 18: Koolskampstraat
De aannemer legt hier de zijstroken en de opritten nog verder aan. We verwachten dat de toplaag asfalt eind oktober kan worden gegoten.

 

Fase 19: Koolskampstraat tot nr. 47
De aanleg van de vuilwaterriolering is volop aan de gang. Daarna wordt de regenwaterriolering aangelegd. Vervolgens worden alle woningen aangesloten op de nieuwe riolen.

 

Fase 20: Koolskampstraat
Vanaf maandag 8 november wordt gestart met de aanleg/aanpak van de kopmuren en de grachten.

 

Fase 21: Kwaplasstraat
Vanaf maandag 18 oktober wordt de uitstroomconstructie aangepast. Hiervoor wordt eerst een camera-inspectie gedaan. Midden november volgt de herstelling van het asfalt op de plaats waar de persleiding moest worden aangepast. Dit zal gelijk gebeuren met de onderlaag asfalt in de Koddaardstraat.

29 sep 2021

Planning voor begin oktober

 

De aannemer werkt gestaag verder. Hoe ziet de planning er voor de komende weken uit?

 

Fase 14 -15: Bollestraat
In de week van 11 oktober moeten hier enkele inspecties worden overgedaan. De zone rond de Hennestraat wordt binnenkort afgewerkt. In de loop van volgende week wordt het pompstation in gebruik genomen.

 

Fase 16: Koddaardstraat
Hier beginnen de werken aan de wegenis volgende week. Eerst worden de boordstenen gegoten. Vervolgens wordt de fundering gelegd en de onderlaag asfalt. Daarna begint de aannemer met de aanleg van de zijstroken.

 

Fase 18: Koolskampstraat
Momenteel worden hier nog de zijstroken en de opritten aangelegd.

 

Fase 19: Koolskampstraat tot huisnummer 47
Hier wordt de vuilwaterriolering aangelegd. Daarna volgt de aanleg van de regenwaterriolering en worden de huisaansluitingen uitgevoerd.

 

Fase 20: Koolskampstraat
Op maandag 11 oktober starten we hier met de aanleg/aanpak van de kopmuren en de grachten.

 

Fase 21: Kwaplasstraat
In de week van 7 oktober nemen we ook hier het pompstation in gebruik. Vanaf maandag 11 oktober start de aanpassing van de uitstroomconstructie. Hiervoor is eerst nog een camera-inspectie nodig.

15 sep 2021

Kleine aanpassingen aan de planning tot eind september

 

Omdat wegen- en rioleringswerken zich niet van minuut tot minuut laten inplannen, zijn soms kleine aanpassingen in de timing mogelijk.

 

Fase 13: Parkstraat

 

Het terrein rond het pompstation wordt tegen eind september afgewerkt.

 

Fase 14-15: Bollestraat

 

Hier worden nog tot 20 september volop grachten aangelegd. Nu de elektriciteitskast geplaatst is, kan de zone rond de Hennestraat afgewerkt worden in betonstraatstenen. Het pompstation en de minigemalen worden vermoedelijk begin oktober in gebruik genomen. Fluvius en de aannemer zullen nog de juiste datum bepalen.

 

Fase 16: Koddaardstraat

 

Vermoedelijk in de week van 20 september kan worden begonnen met de opbouw van de bovenbouw. Eerst worden de boordstenen aangebracht, vervolgens wordt de fundering geplaatst en tot slot het asfalt gegoten.

 

Fase 18: Koolskampstraat

 

Nu de onderlaag asfalt ligt, kunnen de zijstroken worden uitgevoerd.

 

Fase 19: Koolskampstraat

 

Vanaf maandag 20 september breekt de aannemer de bestaande wegenis op. Daarna plaatst hij een bemaling zodat hij op maandag 27 september kan starten met de aanleg van de riolering.

 

Fase 20: Koolskampstraat

 

In dit deel van de Koolskampstraat starten we op maandag 20 september met de kopmuren en de grachten.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

Begin oktober nemen we twee pompstations in gebruik. In de week van 20 september staat de aanpassing van de uitstroomconstructie op de planning.

02 sep 2021

Planning tot eind september 2021

 

Benieuwd naar de planning voor de komende weken? Die vind je hier.

 

Fase 13: Parkstraat

 

Na uitvoering van de Koolskampstraat kan het laatste stukje riolering in de Parkstraat worden afgewerkt. Tegen 13 september zal de aannemer het terrein rond het pompstation helemaal klaar hebben.

 

Fase 14 -15: Bollestraat

 

Op dinsdag 7 september start de herstelling van de persleiding. Daarvoor verwijdert de aannemer eerst het asfalt. Zonder onvoorziene omstandigheden zal de herstelling klaar zijn op vrijdag 10 september. Begin september worden de grachten verder afgewerkt. In de zone rond de Hennestraat worden de betonstraatstenen gelegd zodra de elektriciteitskast is geplaatst.

 

Fase 16: Koddaardstraat

 

Tot ongeveer midden volgende week (week van 6 september) legt de aannemer de persleiding aan. Daarna begint de opbouw van de wegenis met de boordstenen en de fundering. Midden september wordt het asfalt gelegd.

 

Fase 18: Koolskampstraat

 

Deze week worden de laatste boordstenen en de straatkolken geplaatst. Op vrijdag 10 september volgt de aanleg van het asfalt. Dit gebeurt gelijk met het kruispunt Bollestraat-Koddaardstraat. Daarna legt de aannemer de zijstroken aan. Hij zal hier vermoedelijk midden september mee klaar zijn.

 

Fase 19 en 20: Koolskampstraat

 

Vanaf midden september wordt gestart met aanleg/aanpak van de kopmuren en de grachten in fase 20. Na de afwerking van de zijstroken in het eerste deel van de Koolskampstraat (fase 18) starten de rioleringswerken in dit deel van de straat.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

Midden september wordt het pompstation in gebruik genomen. Ook hier zijn nog enkele herstellingswerken nodig. We verwachten dat op vrijdag 10 september het asfalt kan worden gegoten. In de week van 6 september wordt de uitstroomconstructie nog aangepast.

23 aug 2021

Planning voor eind augustus en september

 

De aannemer heeft na het bouwverlof de werken hervat. Je vindt de planning voor de komende periode hieronder.

 

Fase 13: Parkstraat

Deze week wordt de wegenis rond het pompstation verder afgewerkt, net als de omheining.

 

Fase 14 -15: Bollestraat

Eind augustus, begin september moeten enkele herstellingen worden uitgevoerd aan de persleiding. Daarna wordt het asfalt hersteld en kan het pompstation in gebruik worden genomen. De aanleg van de gracht is voor de loop van september, nadat de aardappelen zijn gerooid.

 

Fase 16: Koddaardstraat

Vanaf maandag 23 augustus starten de wegenwerken met de aanleg van de boordstenen, de goten en de fundering. In de tweede helft van september kan het asfalt worden gegoten.

 

Fase 18: Koolskampstraat

In de week van 30 augustus brengt de aannemer de boordstenen en de goten aan. Deze worden ter plaatse in beton gegoten. Later in de week wordt ook asfalt aangebracht. Dit gebeurt ook op het kruispunt Bollestraat - Koddaardstraat. Daarna wordt begonnen met de aanleg van de zijstroken. Deze zouden tegen midden september klaar zijn.

 

Fase 19 en 20: Koolskampstraat

Begin september start de aanleg/aanpak van de kopmuren en de grachten in fase 20. We verwachten dat de rioleringswerken in dit deel van de Koolskampestraat in de tweede helft van september van start zullen gaan. Daartoe wordt eerst de rijweg opgebroken.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

Begin september nemen we het pompstation in gebruik.

15 jul 2021

Drie weken bouwverlof vanaf 19 juli

 

Op maandag 19 juli start voor de aannemer het bouwverlof. Hij hervat zijn activiteiten op maandag 9 augustus. Hieronder vind je alvast de planning voor na het bouwverlof.

 

Fase 13: Parkstraat

 

Kort na het bouwverlof werken de we wegenis rond het pompstation af. Ook de omheining wordt dan geplaatst.

 

Fase 14 -15: Bollestraat

 

Tegen eind augustus, begin september worden hier nog enkele herstellingen uitgevoerd aan de persleiding en van het asfalt.

 

Fase 16: Koddaardstraat

 

De nutsbedrijven zijn tegen het bouwverlof klaar met de aanleg van het hoofdnet. De aannemer legt daarna steenslag zodat de woningen bereikbaar blijven tijdens de vakantieperiode.

 

Vanaf 23 augustus sluiten de nutsbedrijven alle woningen aan op het nieuwe net. Dit duurt ongeveer twee weken. Als de nutsbedrijven hiermee klaar zijn, dan start de aannemer met de aanleg van de wegenis.

 

Fase 18: Koolskampstraat

 

Hier legt de aannemer riolering aan tot het tuincentrum. Ook de huisaansluitingen worden dan uitgevoerd. Daarna wordt de rijweg afgedekt met steenslag voor de duur van het bouwverlof. Na het bouwverlof werkt de aannemer de wegenis verder af.

 

Volgens de huidige planning wordt in de week van 30 augustus asfalt gegoten, samen met het kruispunt Bollestraat - Koddaardstraat.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

Begin september nemen we het pompstation in gebruik. Na het bouwverlof wordt de uitstroomconstructie nog aangepast.

17 jun 2021

Planning voor de komende weken

 

Hier en daar werd de planning voor de komende weken lichtjes aangepast. Je leest de nieuwe planning hieronder.

 

Fase 13: Parkstraat

Hier blijft de wegenis en de omheining rond het pompstation nog af te werken.

 

Fase 15: Bollestraat

Deze week zal de aannemer de bermen, de opritten en de grachten hebben afgewerkt. Daarna volgt een herstelling aan de persleiding en wordt het pompstation in gebruik genomen. In de loop van september zal het asfalt worden hersteld.

 

Fase 16: Koddaardstraat

De aanleg van de vuilwater- en de regenwaterriool is nog bezig. De bestaande riool wordt uitgebroken tegen eind juni. Tegen dan zullen ook de huisaansluitingen zijn uitgevoerd. Vanaf 28 juni starten de nutsbedrijven met de aanpassing van hun netten en de overkoppelingen van de woningen.

 

Fase 18: Koolskampstraat

Ook in de Koolskampstraat wordt verder riolering aangelegd.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

Tegen eind juni 2021 is dit deel afgewerkt en zal de aannemer de werkzone verlaten. In de zomer moet enkel de uitstroomconstructie nog worden aangepast.

02 jun 2021

Planning van de werken tot eind juni

 

Hoe ziet de planning er voor de komende weken uit? Je leest het hier.

 

Fase 8: Pauwwegel

Als de weersomstandigheden het toelaten, dan wordt op donderdag 3 juni de toplaag asfalt gelegd. Moet je overdag weg? Parkeer je auto dan ruim op tijd buiten de werkzone. Terwijl de aannemer asfalt legt, is er immers geen verkeer mogelijk.

 

Fase 13: Parkstraat

Hier moet de wegenis rond het pompstation nog worden afgewerkt en de omheining geplaatst.

 

Fase 15: Bollestraat

Tegen 14 juni zijn de bermen, de opritten en de grachten afgewerkt.

 

Fase 16: Koddaardstraat

De aannemer legt nog tot 14 juni zowel vuilwater- als regenwaterriolering. Daarna starten de nutswerken. Deze zullen ongeveer twee weken duren, met inbegrip van de huisaansluitingen.

 

Fase 18: Koolskampstraat

De komende weken wordt in de Koolskampstraat verder riolering aangelegd.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

Momenteel wordt de weg afgewerkt. Op donderdag 3 juni giet de aannemer het asfalt van de opritten. Tot eind juni werkt hij de zijstroken verder af.

21 mei 2021

Overzicht tot begin juni 2021

 

De werken gaan onverminderd door. Hieronder vind je de planning voor de komende weken. Zoals altijd is deze planning afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Fase 8: Pauwwegel
Op vrijdag 28 mei wordt het pompstation in gebruik genomen. In de eerste week van juni leggen we de bovenste asfaltlaag aan.

 

Fase 13: Parkstraat
Rond het pompstation moet de wegenis nog worden afgewerkt, net als de omheining.

 

Fase 15: Bollestraat
Tegen vrijdag 28 mei zijn de bermen, de opritten en de grachten afgewerkt.

 

Fase 16: Koddaardstraat
In dit deel van de Koddaarstraat wordt momenteel de riolering aangelegd. Tegen 14 juni zouden alle buizen in de grond moeten liggen, waarna de nutsbedrijven starten met de vernieuwing van hun netten. We verwachten dat de woningen vanaf 23 augustus kunnen worden aangesloten op de nieuwe netten.

 

Fase 18: Koolskampstraat
Begin juni beginnen we hier riolering aan te leggen.

 

Fase 21: Kwaplasstraat
In de Kwaplasstraat willen we de wegenis zo snel mogelijk afgewerkt hebben. Daarna kan het nieuwe pompstation in gebruik worden genomen. De werken voor de aanpassing van de uitstroomconstructie starten deze zomer.

23 apr 2021

Rioleringswerken starten in Koolskampstraat en Koddaertstraat

 

In de week van 26 april plaatst de aannemer de bemaling in de Koolskampstraat (fase 18). In de week van 3 mei wordt eerst de wegenis opgebroken en wordt daarna gestart met de aanleg van de riolering.

 

In de Koddaertstraat (fase 16) wordt in de week van 26 april de bemaling geplaatst en de wegenis opgebroken. Hier begint de aannemer met de aanleg van de riolering in de week van 3 mei. Hiervoor zijn 35 werkdagen voorzien.

 

06 apr 2021

Overzicht werken na de paasvakantie

 

Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 april heeft de aannemer bouwverlof. Hieronder vind je de planning voor de werken na de paasvakantie.

 

Fase 15: Bollestraat

 

De aannemer werkt hier de opritten en de bermen verder af.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

Na de vakantie wordt de uitstroomconstructie nog aangepast. Vanaf maandag 12 april start de bouw en de plaatsing van het pompstation.

 

Fase 18: Koolskampstraat

 

In de week van 26 april plaatst de aannemer de bemaling. Om de aanleg van de rioolbuizen mogelijk te maken, moet het grondwaterpeil immers worden verlaagd. Vanaf maandag 3 mei wordt eerst de wegenis opgebroken, daarna begint de aanleg van de riolering.

 

Fase 16: Koddaertstraat

 

Ook hier plaatst de aannemer de bemaling in de week van 26 april en starten de rioleringswerken vanaf maandag 3 mei. Na de rioleringswerken passen de nutsbedrijven hun leidingen aan in de Koddaertstraat. De start van de nutswerken is voorlopig gepland vanaf 14 juni.

 

22 mrt 2021

Overzicht tot midden april 2021

 

De werken blijven gestaag vorderen. Hoe ziet de planning er voor de komende weken uit? Je leest het hier.

 

Fase 8: Pauwwegel

 

In de week van 22 maart wordt in Pauwwegel de toplaag asfalt gelegd zodat de straat tegen de paasvakantie helemaal klaar is.

 

Fase 15: Bollestraat

 

Ook hier wordt in de week van 22 maart asfalt gelegd. Ondertussen worden de bermen en de opritten afgewerkt. Dit duurt tot midden april. Tegen eind april moeten de kopmuren en de grachten zijn afgewerkt.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

Hier leggen we momenteel de voetpaden en de zijstroken aan. De aanleg van de toplaag asfalt is voorzien in de week van 22 maart zodat de Kwaplasstraat tegen de paasvakantie kan worden opengesteld voor verkeer.

 

Fase 18: Koolskampstraat

 

In de week van 29 maart starten we met bemalen. Vanaf maandag 12 april breekt de aannemer de wegenis op en gaat hij riolering aanleggen.

 

Fase 16: Koddaertstraat

 

Vanaf maandag 12 april wordt de wegenis opgebroken en de bemaling geplaatst. In de week van 19 april starten we met de aanleg van de riolering. De werken door de nutsbedrijven waren voorzien rond 1 mei, maar deze verschuiven vermoedelijk naar juni.

 

Bouwverlof

 

We herhalen nog even dat de aannemer bouwverlof heeft in de week van 5 april.

11 mrt 2021

Bouwverlof in de week van Paasmaandag

 

In de week van 5 april heeft de aannemer bouwverlof.

11 mrt 2021

Planning voor de komende weken

 

Hieronder vind je een overzicht van de planning voor de komende weken. Deze werken zijn weersgevoelig, de planning kan daarom wijzigen bij slecht weer.

 

Fase 8: Pauwwegel

 

In de week van 15 maart wordt het pompstation in gebruik genomen. In de week van 22 maart leggen we de toplaag asfalt. Pauwwegel zal tegen de paasvakantie helemaal afgewerkt zijn.

 

Fase 13: Parkstraat

 

In de week van 15 maart brengt de aannemer de deksels van de toezichtputten op de juiste hoogte. Die week kan dan de toplaag asfalt worden gelegd. De Parkstraat zal tegen de paasvakantie open worden gesteld voor verkeer.

 

Fase 15: Bollestraat

 

In dit deel wordt in de week van 8 maart de fundering geplaatst. In de week van 15 maart wordt eerst de onderlaag asfalt aangebracht, waarna de putdeksels op de juiste hoogte worden gebracht. In de week van 22 maart leggen we de toplaag asfalt.

 

Na de paasvakantie, in de week van 12 april, worden de kopmuren en de grachten nog verder afgewerkt.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

Ook in de Kwaplasstraat leggen we in de week van 22 maart de toplaag asfalt. De straat zal tegen de paasvakantie worden opengesteld voor verkeer.

 

Fase 18: Koolskampstraat

 

In de week van 29 maart wordt de bemaling geplaatst. Vanaf maandag 12 april begint de aannemer de wegenis op te breken, waarna de rioleringswerken van start gaan.

 

Fase 16: Koddaertstraat

 

Vanaf maandag 12 april wordt ook hier de bemaling geplaatst. De week daarop, maandag 19 april, starten de rioleringswerken. Deze zullen 35 werkdagen duren.

 

24 feb 2021

Planning tot de Paasvakantie

 

De week van 5 april heeft de aannemer verlof. Hoe verlopen de werken tot dan? Je leest het hier.

 

Fase 8: Pauwwegel

 

Deze week herstelt de aannemer enkele huisaansluitingen. Verder wordt het pompstation in gebruik genomen. De aanleg van de toplaag asfalt kan vanaf midden maart, als de weersomstandigheden het mogelijk maken.

 

Fase 9: Schavelarestraat

 

In de week van 1 maart worden op het kruispunt Parkstraat-Schavelarestraat twee betonvakken verwijderd en opnieuw aangelegd.

 

Fase 13: Parkstraat

 

Momenteel legt de aannemer de voetpaden en de opritten aan. In de week van 1 maart worden de riooldeksels opgehoogd tot op het niveau van de definitieve asfaltlaag.

 

In de week van 8 maart werkt de aannemer de huisaansluitputjes af. Dan worden ook de groenzones en de bermen voltooid.

 

Ook hier staat de aanleg van de toplaag asfalt vanaf midden maart geprogrammeerd. De wegenis rond het pompstation wordt dan tegen het einde van de maand maart afgewerkt.

 

Fase 14: Bollestraat

 

De aanplantingen in de groenzones worden dit voorjaar uitgevoerd.

 

Fase 15: Bollestraat

 

Momenteel wordt het pompstation aangesloten op de nieuwe riolen. Deze week wordt de aansluiting op de gracht in de Hennestraat in orde gebracht.

 

In de week van 1 maart wordt de kantstrook getrokken. De goten en de boorden worden ter plaatse in beton gegoten. Het beton moet uitdrogen, zodat je niet op de oprit kunt met de wagen.

 

In de week van 8 maart legt de aannemer de fundering zodat hij midden maart de onderlaag asfalt kan plaatsen. Nadat de riooldeksels zijn opgehoogd, kan vermoedelijk eind maart de toplaag asfalt worden gelegd. Tot slot werken we tot begin april de bermen en de opritten af.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

De aannemer legt momenteel de voetpaden en de zijstroken aan. Ook wordt nog een bijkomende inspectieput geplaatst.

 

Op twee plaatsen moeten we een stuk vuilwaterriool vervangen. Ook enkele huisaansluitingen voldoen niet en worden hersteld.

 

Begin maart kan hier de toplaag asfalt worden gegoten, als het weer het toelaat.

 

28 jan 2021

Overzicht van de planning tot eind maart 2021

 

Hier lees je de planning voor de komende weken. Zoals steeds is deze planning onder voorbehoud van weerverlet.

 

Fase 8: Pauwwegel

 

Als het met de weersomstandigheden mogelijk is, kunnen we begin maart de toplaag asfalt aanleggen.

 

Fase 13: Parkstraat

 

Volgende week voeren we een drukproef uit op de persleiding. Ondertussen gaat de aannemer verder met de aanleg van de voetpaden, de opritten en de bermen. Ook hier hopen we in maart de toplaag asfalt te leggen.

 

Fase 15: Bollestraat

 

Momenteel plaatst de aannemer de straatkolken en sluit hij deze meteen aan op de regenwaterriool. Daarna volgt de afwerking van de riolen met o.a. de aansluiting van de gracht Hennestraat, de afwerking van de kopmuren, … Als dit klaar is, start de aanleg van de bovenbouw (plaatsen van boordstenen in ter plaatse gegoten beton, aanbrengen fundering, aanleggen onderlaag asfalt).


Fase 21: Kwaplasstraat

 

Momenteel worden de voetpaden en de zijstroken aangelegd. Op 2 plaatsen moet de vuilwaterriolering worden hersteld, alsook enkele huisaansluitingen die niet voldoen. Ook zijn er nog enkele aanpassingen nodig aan de uitstroomconstructie. Toch denken we begin maart de toplaag asfalt te kunnen leggen.

 

 

14 jan 2021

Planning voor de komende weken

 

Wat gaat er de volgende weken gebeuren? Je leest het hieronder.

 

Fase 8: Pauwwegel

 

Tegen eind deze week moet de aanpassing van de greppel rond zijn.

 

Bij goed weer kan de toplaag asfalt worden gelegd in de loop van de maand maart. We informeren je hier nog verder over.

 

Fase 13: Parkstraat

 

De aannemer legt momenteel de voetpaden, de opritten en de bermen aan.

 

Ook hier voorzien we de toplaag asfalt in de loop van de maand maart.

 

Fase 14: Bollestraat

 

Dit voorjaar worden de groenzones aangeplant.

 

Fase 15: Bollestraat

 

Vanaf midden volgende week voltooit de aannemer de huisaansluitingen. Daarna worden dichtheidstesten uitgevoerd.

 

Later worden de straatkolken geplaatst, de boordstenen getrokken en de fundering geplaatst. Als alles meezit, dan kan begin maart de onderlaag asfalt worden gelegd.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

De aannemer legt momenteel de voetpaden en de zijstroken aan.

 

Verder zijn er nog enkele werken nodig aan het rioleringsstelsel, o.m. aanleggen van het pompstation, plaatsen van een bijkomende inspectieput en aanpassen van de uitstroomconstructie.

 

De toplaag asfalt voorzien we ook hier begin maart. 

 

09 dec 2020

Overzicht van de werken voor de komende weken

 

Hoe ziet de planning er tot het bouwverlof nu weer uit? Je leest het hieronder.

 

Fase 8: Pauwwegel

 

Deze week wordt de pompput ingericht en aangesloten. Verder voert de aannemer aanpassingswerken uit aan de greppel.

 

In het voorjaar van 2021 wordt de toplaag asfalt aangebracht. In de winter mag immers geen toplaag worden gelegd.

 

Fase 13: Parkstraat

 

Deze week plaatst de aannemer de fundering van de rijweg. Ook de aanleg van de onderlaag asfalt staat deze week op het programma. De toplaag wordt in het voorjaar van 2021 gegoten.

 

In de week van 14 december begint de aanleg van de voetpaden, de opritten en de bermen.

 

Na het bouwverlof (van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021) gaat de aannemer hiermee voort.

 

Voor de kerstvakantie ruimt hij de werf op en zorgt hij ervoor dat je woning toegankelijk is.

 

Fase 14: Bollestraat

 

In het voorjaar worden de groenzones aangeplant.

 

Fase 15: Bollestraat

 

Voor de kerstvakantie moeten er nog gewerkt worden ter hoogte van de leiding van Fluxys. De aannemer zal hiermee klaar zijn voor het bouwverlof.

 

Hij legt de rijweg aan in steenslag zodat je je woning makkelijk kunt bereiken. Je rijdt over steenslag, pas dus je snelheid aan.

 

Na Nieuwjaar start de aannemer met de opbouw van de wegenis.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

Vandaag (woensdag 9 december) brengen we de boordstenen in beton aan. Op donderdag 10 december worden de straatkolken geplaatst en wordt de fundering van de rijweg gelegd.

 

Op maandag 14 december wordt de onderlaag asfalt aangebracht. Daarna heeft de aannemer nog enkele dagen om de werf wat op te ruimen en te zorgen dat alle woningen toegankelijk zijn.

 

Begin volgend jaar gaan de werken verder met o.a. de aanleg van de voetpaden en de opritten. De toplaag asfalt wordt in het voorjaar van 2021 gelegd.

 

27 nov 2020

Hoe ziet de planning eruit tot het bouwverlof?

 

Op vrijdagavond 18 december 2020 start het bouwverlof, dat duurt tot en met zondag 3 januari. De planning ziet er tot dan zo uit.

 

Fase 8 Pauwwegel

 

In de week van 7 december wordt de persput ingericht en aangesloten.

 

Fase 13: Parkstraat

 

Vandaag en nu maandag (30 november) giet de aannemer de boordstenen in beton. In de week van 7 december wordt de fundering aangelegd, gevolgd door de onderlaag asfalt.

 

Bij goed weer kan misschien nog voor het kerstverlof ook de toplaag asfalt worden aangebracht, al ziet het er eerder naar uit dat dit iets voor het voorjaar 2021 wordt.

 

Voor het kerstverlof wordt wel de betonverharding hersteld op kruispunt met de Schavelarestraat. Begin 2021 start de aannemer met de aanleg van de voetpaden, de opritten en de bermen.

 

Fase 15: Bollestraat

 

Momenteel voert de aannemer de huisaansluitingen uit. Ook de resterende pompputten worden geplaatst.

 

In dit deel van de Bollestraat willen we tegen het kerstverlof de ondergrondse werken afronden. De rijweg wordt dan afgedekt met steenslag zodat je tijdens de vakantie vlotter tot aan je woning geraakt.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

In de week van 30 november giet de aannemer de boordstenen ter plaatse in beton. De vorm is hiervoor al uitgezet.

 

In de week van 7 december staat de aanleg van de fundering van de rijweg en de onderlaag asfalt op de planning. De week van 14 november beginnen we de voetpaden aan te leggen.

 

Ook hier is er een kleine kans dat de toplaag asfalt nog voor het kerstverlof kan worden geplaatst, anders wordt het voorjaar 2021.

 

10 nov 2020

Planning tot de kerstvakantie

 

Van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021 is het voor de aannemer kerstvakantie. Hieronder lees je hoe de planning er tot dan in grote lijnen uitziet.

 

Fase 13: Parkstraat

 

Tot het einde van de week van 16 november worden de huisaansluitingen uitgevoerd. Die week begint de aannemer met de plaatsing van de straatkolken en bereidt hij de aanleg van de boordstenen voor.

 

In de week van 23 november worden de boordstenen ter plaatse in beton gegoten. De week nadien wordt de fundering van de rijweg aangebracht en de onderlaag asfalt gegoten.

 

Als de weersomstandigheden meezitten, dan kan nog voor het kerstverlof de toplaag asfalt worden gelegd.

 

Op het kruispunt met de Schavelarestraat wordt de betonverharding voor het kerstverlof hersteld. Daarna legt de aannemer de voetpaden, de opritten van de woningen en de bermen aan.

 

Fase 14: Bollestraat

 

Deze week wordt de toplaag asfalt gegoten. De aanplantingen in de groenzones gebeuren in het voorjaar 2021

 

Fase 15: Bollestraat

 

In dit deel van de Bollestraat wordt de regenwaterriool afgewerkt nadat de nutsleidingen zijn verplaatst. Ook begint de aannemer met de huisaansluitingen.

 

In de week van 16 november start de aanleg van de persleiding.

 

Vanaf maandag 23 november worden de ontbrekende pompputten geplaatst.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

 

Hier legt de aannemer de persleiding aan en voert hij de huisaansluitingen uit. We verwachten dat hij hiermee eind volgende week klaar is.

 

In de week van 23 november worden de straatkolken geplaatst en de plaatsing van de boordstenen in ter plaatse gegoten beton voorbereid.

 

In de week van 30 november worden de boordstenen dan geplaatst.

 

Als de planning kan worden aangehouden, dan wordt in de week van 7 december de fundering en de onderlaag asfalt aangebracht. De week nadien starten we met de aanleg van de voetpaden.

 

30 okt 2020

Herfstverlof van 2 tot 4 november

 

Van maandag 2 tot en met woensdag 4 november heeft de aannemer herfstverlof. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

 

Daarna gaan de werken voort deze planning.

 

 • Fase 13: Parkstraat
  De aannemer plaatst na het herfstverlof de straatkolken. Ook zet hij de vorm voor de boordstenen uit.
   
 • Fase 14: Bollestraat
  De groenzones worden in het voorjaar van 2021 aangeplant. Deze week werd het asfalt gegoten.
   
 • Fase 15: Bollestraat
  Nadat de nutsleidingen zijn verplaatst, begint de aannemer met de aanleg van de regenwaterriool. Ook moet er nog een stukje vuilwaterriool worden aangelegd.
  Ondertussen worden de huisaansluitingen uitgevoerd.
   
 • Fase 21: Kwaplasstraat
  De aannemer legt hier de vuilwater- en de regenwaterriool aan. Daarna voert hij de huisaansluitingen uit.
  Vermoedelijk op vrijdag 6 november wordt het pompstation geplaatst. De persleiding is ondertussen zo goed als klaar.
14 okt 2020

Planning tot en met week van 19 oktober

 

Hieronder lees je de planning voor de komende weken.

 

 • Fase 3 Bollestraat
  De aannemer moet hier de bomen nog planten en de groenzones verder onderhouden.
 • Fase 12 Parkstraat
  Deze fase van de werken is volledig uitgevoerd. Er zijn enkel nog kleine aanpassingen nodig en de groenzones moeten nog worden aangeplant.
 • Fase 13 Parkstraat
  Tegen het einde van volgende week liggen de regenwater- en de vuilwaterriool. Daarna leggen we de grachten aan en beginnen we de straatkolken te plaatsen.
  Vanaf 14 oktober worden de woningen aangesloten op de nieuwe riolen. Dit zal tot eind oktober duren.
 • Fase 14 Bollestraat
  Eind volgende week wordt de toplaag asfalt gegoten.
 • Fase 15 Bollestraat
  De aannemer is volop bezig met de aanleg van de regenwaterriool en de opbouw van de kopmuren. We verwachten dat hij hiermee eind oktober klaar is. Daarna wordt het pompstation geplaatst.
  In de loop van volgende week starten we met de huisaansluitingen.
   
30 sep 2020

Planning van de werken de komende weken

 

Hieronder vind je de planning voor de volgende weken.

 

 • Fase 12 Parkstraat
  Tegen het einde van deze week liggen de rioleringsdeksels op de juiste hoogte. De aannemer legt op dinsdag 6 of woensdag 7 oktober de toplaag asfalt aan.
 • Fase 13: Parkstraat
  Naar het einde van de week van 5 oktober toe liggen de riolen op hun plaats. De aannemer is ondertussen begonnen met de aanleg van de persleiding en de drainage. Hiermee zou hij ook eind volgende week klaar zijn. Daarna worden alle woningen aangesloten op de nieuwe riolen.
 • Fase 14: Bollestraat
  De aannemer werkt momenteel de zijstroken af. Ook plaatst hij de huisaansluitputjes. Op dinsdag 6 of woensdag 7 oktober wordt de laatste asfaltlaag gelegd.
 • Fase 15: Bollestraat
  Hier wordt de regenwaterriool aangelegd en de kopmuren geplaatst. Dit zou midden oktober klaar zijn. Daarna voert de aannemer de huisaansluitingen en worden de minigemalen geplaatst. Het ontbrekende stuk vuilwaterleiding wordt nog aangelegd.
 • Fase 21: Kwaplasstraat
  Tegen begin oktober moet hier de vuilwaterriool liggen. In de week van 5 oktober start de aannemer met de huisaansluitingen en de aanleg van de persleiding.
   
16 sep 2020

Overzicht van de werken tot eind oktober

 

Hoe ziet de planning er voor de komende weken uit?

 

 • Fase 12 Parkstraat
  De aannemer werkt de zijstroken af, werkt de opritten aan, plaatst de huisaansluitputjes en vult de groenzones verder aan. In de week van 21 september worden de riooldeksels opgehoogd met het oog op de aanleg van de toplaag asfalt eind oktober.
   
 • Fase 13: Parkstraat
  Momenteel wordt hier de regenwaterriool aangelegd. Eind deze week zou dit moeten gebeurd zijn. Daarna sluit de aannemer de huizen aan op de nieuwe riolen en start de aanleg van de persleiding.
   
 • Fase 14: Bollestraat
  Ook hier werkt de aannemer de zijstroken af. Verder worden de opritten aangewerkt, de huisaansluitputjes geplaatst en de groenzones aangevuld. In de week van 21 september worden de riooldeksels opgehoogd met het oog op de aanleg van de toplaag asfalt eind oktober.
   
 • Fase 15: Bollestraat
  De regenwaterriool wordt volop aangelegd en de kopmuren worden geplaatst. Daarna begint de aannemer met de huisaansluitingen.
   
 • Fase 21: Kwaplasstraat
  Net als in fase 15 is de aanleg van de regenwaterriool volop bezig. We verwachten dat we eind september hiermee klaar zijn. Daarna brengen we de huisaansluitingen in orde en leggen we de persleiding aan.
   
02 sep 2020

Overzicht geplande werken tot midden september

 

De volgende weken blijft de aannemer bezig in verschillende straten. Een overzicht.

 

Fase 3: Bollestraat
In de loop van oktober worden de bomen aangeplant. De groenzones moeten nog verder worden onderhouden.

 

Fase 12 Parkstraat

Tegen woensdag 9 september zijn de zijstroken afgewerkt. De bestaande riool moet nog worden opgevuld.
Rond 14 september worden de riooldeksels opgehoogd tot het definitieve niveau van de rijweg.

 

Fase 13: Parkstraat

De riolering wordt momenteel nog aangelegd. Vermoedelijk zijn we hier midden september mee klaar.
Eens de rioolbuizen liggen, worden alle woningen aangesloten op de nieuwe riolering.

 

Fase 14: Bollestraat

Tegen midden september zullen de opritten zijn aangewerkt. De groenstroken worden nog verder onderhouden.
De aannemer vult de bestaande riolering op. Daarna worden de riooldeksels opgehoogd tot het definitieve niveau van de rijweg.

 

Fase 15: Bollestraat

De aannemer legt de regenwaterriolering aan en plaatst de kopmuren tegen midden september. Daarna worden alle huizen aangesloten op de nieuwe riolen.

 

Fase 21: Kwaplasstraat

De rioleringswerken zijn volop in uitvoering. Ook hier denken we midden september klaar te zijn. Daarna worden de huisaansluitingen uitgevoerd.

24 aug 2020

Overzicht van nog geplande werken

 

De volgende weken werkt de aannemer nog in verschillende straten. Een overzicht.

 

 • In de Bollestraat (fase 3) moeten de bomen nog worden geplant en is verder onderhoud van de groenzones nodig.
 • In de Parkstraat (fase 12) legt de aannemer de zijstroken aan. Op woensdag 26 augustus zal hij hiermee klaar zijn. Daarna worden de betonstraatstenen geplaatst. Dit duurt vermoedelijk tot midden september.
 • In het andere deel van de Parkstraat (fase 13) wordt tot midden september de riolering aangelegd. Daarna kunnen alle woningen worden aangesloten op de nieuwe riolering.
 • In het tweede deel van de Bollestraat (fase 14) herstelt de aannemer momenteel de opritten. Eind augustus zal hij hiermee klaar zijn. Daarna pakt hij de groenstroken aan.
 • Nog in de Bollestraat (fase 15) leggen we de regenwaterriolering. Vermoedelijk worden deze werken begin september afgerond. Daarna worden de kopmuren geplaatst en de huisaansluitingen uitgevoerd.
 • Ook in de Kwaplasstraat wordt nog volop riolering gelegd. Vermoedelijk midden september start de aannemer met de huisaansluitingen.
08 jul 2020

Bouwverlof van 18 juli tot 9 augustus

 

Van zaterdag 18 juli tot en met zondag 9 augustus heeft de aannemer bouwverlof. Tot dan ziet de planning er als volgt uit.

 

 • Bollestraat (fase 3): afwerken toplaag asfalt in de week van 6 juli.
 • Pauwwegel (fase 8): aanleggen onderlaag asfalt in de week van 6 juli samen met de toplaag in de Bollestraat (fase 3).
 • Schavelarestraat (fase 9): herstellen van de toplaag asfalt ter hoogte van nummer 24 en op het kruispunt met de Koolskampstraat. Op het kruispunt met de Parkstraat moeten twee betonplaten opnieuw worden aangelegd.
 • Parkstraat (fase 12): aanleggen van de zijstroken. Het kruispunt met de Tulpenstraat wordt tegen het bouwverlof afgedekt met minderhindersteenslag.
 • Parkstraat (fase 13): de werken beginnen hier meteen na het bouwverlof.
 • Bollestraat (fase 14): aanleggen van de fundering in de week van 6 juli. In de week van 13 juli wordt de onderlaag asfalt gegoten. Meteen daarna begint de aannemer met de aanleg van de zijstroken.
 • Bollestraat (fase 15): in de week van 13 juli wordt hier verder riolering gelegd. Voor het bouwverlof legt de aannemer minderhindersteenslag zodat de huizen bereikbaar zijn. Rijd je over de steenslag? Pas dan uw snelheid aan.
 • Kwaplasstraat (fase 21): de werken beginnen na het bouwverlof.
25 jun 2020

Planning tot aan het bouwverlof

 

Hieronder vind je een planning tot het begin van het bouwverlof op zaterdag 18 juli. De aannemer hervat de werken op maandag 10 augustus.

 

Fase 3 - Bollestraat

 • In de week van 29 juni worden de deksels geplaatst.
 • In de week van 6 juli wordt toplaag asfalt gegoten. De aannemer verwittigt je nog vooraf.

 

Fase 8 - Pauwwegel

 • De aannemer legt de onderlaag asfalt gelijktijdig met de bovenlaag in fase 3, dus in de week van 6 juli.

 

Fase 12 - Parkstraat

 • De straatkolken worden aangesloten in week van 29 juni.
 • Vanaf 24 juni wordt de slibvorm gegoten voor de goot en de boordstenen.
 • We verwachten dat de fundering van de rijweg ligt tegen het einde van de week van 29 juni.
 • De onderlaag wordt tegen 6 juli aangelegd, gevolgd door de zijstroken van de rijbaan.

 

Fase 14 - Bollestraat

 • Tegen eind deze week is de aannemer klaar met de huisaansluitingen.
 • Eind deze week en begin volgende week worden de straatkolken geplaatst.
 • Vanaf 24 juni worden de groten en borduren ter plaatse gegoten.
 • In de week van 7 juli legt de aannemer de fundering van de weg aan.
 • De onderlaag asfalt wordt voorzien in de week van 13 juli. Daarna legt de aannemer nog de zijstroken aan.

 

Fase 13 - Parkstraat

 • De aannemer start de werken in dit deel van de Parkstraat na het bouwverlof.

 

Fase 15 - Bollestraat

 • In week van 15 juli wordt in dit stuk van de Bollestraat verder riolering aangelegd.
 • Voor het bouwverlof wordt de rijweg bedekt met minderhindersteenslag zodat de woningen bereikbaar blijven. Opgelet: je rijdt over een werf, matig dus je snelheid.

 

Fase 21 - Kwaplasstraat

 • Ook hier beginnen de werken na het bouwverlof.
04 jun 2020

De nieuwe planning in grote lijnen

 

Door de coronacrisis hebben de aannemer en de nutsbedrijven vertraging opgelopen. De aannemer maakte een nieuwe ruwe planning:

 

 • Fase 14 Bollestraat: afwerken wegenis tot eind augustus 2020
 • Fase 15 Bollestraat: plaatsen riolering tot eind augustus 2020 en aanleggen wegenis tot eind oktober 2020 
 • Fase 12 Parkstraat tot Tulpenstraat: afwerken wegenis tot eind augustus 2020
 • Fase 13 Parkstraat van Tulpenlaan tot het pompstation: plaatsen riolering tot eind augustus 2020 en aanleggen wegenis tot eind oktober 2020
 • Fase 21 Kwadeplasstraat: plaatsen riolering van na het bouwverlof tot eind september 2020, aanleggen wegenis tot eind 2020
 • Fase 18 Koolskampstraat tot Koddaertstraat: plaatsen riolering van november 2020 tot eind 2020, aanleggen wegenis tegen maart 2021
 • Fase 19 Koolskampstraat van Koddaertstraat tot pompstation: plaatsen riolering vanaf februari 2021 tot eind maart 2021, aanleggen wegenis tegen mei 2021
 • Fase 20 Koolskampstraat van pompstation tot beek: plaatsen riolering van april 2021 tot eind mei 2021, aanleggen wegenis tegen bouwverlof 2021
 • Fase 16 Koddaertstraat: aanleggen riolering januari 2021, aansluitend worden de nutsleidingen aangelegd (vermoedelijke duur 8 weken). Daarna volgt de aanleg van de wegenis tot eind mei 2021.

 

Opgelet: deze ruwe planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Bovendien zijn deze werken weergevoelig, slecht weer kan voor vertraging zorgen.

 

13 mei 2020

Plannning van de werken voor de komende weken

 

Parkstraat tussen Schavelarestraat en Tulpenstraat (fase 12)

 • De nutsbedrijven hebben hun werken hervat. Ze beginnen met het overkoppelen van de woningen op de nieuwe nutsleidingen.
 • De vuilwaterleiding (DWA) wordt aangelegd tot aan de Tulpenstraat. We verwachten dat de aannemer tegen midden mei klaar is.
 • Daarna bouwen we het overstort in de Tulpenstraat.

 

Bollestraat tussen Koddaertstraat en Bollestraat 123 - 92 (fase 14)

 • De vuilwaterleiding wordt aangelegd tot aan het pompstation.
 • De regenwaterleiding (RWA) wordt deze week afgewerkt.
 • Aansluitend legt de aannemer de persleiding aan.

 

Bollestraat 123 - 92 tot Ringaartbeek (fase 15)

 • Deze werken werden vervroegd. De aannemer start op maandag 18 mei. Hij verwijdert eerst het asfalt en plaatst vervolgens de bemaling. Daarna kunnen ook hier de rioleringswerken aanvatten.

 

Meer info vind je ook op de website van de stad Torhout.

 

02 mrt 2020

Meer weten?

 

Voor meer informatie kun je terecht bij

Dienst Ruimte - Openbare Werken, Stadskantoor, Aartrijkestraat 11b, 8820 Torhout
Directeur An Wostyn en Deskundige Openbare Werken Bryan Maelbrancke
Tel. 050 22 11 39 - fax 050 22 05 80
www.torhout.be/wegenwerken
www.facebook.com/wegenwerkentorhout

 

Vragen/meldingen over de wegenwerken: wegenwerken@torhout.be met titelvermelding "Project Parkstraat/Bollestraat"

 

02 mrt 2020

Samenvatting fasering werken hoofdaannemer

 

Samengevat ziet de fasering voor de werken door de hoofdaannemer er vandaag zo uit:

 

 • Bollestraat fase 3 (tussen Schavelarestraat en Koddaardstraat): tot begin maart
 • Bollestraat fase 14 (tussen Koddaardstraat en nr.90/123): tot half/eind april
 • Parkstraat fase 12 (tussen Schavelarestraat en Tulpenstaat): 9 maart 2020 - eind juni/begin juli 2020
 • Bollestraat fase 15 (tussen nr.90/123 en Ringaartbeek): half/eind april - juli 2020
 • Parkstraat fase 13 (tussen Tulpenstraat en nr.77): Juli 2020 - oktober 2020
 • Koddaardstraat fase 16: Juli 2020 - oktober 2020
 • Koolskampstraat fase 18 (tussen Schavelarestraat en Koddaardstraat): oktober 2020 - januari/februari 2021
 • Stukje Kwaplasstraat: oktober 2020 - januari 2021
 • Koolskampstraat fase 19 (tussen Koddaardstraat en nr.45): februari 2021 - mei 2021
 • Koolskampstraat fase 20 (tussen nr.45 en Hennestraat): Na fase 19

 

Je vindt het faseringsplan terug de website van de stad Torhout.

 

02 mrt 2020

Fasering wegenwerken wordt aangepast

 

Door de moeilijkheidsgraad van de werken en de slechte weersomstandigheden van de voorbije periode hebben de nutswerken in de Parkstraat vertraging opgelopen. Om de continuïteit van de wegenwerken voor de hoofdaannemer te garanderen, hebben we de fasering van de wegenwerken aangepast.

 

Om de totale duur van de werken te beperken, werd vanaf het begin een werkmethode aangenomen waarbij de hoofdaannemer op 2 locaties rioolwerken uitvoert. Telkens wordt gezorgd dat er 1 hoofdweg (Parkstraat, Koolskampstraat of Bollestraat) vrij blijft voor doorgaand verkeer en voor de goede bereikbaarheid binnen de woonwijk Goede Herder.

 

Doordat de nutsmaatschappijen niet op tijd doorschuiven, zijn we genoodzaakt de Parkstraat eerder uit te voeren dan de Koolskampstraat. Vanaf 9 maart zal bijgevolg gewerkt worden in de Bollestraat (fase 14) en in de Parkstraat (fase 12). Deze wijziging in timing kan voor u de bewoners gevolgen hebben voor het inplannen van de private afkoppelingen, of voor de bereikbaarheid van de woning.

 

02 mrt 2020

Tussenstand project Parkstraat / Bollestraat

 

Hieronder lees je de timing van de werken die momenteel bezig zijn.

 

 • Bollestraat fase 3 (tussen Schavelarestraat en Koddaardstraat)
  De onderlaag asfalt werd aangelegd. De aannemer werkt de voetpaden, opritten en bermen af. De volledige afwerking van deze fase is voorzien begin maart 2020, met uitzondering van de toplaag in asfalt. De toplaag kunnen we pas aanleggen met betere temperaturen.
 • Bollestraat fase 14 (tussen Koddaardstraat en nr.90/123)
  De rioleringswerken zijn deze week gestart. Ze zullen vermoedelijk duren tot half/eind april, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Nutswerken Parkstraat
  Deel 1: tussen Schavelarestraat en Tulpenstraat
  Momenteel worden de huisaansluitingen van de nutsleidingen uitgevoerd, nieuwe leidingen worden in gebruik genomen, de oude worden uit dienst gesteld. Timing: tot begin maart.
  Deel 2: tussen Tulpenstraat en nr. 77
  Hier worden de nutsleidingen in sleuf aangelegd. Vanaf 20 maart worden ook hier de huisaansluitingen uitgevoerd en de leidingen overgekoppeld. Timing: tot eind april 2020. Na deze fase zijn alle nutswerken binnen het project afgerond.
   
14 nov 2019

Planning Schavelarestraat

 

Tot begin volgende week worden de voetpaden aangelegd.
Er worden een bijkomende tonnagebeperking uitgevoerd in de Zwevezelestraat tegen 18 november.
De straat en het kruispunt wordt dan 's avonds opengesteld voor verkeer.

De inrichting van het pompstation gebeurt na het herfstverlof.

 

Start werken Pauwwegel

 

De rioleringswerken zijn gestart in de Pauwwegel.
Zolang deze aan de gang zijn kan er niemand in of uit de wegel.

 

Aanleg opritten Leenstraat

 

Na het herfstverlof worden de opritten aangelegd.

 

Planning Bollestraat

 

Momenteel is met bezig met de aanleg van de vuilwaterleiding.
Dit zou afgerond zijn tegen 20 november. Aansluitend worden de huisaansluitingen uitgevoerd.

teaser
19 sep 2019

Planning Schavelarestraat

 

Volgende week worden de huisaansluitingen op de hoofdriolering gemaakt.
Ook worden de voorbereidingen getroffen om in de week van 30 september de lijnvormige elementen aan te leggen. 

In de week van 30 september wordt ook de onderfundering van de voetpaden op het kruispunt aangelegd en gestart met de beklinkering aan het kruispunt.
De weken erna wordt de fundering van het kruispunt aangelegd alsook de betonverharding van het kruispunt.
Aansluitend wordt onderfundering van de voetpaden aangelegd, de fundering van de rijweg en de onderlaag asfalt.

 

Planning Bollestraat

 

Vanaf 30 september wordt de rijweg afgefreesd en filters geplaatst.
De weken erna wordt de riolering in fasen aangelegd tot aan de Leenstraat.

 

Planning Pauwwegel

 

Vanaf 30 september wordt de weg opgebroken en de riolering aangelegd.

Het einde van de werken is voorzien tegen eind november.

04 sep 2019

Start werken Bollestraat voorzien

 

Zodra de nutsbedrijven hun werken in de Bollestraat (zone Schavelarestraat - Koddaardstraat) hebben afgerond, kunnen de rioleringswerken aanvatten. We denken dat dit mogelijk moet zijn tegen 2 oktober.

04 sep 2019

Eind september start wegenis Schavelarestraat

 

De aannemer voert in de Schavelarestraat de huisaansluitingen op de nieuwe riolen uit. Hij zal hier vermoedelijk rond 29 september mee klaar zijn. Daarna kunnen de wegeniswerken beginnen. Het kruispunt van de Schavelarestraat gaat volgens de huidige planning eind oktober terug open.

 

 

 

teaser
23 jan 2019

Voorlopig geen rioleringswerken

De rioleringswerken liggen momenteel stil. We verwachten dat ze begin april opnieuw starten in de Bollestraat en Schavelarestraat (fase 3). In tussentijd worden 2 pompstations geplaatst op privédomein. Dit veroorzaakt heel weinig tot geen hinder. Van zodra de werken in de volgende fase hervatten, lees je dit hier.

03 sep 2018

Afwerking bufferbekken tegen eind september

Tegen eind september moet het terrein van het bufferbekken zijn afgewerkt. Tegen dan wordt het terrein ingezaaid, de omheining geplaatst en de markeerpalen voor de persleiding aangebracht. Ook zal de gracht aan het bufferbekken en aan de spoorweg worden gecontroleerd.

03 sep 2018

Verharden voetpaden in deel Bollestraat en Schavelarestraat

De voorbije en de komende week werkt de aannemer verder aan de verharding van de voetpaden, zijstroken en opritten in de Bollestraat (fase 1 en 2). Ook worden enkele kokers hersteld. Naar verwachting zal in dit deel van de Bollestraat de toplaag asfalt worden gelegd in de week van 17 september.

Voor de Schavelarestraat wordt dezelfde planning aangehouden (fase 9). Van zodra het kruispunt van de Schavelarestraat met de Leenstraat is afgewerkt, worden de opritten in de Leemstraat afgewerkt met betonstraatklinkers (fase 10).

teaser
26 jul 2018

Planning na het bouwverlof

 

Het bouwverlof loopt tot en met 03/08.

 

Fase 1: in de Bollestraat tussen Groenestraat en huisnummer 25 worden de voetpaden, zijstroken en opritten verder afgewerkt. Ook de toplaag asfalt zal na het bouwverlof worden aangebracht.

 

Fase 2a: in het andere deel van de Bollestraat dienen de funderingen van de voetpaden nog te worden aangelegd. Daarna worden ook hier de voetpaden, zijstroken en opritten verder afgewerkt en de toplaag asfalt aangebracht.

 

Fase 2b: op het kruispunt Bollestraat & Schaverelestraat werd de onderlaag asfalt reeds voor het bouwverlof aangebracht. Ook hier worden de voetpaden, zijstroken en opritten verder afgewerkt en de toplaag asfalt aangebracht.

 

Fase 9: ook in de Schaverelestraat zullen dezelfde werken nog worden uitgevoerd.

 

Fase 10: in de Leenstraat zullen de opritten worden afgewerkt nadat de werken in fase 2b zijn afgerond, dan kan het kruispunt worden opengesteld.

22 mei 2018

Werken Schavelarestraat gestart

Vandaag (22 mei) is de aannemer gestart met de werken in de Schavelarestraat, van de Bollestraat tot aan de spoorlijn. In deze fase wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Een eerste leiding verzamelt het afvalwater en voert het af. Een tweede leiding doet hetzelfde met het regenwater. Zodra de aannemer klaar is met de rioleringswerken, start hij met de vernieuwing van de wegenis.

22 mei 2018

Afwerken werkzones tussen Rijselstraat en Bollestraat

In de zone tussen de Rijselstraat en de Bollestraat (langsheen veldweg en onbebouwde percelen) is de aanleg van het bufferbekken en de buffergracht voltooid. De werkzones zullen naar verwachting tegen eind juni afgewerkt zijn.

22 mei 2018

Laatste huisaansluitingen Bollestraat (fase 2)

De aannemer voert in de week van 21 mei in de Bollestraat de laatste huisaansluitingen uit. Daarna voert hij de onderfundering aan. In de loop van de komende weken worden de boordstenen geplaatst en de voetpaden aangelegd.

01 mrt 2018

Vanaf 5 maart onderlaag asfalt in Bollestraat

In de week van 5 maart legt de aannemer de afwerkingslaag van de fundering en de onderlaag asfalt in de Bollestraat (tussen Groenestraat en huisnr. 25). Aansluitend werkt hij de opritten en de voetpaden verder af.

In fase 2 van de Bollestraat wordt vanaf 8 maart begonnen met het afschrapen van de asfaltverharding.

 

Korte updates

Fase 5 - In de Bremstraat (van Vredelaan tot Rijselstraat) wordt in de week van 5 maart de fundering afgewerkt. Vanaf 7 maart wordt asfalt gegoten.

Fase 9 - Midden maart starten de werken in de Schavelarestraat.

06 feb 2018

Fase 8 - Zone tussen Rijselstraat en Bollestraat (langsheen veldweg en onbebouwde percelen)

Langs de veldweg wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Een eerste leiding voert het afvalwater af via een klein pompstation. Een tweede leiding vangt het hemelwater op en voert het af.

In de onbebouwde zone tussen de Rijselstraat en Bollestraat worden een leiding, een gracht en een bufferbekken aangelegd. Deze zorgen voor de verzameling, de buffering en de afvoer van het hemelwater. In deze fase wordt voornamelijk buiten het openbaar domein gewerkt . 

De hinder voor omwonenden blijft tijdens deze fase beperkt. De werken in de Pauwwegel zijn voorzien van midden februari 2018 tot eind maart 2018.

06 feb 2018

Fase 1 - Bollestraat (zone Groenestraat - huisnummer 25)

De rioleringsbuizen zijn ondertussen aangelegd. Sinds 17 januari voert de aannemer de huis- en wachtaansluitingen uit. Daarna start hij met de heraanleg van de wegenis. Enkel op het nieuwe asfalt is het nog iets langer wachten, tot de weersomstandigheden het toelaten.

24 jan 2018

Fase 1: Bollestraat (zone Groenestraat – huisnummer 25)

De rioolbuizen werden geplaatst. Op 17 januari werd begonnen met de realisatie van de huis- en wachtaansluitingen. Daarna start de aannemer de wegenwerken, het asfalt uitgezonderd.

Fase 5: Bermstraat

Op dit ogenblik worden de zijstroken in betonstraatsteen aangelegd. Begin februari starten de asfalteringswerken.

06 dec 2017

Bollestraat: Zone Groenestraat – huisnummer 25 (fase 1)

De aanlegwerken van de rioleringsbuizen zijn momenteel in uitvoering. De realisatie van de huis-en wachtaansluitingen is voorzien vanaf de week van 27 november. Er wordt bovendien een steenslagfundering voorzien voor kerst.

 

Bermstraat (fase 5)

De aanleg van de wegenis wordt voorzien in de week van 27 november. Het kruispunt met de Rijselstraat werd inmiddels opgebroken.

 

Onderdoorpersing (fase 6)

Alle persingen werden inmiddels uitgevoerd.

07 nov 2017

Bermstraat (fase 5)

De aanlegwerken van de rioleringsbuizen, regenwaterleiding en vuilwaterleiding werden inmiddels afgerond.

 

Onderdoorpersing (fase 6)

De eigenlijke persing zal vermoedelijk worden uitgevoerd tussen 6 november en 10 november.

16 okt 2017

Bollestraat: Zone Groenestraat – huisnummer 25 (fase 1)

Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd in de Bollestraat, waarbij afval-en regenwater apart worden afgevoerd. De wegenis is opgebroken en de bemaling is geplaatst. Er werd echter een verontreiniging van minerale oliën vastgesteld, waardoor de werken hebben stilgelegen. Bovendien werden er enkele maatregelen overeengekomen om toekomstige verontreiniging te voorkomen. De werken worden in de week van 30 oktober hervat.

 

Bermstraat (fase 5)

In de Bermstraat wordt er ook een gescheiden stelsel geplaatst, waarbij regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. De wegenis is opgebroken en de bemaling is geplaatst. De aanlegwerken van de rioleringsbuizen zijn volop in uitvoering en de regenwaterleiding werd al aangelegd. In de week van 20 oktober start men met de aanleg van de afvalwaterleiding.

 

Onderdoorpersing sporen (fase 6)

In fase 6 worden twee regenwaterleidingen onder de spoorweg door geperst, op deze manier moet men de spoorweg niet opbreken en kan het treinverkeer ononderbroken zijn gang gaan. Deze buizen zullen mede instaan voor de afvoer van het regenwater (afkomstig van de Bollestraat en opwaarts). De werken situeren zich volledig buiten het openbaar domein waardoor de hinder voor omwonenden zeer beperkt is.

 

Zone tussen Rijselstraat en Bollestraat: langsheen veldweg en onbebouwde percelen (fase 8)

In deze zone wordt er ook een gescheiden stelsel geplaatst waarbij regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. In de onbebouwde zone tussen de Rijselstraat en Bollestraat zal een leiding, gracht en bufferbekken worden gerealiseerd, deze staan in voor de verzameling, buffering en afvoer van het regenwater. De werken situeren zich voornamelijk buiten het openbaar domein waardoor de hinder voor omwonenden beperkt is.