Projectoverzicht

22686 - Sanering Sterrewijk en Stratem
Last update: 19 feb 2019

Startdatum: 15 mei 2017

De werken zullen 22 maanden duren

Het gebied rond de Sterrewijk en Stratem is op heden nog niet aangesloten op het rioleringsstelsel. Met dit dossier zal het gemeentebestuur Aalter en Aquafin het gebied voorzien van de nodige riolering en het afvalwater aansluiten op het rioleringsstelsel van Stratem ten noorden van de E40. Van hieruit wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aalterbrug.

Nieuws en updates

 • 25 jan 2019

  Afwerken Sterrewijk richting E40

  In de week van 28 januari werkt de aannemer de bermen af in Sterrewijk richting E40. Tegelijk werkt hij aan de wegenis van de zijstraat ter hoogte van  huisnummer 38. In de week van 4 februari worden de riooldeksels op de gewenste hoogte gebracht. Tot de laatste week van februari worden de kopmuren geplaatst en de bermen afgewerkt. Net als in Hageland wordt in de week van 25 februari de toplaag asfalt aangebracht als het weer meezit.

 • 25 jan 2019

  Oude regenwaterleiding Hageland wordt uitgebroken

  In de week van 28 januari breekt de aannemer de bestaande regenwaterriool in Klein Hageland uit en begint hij met de aanleg van een nieuwe leiding in de landerijen voorbij de bebouwing. In de week van 4 en 11 februari worden de kopmuren geplaatst en de bermen afgewerkt. Volgens de planning worden in de tweede helft van februari de riooldeksels opgetrokken tot op het afgewerkte straatniveau. In de week van 25 februari wordt de toplaag asfalt aangebracht, als de weersomstandigheden dit toelaten.

 • 10 jan 2019

  Oude riolen weghalen in deel Sterrewijk

  In de Sterrewijk (richting E40) worden deze week de oude riolen verwijderd. In de week van 14 januari start de aannemer met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de opritten. De opritten worden heraangelegd in de week van 21 januari.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lise Castelein - Verhelst Aannemingen N.V. (aannemer)

Locatie werfkeet: Kruispunt Stratem-Wageweg ter hoogte van de E40