Nieuws

22774 - Aanleg gescheiden stelsel in Lierbaan en Draplei
28 mrt 2019

Onderlaag asfalt in Lierbaan van Kapelstraat tot Waversesteenweg

In het deel van de Lierbaan van Kapelstraat tot Waversesteenweg staat de aanleg van de onderlaag asfalt tot aan de Bredestraat op de planning. Tegelijk wordt het kruispunt met Zoetewei afgewerkt en worden klinkers voor de bermverharding aangebracht.

Op 3 april starten de voorbereidende werken voor het laatste deel van de Lierbaan zodat op 8 april het laatste stukje riool kan worden gelegd.

28 mrt 2019

Afwerking Lierbaan van Zoetewei tot Kapelstraat

De aannemer werkt op de Lierbaan, van Zoetewei tot Kapelstraat, de laatste zaken af. Als alles volgens plan verloopt, dan is dit deel van de werken eind mei 2019 klaar.

07 mrt 2019

Grootste deel werken Aquafin is klaar

Op de Lierbaan zijn de grootste werken van Aquafin uitgevoerd. In het deel van Zoetewei tot Clemensstraat (fase 4) worden de opritten en bermen nog aangewerkt en het asfalt gelegd. Deze werken zullen naar verwachting tot eind maart duren.

In het deel van Kapelstraat tot Waversesteenweg zijn de werken aan de wegenis bezig. In dit stuk wordt vanaf 1 april ook nog een regenwaterriool gelegd.

11 jan 2019

Nieuwe fase in de werken gaat van start

Op 17 en 18 januari starten de rioleringswerken in fase 5. Het gaat om het deel van de Lierbaan tussen het kruispunt met Kapelstraat/Clemensstraat tot voor het kruispunt Bredestraat/Waversesteenweg. Het kruispunt met de Bredestraat blijft nu nog toegankelijk voor doorgaand verkeer.

De aannemer start met het plaatsen van de bemaling zodat hij in de week van 21 januari de rioolbuizen kan leggen. De werken kunnen alleen hervatten als de weersomstandigheden het toelaten. De aannemer begint aan de Kapelstraat en werkt geleidelijk in de richting van het centrum.

Bij de aanleg van de riolen wordt altijd getracht om een deel van de rijweg in steenslag toegankelijk te houden voor de bewoners en de handelaars. Ook de opritten naar de woningen worden met steenslag aangewerkt.

10 dec 2018

Volgende fase begint midden januari

De aanleg van de riolering en de heraanleg van de Lierbaan tussen het kruispunt met Kapelstraat-Clemensstraat en Waversesteenweg start midden januari. Dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

10 dec 2018

Onderlaag asfalt tussen kruispunten Zoetewei en Kapelstraat-Clemensstraat

De Lierbaan wordt tussen het kruispunt met de Zoetewei en dat met Kapelstraat-Clemensstraat voorzien van een onderlaag asfalt. De algemene afwerking van de verharding, de opritten, de bermen ... zal vermoedelijk duren tot eind januari 2019. De toplaag asfalt wordt later aangelegd. De aansluiting van Zoetewei op de Lierbaan is nog niet geasfalteerd.

28 nov 2018

Lierbaan krijgt tussen Zoetewei en Kapelstraat eerste asfaltlaag

Begin december trekt de aannemer op de Lierbaan, tussen Zoetewei en Kapelstraat (fase 4) de glijbekisting voor de aanleg van het beton van het fietspad. We verwachten dat op 7 december de onderlaag asfalt kan worden aangebracht, al is dit afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook het kruispunt Clemensstraat - Kapelstraat zal een eerste asfaltlaag krijgen. De algemene afwerking van dit deel van de Lierbaan loopt verder tot aan het Kerstverlof.

16 okt 2018

Kruispunt Lierbaan - Kapelstraat wordt opgebroken

De werken in fase 4 - Lierbaan van Zoetewei tot Kapelstraat - zijn volop aan de gang. Het kruispunt van de Lierbaan met de Kapelstraat wordt vanaf 29 oktober opgebroken. Tot begin november voert de aannemer de huisaansluitingen op de riolering uit. In de tweede helft van november worden de boordstenen geplaatst. De aanleg van de onderlaag asfalt staat in december op het programma. Na nieuwjaar wordt dan gestart met het fietspad. 

25 sep 2018

Toplaag asfalt wordt begin oktober aangelegd

Als het weer het toelaat, dan wordt op 1, 2 en 3 oktober de toplaag asfalt gelegd op de Lierbaan tussen de grens met Koningshooikt en de Zoetewei (fasen 1, 2, 3). Woon je langs dit traject? Dan krijg je nog een brief in de bus.

11 sep 2018

Opbraak rijweg tussen Zoetewei en Kapelstraat

Vanaf 17 september start een nieuwe fase in de werken aan de Lierbaan. Van Zoetewei tot Kapelstraat begint de aannemer met het opbreken van de bestaande rijwegverharding. Van 17 september 2018 tot januari 2019 zal de Lierbaan tussen Zoetewei en Clemensstraat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

11 sep 2018

Begin oktober aanleg toplaag asfalt tussen Koningshooikt en Zoetewei

De aanleg van de toplaag asfalt in de Lierbaan, tussen Koninghooikt en de Zoetewei, is voorzien in de eerste week van oktober. Tot dan worden de bermen en de grachten verder afgewerkt. Dit deel van de werken zou eind oktober 2018 klaar moeten zijn.

Van 11 tot 14 september legt de aannemer het fietspad tussen huisnummer 267 en Zoetewei aan in beton.

06 aug 2018

Voorbereiding aanleg fietspad gestart

De aannemer heeft de werken hervat van aan grens met Koningshooikt tot aan de Zoetewei. De aanleg van het fietspad wordt voorbereid, enkele inbuizingen van de gracht worden opnieuw aangelegd en de riooldeksels opgehaald.

Het fietspad wordt in september verder aangelegd, waarna de bermen en de opritten aan de beurt zijn. Als laatste volgt de aanleg van de toplaag asfalt.

25 jun 2018

Opritten niet beschikbaar tot en met 10 juli

Op 26, 27 en 28 juni wordt op de Lierbaan (zone van 'Van Pelt' tot Zoetewei) de boordsteen aangelegd in ter plaatse gestort beton. Daarna kun je niet meer met je wagen op je oprit. Het beton moet immers geruime tijd uitharden. In de week van 2 juli legt de aannemer de fundering van de rijweg en werkt hij de opritten achter de boordsteen aan. Zo kan op 10 juli de onderlaag asfalt worden aangelegd. Vanaf 10 juli kun je ook weer gewoon op je oprit met de wagen.

18 jun 2018

Aanleg onderlaag asfalt in tweede deel Lierbaan

In de Lierbaan tussen 'Van Pelt' en de Zoetewei worden momenteel de huisaansluitingen op de riolering uitgevoerd en de straatkolken aangesloten. De aannemer probeert om eind juni de boordstenen van de rijweg nog te plaatsen. Bij goede weersomstandigheden kan de onderlaag asfalt ook nog voor het bouwverlof worden gelegd.

18 jun 2018

Aanleg toplaag asfalt eerste deel Lierbaan uitgesteld

In het deel van de Lierbaan tussen de gemeentegrens met Koningshooikt en huisnummer 275 wordt de aanleg van de toplaag asfalt uitgesteld naar eind augustus/begin september.

 

01 jun 2018

Tweede deel Lierbaan krijgt rijwegfundering tegen bouwverlof 

In het tweede deel van de Lierbaan (van Van Pelt tot Zoetewei) worden op dit ogenblik de huisaansluitingen op de riolering uitgevoerd. Ook wordt de riolering aangelegd. Eind juni of begin juli kan de aannemer dan de fundering van de rijweg aanbrengen. Na het bouwverlof start hij met het plaatsen van de boordstenen en de rijweg.

01 jun 2018

Asfalt tot grens met Koningshooikt

Tegen half juni zullen de grachten langs de Lierbaan, tussen de grens met Koningshooikt en huisnummer 275, afgewerkt zijn. Als het weer het toelaat, dan zal de aannemer eind juni of begin juli de toplaag asfalt leggen.

18 mei 2018

Aanleg riolering richting Zoetewei

In het deel van de Lierbaan tussen huisnummer 267 en de Zoetewei gaat de aannemer tot ongeveer 1 juni verder met de aanleg van de regenwaterriolering. Daarna worden de huizen aangesloten op de vuilwater- en de regenwaterriolering.

18 mei 2018

Aanleg grachten en fietspad

Vanaf 22 mei legt de aannemer de grachten aan langs de Lierbaan, tussen de grens met Koningshooikt en de Draplei.

In het deel tussen de Draplei en huisnummer 267 wordt vanaf 22 mei het fietspad aangelegd tot aan Primato (kant oneven huisnummers = kant ‘Van Pelt’). Ook de grachten worden langs de kant van de oneven huisnummers aangelegd.

18 mei 2018

Toplaag asfalt in Draplei

De toplaag asfalt in de Draplei werd aangelegd.

09 mei 2018

Asfalt tussen kruising Lierbaan en kruising Zoetewei

Op woensdag 16 mei begint de aannemer met het plaatsen van de toplaag asfalt tussen kruising Lierbaan en kruising Zoetewei. Hierdoor zal de baan niet berijdbaar zijn vanaf 6.30 uur. De asfaltwerken duren een dag. Hou hier a.u.b. rekening mee en zorg dat jouw auto op tijd buiten de werfzone staat.

09 mei 2018

Geen doorgaand verkeer Draplei

Op maandag 14 mei wordt ter hoogte van Draplei 3 een doorsteek voor het regenwater aangebracht. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Daags nadien worden nog enkele werken uitgevoerd in voorbereiding van het plaatsen van het asfalt. De doorgang aan de kant van de Lierbaan zal hierdoor moeizaam verlopen.

23 apr 2018

Graven sleuf nutsbedrijven langs oneven huisnummers

Normaal gezien wordt op maandag 23 april gestart met het graven van een sleuf aan de kant van de oneven huisnummers, dit als voorbereiding voor de werken van de nutsmaatschappijen. Deze werken starten ter hoogte van Lierbaan 275 en eindigen aan het kruispunt met de Zoetewei. Op woensdag 25 april begint Eandis met het verplaatsen van de hoogspanningskabel in deze sleuf. Hierdoor zijn de opritten tijdelijk niet bereikbaar voor voertuigen. Deze hinder zal vermoedelijk een week duren.

20 apr 2018

Voorbereidende werken pompstation

Op het kruispunt van de Zoetewei en de Lierbaan zijn de voorbereidende werken gestart voor de  plaatsing van het pompstation.

20 apr 2018

Werken nutsbedrijven van "Van Pelt" tot Zoetewei

Vanaf maandag 23 april tot 4 mei verplaatsen Eandis en Proximus hun leidingen aan de oneven kant van de Lierbaan, over het deel van "Van Pelt" tot aan de Zoetewei. Aansluitend wordt gestart met de aanleg van de regenwaterriolering in deze zone. Deze werken zullen duren tot ongeveer midden juni 2018. Als alles volgens plan verloopt, dan wordt in de tweede helft van juni gestart met de heraanleg van de rijweg.

20 apr 2018

Aanleg fietspad eerste deel Lierbaan

Op maandag 23 april start de aannemer met de aanleg van het fietspad van aan de grens met Koningshooikt tot aan de Draplei. Hiervoor wordt ter plaatste beton gestort. Rond 14 mei wordt dan begonnen met het plaatsen van de grachtbeschoeiing en het inzaaien van de grachten. Dit zal ongeveer een maand duren, tot midden juni. Aansluitend worden de bermen afgewerkt.

12 apr 2018

Kruispunt Zoetewei – Lierbaan opnieuw open

De bouwput voor het pompstation is reeds gemaakt, maar de plaatsing van het pompstation werd uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Het kruispunt is momenteel terug volledig open (zonder verkeerslichten).

06 apr 2018

Vanaf 23 april moeilijke doorgang

Vanaf 23 april tot 14 mei 2018 zijn er werken van Eandis op de Lierbaan, tussen Draplei en Zoetewei. Ook Proximus voert dan werken uit. Beide nutsbedrijven verplaatsen hun leidingen en voeren nieuwe koppelingen uit. Door deze werken zal de doorgang ook voor plaatselijk verkeer bemoeilijkt worden. DCA en Eandis zijn dan immers tegelijk aan het werk.

Vanaf 2 mei start de aanleg van de regenwaterriolering vanaf woning Lierbaan 269 tot aan Zoetewei.

04 apr 2018

Resterend rijvak Lierbaan opgebroken

Vanaf woensdag 4 april breekt de aannemer het resterende rijvak op de Lierbaan op, dit vanaf de Zoetewei tot aan huisnummer 267. Naarmate de opbraak vordert, legt hij minder hinder-steenslag aan de opritten. Tussen de opritten van de oneven huisnummers zul je niet kunnen parkeren/rijden.

29 mrt 2018

Tijdelijke verkeerslichten op kruispunt Zoetewei - Lierbaan

Tijdens de paasvakantie werkt de aannemer op het kruispunt Zoetewei – Lierbaan. Vanaf woensdag 4 april plaatst de aannemer de verkeerssignalisatie en voert hij voorbereidende werken uit. Op donderdag 5 april wordt gestart met het plaatsen van de bemaling. In de week van 9 april wordt een pompstation gebouwd. Op het kruispunt komen tijdelijke verkeerslichten zodat het verkeer beurtelings voorbij kan.

09 mrt 2018

Rijweg wordt opgebroken en van steenslag voorzien

Tegen 23 maart zal de vuilwaterriolering aangelegd zijn tot Zoetewei. Vanaf 26 maart start de aannemer met het opbreken van de rijweg in fase 2 en 3, tussen Draplei en Zoetewei. De rijweg en de opritten worden van steenslag voorzien.

09 mrt 2018

Aanleg nieuwe grachten tot eind maart

Fase 1, Lierbaan tussen de grens met Koningshooikt en de Draplei, heeft vertraging opgelopen door het slechte weer. Het einde van deze fase is nu voorzien tegen midden mei.

Vanaf 9 maart 2018 start de aanleg van de nieuwe grachten aan oostkant. Dit zal duren tot eind maart. Proximus verplaatst zijn kabels voor de aanleg van de fundering van het fietspad. In de week van 19 maart kan dan begonnen worden met de aanleg van het fietspad aan de westkant.

08 feb 2018

Aannemer zet werf Lierbaan terug op orde

De voorbije dagen bereikten ons enkele meldingen van problemen bij de voorbereidende werken door de aannemer van Proximus langs de Lierbaan. De aannemer heeft laten weten dat hij er alles aan zal doen om de werf terug in goede staat te brengen. Hij zal er ook nauwlettend op toekijken dat de problemen zich in de toekomst niet meer herhalen. Zo wordt op de berm in de Lierbaan een signalisatiebord “zachte berm” geplaatst.

06 feb 2018

Aanleg riolering en fietspad

Sinds 8 januari, en dit tot ongeveer midden maart, worden de grachten aangelegd tussen de gemeentegrens met Lier en Lierbaan 275.

In februari plaatst de aannemer de riolering tussen Lierbaan 275 en Zoetewei. In februari legt hij de vuilwaterriolering aan, in maart doet hij hetzelfde met de regenwaterriolering.

In de loop van de maand maart wordt gestart met het fietspad tussen de grens met Lier en Lierbaan 275.

02 feb 2018

Bemalingspompen zijn nodig

De afgelopen week werden de bemalingspompen twee keer uitgetrokken. Als dit gebeurt, dan stijgt het grondwater en kan de aannemer niet verder werken. Dit zorgt dus voor vertraging van de werken.

Als je hinder ondervindt van de bemalingspompen, neem dan a.u.b. contact met ons. Je vindt hier onze gegevens. We bekijken dan graag of er een oplossing mogelijk is.

24 jan 2018

Fase 3: Lierbaan vanaf huisnr. 275 tot Zoetewei

Eandis en Proximus leggen eerst hun nieuwe leidingen aan de kant van de even huisnummers aan. Eind januari wordt het eerste pompstation geplaatst en de persleiding aangelegd.

In februari start de aanleg van de vuilwaterleiding, de regenwaterleiding is gepland in maart/april. Voor de aanleg van de riolering wordt de rijweg opgebroken.

22 jan 2018

Fase 6: Draplei

De rioleringswerken situeren zich vooral in het weiland, waar de persleiding wordt aangelegd.

Verder werkt de aannemer in de Draplei de opritten van de woningen verder aan.

19 jan 2018

Fase 1: Lierbaan tussen grens Koningshooikt en Lierbaan 275

Rioleringswerken

Tot de eerste helft van maart worden de grachten aangelegd. Daarbij plaatst de aannemer nieuwe kopmuren en legt hij ter hoogte van de opritten en de zijstraten nieuwe doorsteken aan. Tot slot worden de nieuwe grachten verder afgewerkt.

Wegenwerken

In de loop van maart start de aanleg van het fietspad. Om de opritten van de woningen mooi te laten aansluiten op het nieuwe fietspad, worden de opritten als laatste hersteld.

10 nov 2017

Lierbaan tussen grens Koningshooikt en Draplei (fase 1)

De aannemer is bezig met het aanleggen en verdichten van de fundering van de rijweg. Tegen eind november worden de straatgoten en boordstenen geplaatst. Na de plaatsing dient het beton uit te harden, hierdoor zullen de opritten gedurende een week niet meer bereikbaar zijn. Na de week uitharding zullen de hoogteverschillen weggewerkt worden door een steenslagverharding zodat de inritten terug gebruikt kunnen worden. 

 

Lierbaan vanaf huisnr. 264 tot Zoetewei (fase 3)

Na nieuwjaar wordt de rijbaan opgebroken. Eandis en proximus zullen eerst hun nieuwe leidingen aanleggen aan de kant van de even huisnummers.

 

Draplei (fase 6)

De riolering werd geplaatst en de huizen werden aangesloten. Ook het pompstation werd geplaatst. Eind november wordt de fundering van de rijweg aangelegd en in de eerste helft van december wordt de greppel van de rijweg geplaatst. Na de plaatsing dient het beton uit te harden, hierdoor zullen de opritten gedurende een week niet meer bereikbaar zijn. Na de week uitharding zullen de hoogteverschillen weggewerkt worden door een steenslagverharding zodat de inritten terug gebruikt kunnen worden. De plaatsing van de onderlaag asfalt is momenteel gepland voor het kerstverlof.

17 okt 2017

Lierbaan tussen grens Koningshooikt en Draplei (fase 1)

Door werken op de Lierbaan op grondgebied Koningshooikt wordt de planning aangepast, deel van fase 2 (tot huisnummer 275) wordt mee uitgevoerd in fase 1, dit om de toegankelijkheid van de woningen maximaal te garanderen.

De riolering werd geplaatst tot aan nr. 275 en de aannemer is momenteel bezig met het overkoppelen van de huizen op de nieuwe riolering. 18 oktober wordt de rest van de rijbaan opgebroken. Aansluitend wordt de nieuwe rijbaan en de fietspaden geplaatst. De werken aan de grachten zullen na de winter worden uitgevoerd.

 

Lierbaan tussen Draplei en huisnummer 264 (fase 2)

Deel van deze fase (tot aan woning 275) wordt samen met fase 1 uitgevoerd, het andere deel van de fase wordt uitgevoerd samen met fase 3. Aansluitend zullen ook de nutsmaatschappijen in deze zone werken. Hiervoor wordt het fietspad opgebroken zodat Eandis en Proximus hun nieuwe leidingen kunnen aanleggen.

 

Draplei (fase 6)

Eind september is men gestart met het plaatsen van de bronbemaling en begin oktober met de aanleg van de riolering, deze werken zullen tot eind oktober duren. Aansluitend zal er gestart worden met de heraanleg van de rijbaan.