Projectoverzicht

22856 - Aansluiting Krapstraat - Breemstraat
Laatst bijgewerkt: 19 jan 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 15 november 2021

De werken zullen 16 maanden duren

In de Krapstraat, de Breemstraat, de Beukenstraat, de Kuipstraat, Visgracht, Lindebos, Hofkwartier, Dreef en Rauwenbos wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het grachtenstelsel van Visgracht tot Kuipstraat wordt volledig aangepast.

Lokaal bestuur Buggenhout maakt van de gelegenheid gebruik om de Krapstraat veiliger in te richten. Ook wordt het kruispunt Krapstraat – Hanenstraat – Hauwerstraat – Beukenstraat aangepakt.

Waarom deze werken?

Vandaag ligt hier een gemengde riolering. Regen- en afvalwater worden in één buis afgevoerd naar de Meerputbeek.

Met dit project wordt het propere regenwater zoveel mogelijk ter plaatse gehouden om te infiltreren of het wordt vertraagd afgevoerd langs het grachtenstelsel. Daarom passen we het grachtenstelsel van de Meerputbeek aan tussen de Visgracht en de Kuipstraat. Verder leggen we een nieuwe buffergracht aan.

Eens de werken zijn uitgevoerd, gaat het afvalwater van een 300-tal woningen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dendermonde. Daar wordt het gezuiverde afvalwater geloosd in de waterloop.

In de Krapstraat wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, afval- en regenwater worden apart afgevoerd. Na de rioleringswerken wordt de straat veiliger aangelegd, onder meer met een fietspad in beide richtingen. Ook het kruispunt Krapstraat – Hanenstraat – Hauwerstraat – Beukenstraat wordt veiliger ingericht.

Ook een deel van de Beukenstraat, een deel van de Kuipstraat, een stukje Dreef, de Visgracht, de Breemstraat, Hofkwartier, Lindebos en Rauwenbos voorzien we een gescheiden rioleringsstelsel. De weg wordt nadien terug aangelegd.

Nieuws en updates

 • 19 jan 2022

  Werken Krapstraat vangen aan

   

  Deze week voert de aannemer in de Krapstraat voorbereidende werken uit tussen de Breemstraat en de Beukenstraat. Volgende week start hij met de rioleringswerken.

   

  Eerst werken we van huisnummer 42 in de richting van de Breemstraat, daarna van hetzelfde huisnummer naar het kruispunt Beukenstraat-Hanenstraat.

   

  Vanaf 14 februari worden de huizen aan de oneven kant aangesloten op de nieuwe riolen. Vanaf 21 februari gebeurt hetzelfde aan de even straatkant. Ondertussen wordt de oude riolering opgebroken.

   

  teaser
 • 19 jan 2022

  Volgende week steenslag in Visgracht

   

  In de week van 24 januari legt de aannemer de steenslagfundering in Visgracht. Verder werkt hij de bermen aan met teelaarde. Ook de werken in het grachtenstelsel gaan onverminderd door.

   

  Tegen het einde van de week van 31 januari gaan we de boordstenen ter plaatse gieten in beton. De boordstenen moeten dan ruim een week uitdrogen. Rijd, fiets of stap niet op het vers gegoten beton!

   

  Als in de week van 14 februari de rest van de fundering kan worden gelegd, dan kan in de week van 21 februari de onderlaag asfalt worden geplaatst.

   

  Deze werken zijn weersgevoelig. Bij vrieskou of bij aanhoudende regen zal de planning wijzigen.

   

  teaser
 • 22 dec 2021

  Aannemer met vakantie

   

  Het bouwverlof voor de aannemer start op donderdagavond 23 december 2021 en loopt tot en met maandag 10 januari. Als de weersomstandigheden het toelaten, dan hervat de aannemer de werken op dinsdag 11 januari.

   

  We wensen je alvast een fijn eindejaar.

   

   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Stef De Nijs

Werfleider aannemer DCA

Locatie werfkeet:

op de parking van het voetbalterrein in de Dreef

Marc Vinck

Technische Dienst Buggenhout