Projectoverzicht

22856 - Aansluiting Krapstraat - Breemstraat
Laatst bijgewerkt: 05 jul 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 15 november 2021

De werken zullen 16 maanden duren

In de Krapstraat, de Breemstraat, de Beukenstraat, de Kuipstraat, Visgracht, Lindebos, Hofkwartier, Dreef en Rauwenbos wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het grachtenstelsel van Visgracht tot Kuipstraat wordt volledig aangepast.

Lokaal bestuur Buggenhout maakt van de gelegenheid gebruik om de Krapstraat veiliger in te richten. Ook wordt het kruispunt Krapstraat – Hanenstraat – Hauwerstraat – Beukenstraat aangepakt.

Waarom deze werken?

Vandaag ligt hier een gemengde riolering. Regen- en afvalwater worden in één buis afgevoerd naar de Meerputbeek.

Met dit project wordt het propere regenwater zoveel mogelijk ter plaatse gehouden om te infiltreren of het wordt vertraagd afgevoerd langs het grachtenstelsel. Daarom passen we het grachtenstelsel van de Meerputbeek aan tussen de Visgracht en de Kuipstraat. Verder leggen we een nieuwe buffergracht aan.

Eens de werken zijn uitgevoerd, gaat het afvalwater van een 300-tal woningen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dendermonde. Daar wordt het gezuiverde afvalwater geloosd in de waterloop.

In de Krapstraat wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, afval- en regenwater worden apart afgevoerd. Na de rioleringswerken wordt de straat veiliger aangelegd, onder meer met een fietspad in beide richtingen. Ook het kruispunt Krapstraat – Hanenstraat – Hauwerstraat – Beukenstraat wordt veiliger ingericht.

Ook een deel van de Beukenstraat, een deel van de Kuipstraat, een stukje Dreef, de Visgracht, de Breemstraat, Hofkwartier, Lindebos en Rauwenbos voorzien we een gescheiden rioleringsstelsel. De weg wordt nadien terug aangelegd.

Nieuws en updates

 • 04 jul 2022

  Werken tussen Breemstraat en Rauwenbos starten na bouwverlof

   

  Op 2 augustus starten we met de voorbereidende werken voor de rioleringswerken in de volgende fase van de Krapstraat. Deze fase gaat van de Breemstraat tot Rauwenbos. De bestaande goot wordt opgebroken.

   

  Op maandag 8 augustus bereiden we de opbraak van de bestaande rijweg voor. De effectieve rioleringswerken starten rond 16 augustus. Tijdens deze periode breken we dagelijks ± 40 meter van de betonnen rijweg op. Na de aanleg van de riolering plaatsen we elke dag de ‘minder hinder’ steenslag zodat je woning terug bereikbaar zal zijn.

   

  Deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

   

 • 04 jul 2022

  Breemstraat en Hofkwartier tijdens bouwverlof bereikbaar langs Krapstraat

   

  Vrijdag 8 juli is voor de aannemer de laatste werkdag voor het bouwverlof. Vanaf vrijdagmiddag sluiten we de tijdelijke ontsluiting over de rijplaten richting Roodbos voor 3 weken af. Je kan de Breemstraat en Hofkwartier terug bereiken via de Krapstraat, langs de kant van Opstal.

   

  Dinsdag 2 augustus starten de rioleringswerken in de Breemstraat en Hofkwartier terug op. De ontsluiting is dan terug mogelijk over de rijplaten naar Roodbos.

   

 • 29 jun 2022

  Planning tot het bouwverlof

   

  Op vrijdag 8 juli start voor de aannemer het bouwverlof. Tot dan werkt hij in de Krapstraat verder aan de voetpaden en aan de opritten van de woningen, dit tussen de Breemstraat en de Beukenstraat (fase 2A). Vermoedelijk geraken niet alle opritten klaar. De aannemer zorgt er wel voor dat alle woningen bereikbaar zijn.

   

  In de Breemstraat (fase 3) zullen tegen het bouwverlof de riolen liggen tot aan Hofkwartier. Alle woningen worden meteen aangesloten op de nieuwe riool. Ook in Hofkwartier wordt nog volop riolen gelegd. Tegelijk sluiten we de woningen aan op de nieuwe riool.

   

  Straat in minder-hinder-steenslag

   

  Zowel in de Breemstraat als in een groot deel van Hofkwartier voorzien we minder-hinder-steenslag zodat je tijdens het bouwverlof tot aan je woning kunt rijden. Opgelet: het blijft een werf, pas daarom je snelheid aan.

   

  Tot slot voert de aannemer nog enkele werken uit in de Kuipstraat. Ook hier werkt hij na het bouwverlof verder.

   

  Bouwverlof tot 2 augustus

   

  Op maandag 2 augustus hervat de aannemer de aanleg van de riolering in de Breemstraat en Hofkwartier en de afwerking van Kuipstraat en Krapstraat (fase 2A).

   

  Tegelijk beginnen de voorbereidende werken in de Krapstraat, tussen de Breemstraat en Rauwenbos (fase 4).

   

  We wensen je alvast een fijne vakantie.

   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Stef De Nijs

Werfleider aannemer DCA

Locatie werfkeet:

op de parking van het voetbalterrein in de Dreef

Marc Vinck

Technische Dienst Buggenhout