Over de bereikbaarheid

Worden er parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners?

Momenteel hebben we geen parkeerplaatsen voorzien. Als de werken in de Krapstraat tussen het kruispunt Beukenstraat - Hanenstraat - Hauwerstraat - Krapstraat en het kruispunt met de Breemstraat bezig zijn, dan kun je tijdens de werkuren (van 6.30 tot 17.00 uur) bv. parkeren tussen de Breemstraat en Rauwenbos. Zet je auto dan goed aan de kant zodat het werfverkeer een vlotte doorgang heeft.

Woon je dichter tegen de voetbalterreinen in de Dreef? Dan kan de parking daar een oplossing zijn.

Ken je een eigenaar die zijn terrein voor de duur van de werken beschikbaar wil stellen als parkeerplaats? Geef ons zijn gegevens door en we bekijken of we met hem/haar tot een overeenkomst kunnen komen.

Geraak ik altijd met de auto aan mijn woning?

De aannemer zorgt ervoor dat je woning het grootste deel van de tijd bereikbaar is met de auto.

Wanneer lukt dit niet? Als de rioolbuis voor je woning wordt gelegd (2 tot 3 dagen), de boordstenen worden gegoten (1 tot 2 weken, droogtijd van het beton inbegrepen) en als het asfalt wordt gegoten (1 dag tot 1 dag en 1 nacht). Te voet geraak je natuurlijk altijd binnen.

Woon je in de Breemstraat of in Hofkwartier? Dan wordt de sleuf voor de rioolbuizen gedicht en afgedekt voor en na de werkuren. Voor 6.30 uur en na 17.00 uur kun je met de auto tot aan je woning. Ook in de weekends en in vakantieperiodes blijft de doorgang verzekerd.

Over de afkoppelingen

Hoe vraag ik een financiële tussenkomt voor de afkoppelingswerken op privé aan?

Hiervoor kun je terecht bij rioolbeheerder Farys.

Over de werken

Hoe kan ik schade aan mijn nutsleidingen (gas, elektriciteit, telecom, water) voorkomen.

Om te voorkomen dat tijdens de werken de huisaansluitingen van de nutsleidingen (gas, elektriciteit, telecom, water) worden beschadigd, vraagt de aannemer jouw medewerking. Hij bezorgt je hiervoor een sticker. Kleef deze op de muur, op de plaats waar de verschillende nutsleidingen de woning binnengaan. Heb je een voortuin? Zet dan een houten paaltje met de sticker op. De aannemer kan je houten piketten ter beschikking stellen.