Projectoverzicht

22902 - Collector Oude Spoorweg (Linter) fase 2
Last update: 19 feb 2019

Startdatum: 08 juni 2018

De werken zullen 10 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Linter, dat nu nog in de Genovevabeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geetbets. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 650 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

Om dit te realiseren zal Aquafin rioleringswerken uitvoeren in de Vlietstraat en verder door de velden en het pad ‘Oude Spoorweg’ tot aan het Stationssplein. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Nieuws en updates

 • 18 jan 2019

  Nutsbedrijven werken in stoepen Vlietstraat

  Momenteel plaatst de aannemer een grote inspectieput ter hoogte van het kruispunt Getestraat/Vlietstraat. Als dit afgerond is, dan starten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van hun leidingen in de Vlietstraat. Ze zullen ongeveer een maand in de stoepen bezig zijn. Hierna worden de stoepen definitief afgewerkt.’

 • 17 dec 2018

  Vlietstraat krijgt nog onderlaag asfalt

  In de week van 17 december wordt in de Vlietstraat de onderlaag asfalt gelegd. Zo is de volledige rijweg opnieuw berijdbaar. Begin 2019 wordt op het kruispunt met de Getestraat nog een grote inspectieput geplaatst. Daarvoor moeten de weersomstandigheden echter optimaal zijn. Zodra de inspectieput op zijn plaats zit, werken de nutsmaatschappijen nog een maand door in de stoepen. Daarna kunnen we de stoepen definitief afwerken.

 • 03 dec 2018

  Rioleringswerken tot aan Vlietstraat eind oktober klaar

  Tegen einde oktober zullen alle rioleringswerken tot aan de Vlietstraat beëindigd zijn. Ondertussen werden de voorbereidende werken aan de nutsleidingen opgestart voor de rioleringswerken in de Vlietstraat. We verwachten dat de rioleringswerken kunnen starten na het Allerheiligenverlof. Het is de bedoeling van de volledige rijweg opnieuw berijdbaar is voor het jaareinde.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Paul Pauwels - Werftoezichter aannemer

locatie werfkeet: nog te bepalen