Projectoverzicht

22914 - Sanering centrum St-Jan - Ruiseledestwg (fase 2: St-Jan)
Laatst bijgewerkt: 23 feb 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 09 april 2018

De werken zullen 26 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Sint-Jan, dat nu nog in de Ringbeek en Hertsbergebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Heremeersstraat in Wingene.

Na de uitvoering van dit project en de toekomstig geplande projecten in Sint-Jan zal het afvalwater van meer dan 750 inwoners bijkomend worden opgevangen en gezuiverd.

Om dit te realiseren zullen Aquafin en de gemeente Wingene rioleringswerken uitvoeren in de Balgerhoekstraat en Keukelstraat. 

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de wegenis - na aanleg van de leidingen en realisatie van de huisaansluitingen - in een nieuw kleedje te steken. De kerkomgeving en de verbinding met het kerkhof wordt volledig heraangelegd en er wordt een nieuwe groenparking voorzien achter de Christoffelzaal.

Belangrijke werken aan nutsleidingen na de rioleringswerken

Er zijn ook belangrijke werken aan de nutsleidingen gepland (o.a. door Eandis en De Watergroep). Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden nà de rioleringswerken van Aquafin. De bestaande riolering wordt buiten dienst genomen en uitgebroken om plaats te maken voor de nutsleidingen. Hierdoor zullen de werken een relatief lange doorlooptijd hebben. Om de hinder voor de omwonenden zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in dze volgorde uitgevoerd:

 • Opbreken van de wegenis
 • Aanleggen van de nieuwe riolering
 • Overkoppelen van de huisaansluitingen
 • Plaatsen van de lijnvormige elementen (borduren en greppels)
 • Plaatsen van de fundering en de onderlaag asfalt van de rijweg
 • Werken aan de nutsleidingen in de berm/voetpadzone
 • Afwerken van de berm/voetpadzone en leggen toplaag asfalt

Op die manier zijn de woningen tijdens de periode van de werken aan de nutsleidingen relatief goed bereikbaar.

Nieuws en updates

 • 31 jan 2020

  Keukelstraat wordt opnieuw aangelegd

   

  In de Keukelstraat en rond de kerk werden de riolen aangelegd. De aannemer is volop bezig met de heraanleg van de bovenbouw. Zo wordt het wandelpad rond het kerkhof aangelegd, net als de parkeerzone voor het kerkhof, de bestrating rond de kerk alsook de straatkolken en de boordstenen van de parkeerzone op kerkplein. 

   

  Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de komende weken nog een stuk wegenisbeton aangelegd worden in de Keukelstraat ter hoogte van de kerk, kant Christoffelzaal. De planning wordt afgestemd op eventuele begrafenissen of evenementen in de Christoffelzaal. De toegang naar de zaal en het kerkhof zal tijdens deze werken immers enkele dagen onderbroken zijn.

   

  Het sluitstuk van de riolering, in het straatje voorbij de kinderopvang, zal ook de komende weken worden uitgevoerd.

   

 • 10 dec 2019

  Slechte weer brengt planning in de war

   

  Morgen, woensdag 11 december, is gepland om de betonverharding te plaatsen in de zone huisnummers 34-36.
  Tegen de kerstvakantie kan hier terug over gereden worden met personenwagens.

   

  De crèche zal morgen te voet toegankelijk zijn via het padje naast de school, of te voet via de Keukelstraat kant Balgerhoekstraat.
  Donderdag of vrijdag volgt dan de onderlaag asfalt tussen de slag in de Keukelstraat en de kerk.
  Ondertussen wordt ook gewerkt ter hoogte van de kerk en de werfkeet en aan de privatieve opritten.

   

  Alle rioleringen zijn aangelegd, de heraanleg van de wegenis is het volgende op de planning. 

 • 28 nov 2019

  Aanleg asfalt uitgesteld

   

  Door enkele onvoorziene omstandigheden moet de aanleg van asfalt uitgesteld worden.
  Dat wil zeggen dat het deel Keukelstraat tussen Kleine Veldstraat en het slagje in onderlaag asfalt blijft liggen tot na de winter.

  De toplaag mag namelijk niet aangelegd worden in de wintermaanden.
  De onderlaag asfalt in het stuk Keukelstraat tussen het einde van de vorige fase en het slagje staat momenteel gepland op 2/12.  

   

  Ter hoogte van de kerk komt de wegenis van de Keukelstraat in beton.
  De aannemer voorziet voor het kerstverlof nog een eerste stortfase in de zone huisnummers 34-46.
  Dat is de zone die momenteel bij regenval steeds onder water staat.

   

  Na aanleg van deze betonverharding zal er enkele weken niet over mogen gereden worden zodat de beton de tijd krijgt om uit te harden.
  Bedoeling is om dit stuk terug te kunnen openstellen tegen het kerstverlof in functie van de toegankelijkheid van de parking ter hoogte van de crèche.

  De aangelanden zullen door de aannemer op de hoogte gebracht worden van de exacte data van aanleg.   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lode Mannens

Locatie werfkeet: aan de kerk