Projectoverzicht

22914 - Sanering centrum St-Jan - Ruiseledestwg (fase 2: St-Jan)
Last update: 19 feb 2019

Startdatum: 09 april 2018

De werken zullen 26 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Sint-Jan, dat nu nog in de Ringbeek en Hertsbergebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Heremeersstraat in Wingene.

Na de uitvoering van dit project en de toekomstig geplande projecten in Sint-Jan zal het afvalwater van meer dan 750 inwoners bijkomend worden opgevangen en gezuiverd.

Om dit te realiseren zullen Aquafin en de gemeente Wingene rioleringswerken uitvoeren in de Balgerhoekstraat en Keukelstraat. 

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de wegenis - na aanleg van de leidingen en realisatie van de huisaansluitingen - in een nieuw kleedje te steken. De kerkomgeving en de verbinding met het kerkhof wordt volledig heraangelegd en er wordt een nieuwe groenparking voorzien achter de Christoffelzaal.

Belangrijke werken aan nutsleidingen na de rioleringswerken

Er zijn ook belangrijke werken aan de nutsleidingen gepland (o.a. door Eandis en De Watergroep). Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden nà de rioleringswerken van Aquafin. De bestaande riolering wordt buiten dienst genomen en uitgebroken om plaats te maken voor de nutsleidingen. Hierdoor zullen de werken een relatief lange doorlooptijd hebben. Om de hinder voor de omwonenden zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in dze volgorde uitgevoerd:

 • Opbreken van de wegenis
 • Aanleggen van de nieuwe riolering
 • Overkoppelen van de huisaansluitingen
 • Plaatsen van de lijnvormige elementen (borduren en greppels)
 • Plaatsen van de fundering en de onderlaag asfalt van de rijweg
 • Werken aan de nutsleidingen in de berm/voetpadzone
 • Afwerken van de berm/voetpadzone en leggen toplaag asfalt

Op die manier zijn de woningen tijdens de periode van de werken aan de nutsleidingen relatief goed bereikbaar.

Nieuws en updates

 • 30 jan 2019

  Heropstart wegeniswerken uitgesteld

  Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken is de heropstart van de wegeniswerken wat uitgesteld. We voorzien dat aannemer RTS de werken terug kan aanvatten in de week van 4 februari. Dit nog steeds onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden.

   

 • 14 dec 2018

  Nutsbedrijven starten als eerste in Keukelstraat

  We hebben gemerkt dat de nutsbedrijven het tempo van de aannemer van de rioleringswerken niet kunnen bijhouden. Dit zorgt voor veel hinder voor de omwonenden. Daarom gaan de nutsbedrijven als eerste aan de slag in de Keukelstraat. Pas als ze ver genoeg zijn opgeschoten, start onze aannemer met de rioleringswerken. Tijdens de werken van de nutsmaatschappijen zal er ook hinder zijn, maar veel beperkter. Voor de aanleg van de nieuwe leidingen moeten ze enkel plaatselijk opbreken. Daarna herstellen ze alles voorlopig, in afwachting van de werken door de aannemer van de rioleringswerken.

  We verwachten dat we met de rioleringswerken in fase 2 kunnen beginnen na het bouwverlof 2019 (midden augustus), na voltooiing van de werken van de nutsmaatschappijen. Hieronder vind je de planning van de werken van de nutsmaatschappijen.

  Fase 2a (van de Balgerhoekstraat tot Keukelstraat 66)
  - Week van 7 januari: aanvang plaatsen signalisatie, aanvoer materieel
   Week van 14 januari: aanvang grondwerken en aanleg leidingen
  - Duur aanleg tot begin april 2019
  - Overkoppelingen en indienstnames nieuwe leidingen tot midden mei 2019

  Fase 2b (van Keukelstraat 66 tot Kleine Veldstraat)
  - Aanleg van begin april tot half juni
  - Overkoppelingen en indienstnames tot bouwverlof 2019

 • 14 dec 2018

  Aanleg nutsleidingen in tweede deel Balgerhoekstraat klaar voor kerstvakantie

  De aanleg van de nieuwe nutsleidingen in de Balgerhoekstraat tussen Schuiferkapellestraat en Keukelstraat zou nog voor de kerstvakantie klaar moeten zijn. Tegen eind februari 2019 zullen de woningen worden overgekoppeld van de oude op de nieuwe leidingen. Nadien start onze aannemer met de heraanleg van de wegenis. We verwachten dat de volledige wegenis zal afgewerkt zijn tegen het paasverlof.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lode Mannens

Locatie werfkeet: aan de kerk