Projectoverzicht

22914 - Sanering centrum St-Jan - Ruiseledestwg (fase 2: St-Jan)
Laatst bijgewerkt: 18 sep 2019

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 09 april 2018

De werken zullen 26 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Sint-Jan, dat nu nog in de Ringbeek en Hertsbergebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Heremeersstraat in Wingene.

Na de uitvoering van dit project en de toekomstig geplande projecten in Sint-Jan zal het afvalwater van meer dan 750 inwoners bijkomend worden opgevangen en gezuiverd.

Om dit te realiseren zullen Aquafin en de gemeente Wingene rioleringswerken uitvoeren in de Balgerhoekstraat en Keukelstraat. 

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de wegenis - na aanleg van de leidingen en realisatie van de huisaansluitingen - in een nieuw kleedje te steken. De kerkomgeving en de verbinding met het kerkhof wordt volledig heraangelegd en er wordt een nieuwe groenparking voorzien achter de Christoffelzaal.

Belangrijke werken aan nutsleidingen na de rioleringswerken

Er zijn ook belangrijke werken aan de nutsleidingen gepland (o.a. door Eandis en De Watergroep). Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden nà de rioleringswerken van Aquafin. De bestaande riolering wordt buiten dienst genomen en uitgebroken om plaats te maken voor de nutsleidingen. Hierdoor zullen de werken een relatief lange doorlooptijd hebben. Om de hinder voor de omwonenden zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in dze volgorde uitgevoerd:

 • Opbreken van de wegenis
 • Aanleggen van de nieuwe riolering
 • Overkoppelen van de huisaansluitingen
 • Plaatsen van de lijnvormige elementen (borduren en greppels)
 • Plaatsen van de fundering en de onderlaag asfalt van de rijweg
 • Werken aan de nutsleidingen in de berm/voetpadzone
 • Afwerken van de berm/voetpadzone en leggen toplaag asfalt

Op die manier zijn de woningen tijdens de periode van de werken aan de nutsleidingen relatief goed bereikbaar.

Nieuws en updates

 • 11 sep 2019

  Werken in de Keukelstraat

   

  Gisteren werd er asfalt gegoten in de Keukelstraat.
  Ter hoogte van de parking naast de kerk zal er later een betonverharding komen, voorlopig werd er een laagje asfalt gelegd.
  Dit is om de toegankelijkheid te verzekeren op het moment dat we aan de kant van de Kortstraat starten met de rioleringswerken.

  Vanaf woensdag start men met het aanleggen van de borduren.
  Vanaf vrijdag begint men met het beklinkeren van de voetpaden.

   

  Werken Balgerhoekstraat

   

  Het kruispunt Balgerhoekstraat-Schuiferskapellestraat werd vandaag aangepakt, er werd een onderlaag asfalt aangelegd.
  Op 20 september wordt de toplaag asfalt voorzien in de Balgerhoekstraat en de Keukelstraat tot voor de parking van de kerk.

   

  Start voorbereidende werken

   

  Vanaf vrijdag of maandag starten de voorbereidende werken ter hoogte van het kruispunt Kortstraat.
  De rijweg zal daar pas afgesloten worden als de doorgang aan de kant van de Balgerhoekstraat verzekerd is. 

   

  Nu vrijdag wordt er door de Watergroep een herstelling aan de waterleiding uitgevoerd in de Balgerhoekstraat, kant Keukelstraat.

 • 04 sep 2019

  Hoe zie de planning er verder uit?

   

  Momenteel wordt het kruispunt Schuiferskapellestraat-Balgerhoekstraat afgewerkt.

   

  In de Keukelstraat liggen de rioolbuizen. De huizen worden er nu aangesloten op de nieuwe riolen. Daarna plaatst de aannemer de straatkolken. Tot slot wordt de straat en het voetpad opnieuw aangelegd.

   

  Op vrijdag 6 september worden nieuwe greppels gegoten op het kruispunt met Schuiferskapellestraat en in de Keukelstraat. Volgende week maandag 9 en dinsdag 10 september wordt in de Keukelstraat de verbinding gemaakt met de reeds aangelegde gracht.

   

  Bij geschikte weersomstandigheden wordt rond woensdag 11 september de onderlaag asfalt aangebracht in de Keukelstraat.

   

  De toplaag asfalt in Balgerhoekstraat en Keukelstraat staat op de planning rond 19 en 20 september.

   

  Zodra de bewoners van de Keukelstraat weg kunnen langs de kant van de Balgerhoekstraat, wordt gestart met de rioleringswerken ter hoogte van de Kortstraat. Het kruispunt wordt daarbij volledig afgesloten.

 • 04 sep 2019

  Kruispunt Balgerhoekstraat-Keukelstraat nu wel vrij voor plaatselijk verkeer

   

  Alhoewel de aannemer er alles aan heeft gedaan om het kruispunt Balgerhoekstraat-Keukelstraat vrij te maken voor plaatselijk verkeer bij de start van het nieuwe schooljaar, is dit niet helemaal gelukt. We verontschuldigen ons voor eventuele ongemakken. Het kruispunt is ondertussen wel toegankelijk.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lode Mannens

Locatie werfkeet: aan de kerk