Projectoverzicht

22914 - Sanering centrum St-Jan - Ruiseledestwg (fase 2: St-Jan)
Laatst bijgewerkt: 16 jul 2019

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 09 april 2018

De werken zullen 26 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Sint-Jan, dat nu nog in de Ringbeek en Hertsbergebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Heremeersstraat in Wingene.

Na de uitvoering van dit project en de toekomstig geplande projecten in Sint-Jan zal het afvalwater van meer dan 750 inwoners bijkomend worden opgevangen en gezuiverd.

Om dit te realiseren zullen Aquafin en de gemeente Wingene rioleringswerken uitvoeren in de Balgerhoekstraat en Keukelstraat. 

De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de wegenis - na aanleg van de leidingen en realisatie van de huisaansluitingen - in een nieuw kleedje te steken. De kerkomgeving en de verbinding met het kerkhof wordt volledig heraangelegd en er wordt een nieuwe groenparking voorzien achter de Christoffelzaal.

Belangrijke werken aan nutsleidingen na de rioleringswerken

Er zijn ook belangrijke werken aan de nutsleidingen gepland (o.a. door Eandis en De Watergroep). Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden nà de rioleringswerken van Aquafin. De bestaande riolering wordt buiten dienst genomen en uitgebroken om plaats te maken voor de nutsleidingen. Hierdoor zullen de werken een relatief lange doorlooptijd hebben. Om de hinder voor de omwonenden zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in dze volgorde uitgevoerd:

 • Opbreken van de wegenis
 • Aanleggen van de nieuwe riolering
 • Overkoppelen van de huisaansluitingen
 • Plaatsen van de lijnvormige elementen (borduren en greppels)
 • Plaatsen van de fundering en de onderlaag asfalt van de rijweg
 • Werken aan de nutsleidingen in de berm/voetpadzone
 • Afwerken van de berm/voetpadzone en leggen toplaag asfalt

Op die manier zijn de woningen tijdens de periode van de werken aan de nutsleidingen relatief goed bereikbaar.

Nieuws en updates

 • 12 jun 2019

  Planning na het bouwverlof

   

  Na het bouwverlof start de aannemer weer op op 19 augustus in de Balgerhoekstraat. De Keukelstraat is dan immers weer volledig toegankelijk.

   

  Men zal dan starten met het afwerken van het kruispunt Balgerhoekstraat-Schuiferskapellestraat en het optrekken van de riooldeksels (deze zitten nu nog onder de onderlaag asfalt). Daarna legt de aannemer de toplaag asfalt over de volledige Balgerhoekstraat. Met uitzondering van de beplanting zal de Balgerhoekstraat dan af zijn.

   

  In september zal gestart worden met de aanleg van de rioleringen in de Keukelstraat en dit ter hoogte van het kruispunt met de Balgerhoekstraat.

   

  Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

 • 12 jun 2019

  Afwerking zijbermen Balgerhoekstraat hervat

   

  Door ziekte bij de aannemer en andere onvoorziene omstandigheden heeft de werf een tijdje stil gelegen. Dinsdag 11 juni is de aannemer terug gestart met de afwerking van de zijbermen in de Balgerhoekstraat. Dit zal duren tot een het bouwverlof.

   

  De nutsmaatschappijen werken nog tot het bouwverlof in de Keukelstraat. Om de hinder in het dorp te beperken, is er voor gekozen Keukelstraat en Balgerhoekstraat niet tegelijk af te sluiten.

 • 28 mrt 2019

  Volop werken in Balgerhoekstraat

  In het eerste deel van de Balgerhoekstraat, tussen Ruiseledesteenweg en Schuiferskapellestraat (fase 1A), worden momenteel de opritten en de bermen aangelegd.

  Tussen Schuiferskapellestraat en Keukelstraat worden vanaf 3 april de straatkolken geplaatst. In de week van 8 april plaatst de aannemer de glijbekisting voor de aanleg van de goten en de borduren. Tegen het einde van de week van 8 april staat de aanleg van de onderlaag asfalt op de planning.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lode Mannens

Locatie werfkeet: aan de kerk