Nieuws

22951 - Verbindingsriolering Meerhoutsebaan-Olmsebaan
29 jul 2019

Geen hinder meer door werken

 

De riolerings- en wegenwerken zijn ondertussen afgelopen. Enkel drie pompstations moeten nog worden afgewerkt en opgestart. Deze werken veroorzaken geen hinder meer.

21 mei 2019

Fietspaden worden afgewerkt

 

Momenteel werkt de aannemer overal de fietspaden af in beton. Ook de grachten worden verder gefatsoeneerd. Ondertussen ligt de onderlaag asfalt. In de week van 3 juni worden de nieuwe verlichtingspalen geplaatst.

 

Later worden de verschillende pompstations in gebruik genomen.

11 mrt 2019

Afwerking riolering tot brug richting Olmen

Deze week (week van 11 maart) legt de aannemer de riolering aan tot aan de brug richting Olmen. Als dit is gebeurd, dan liggen alle rioolbuizen in de grond. Daarna worden alle huizen aangesloten op de nieuwe riolen. Hiervoor schuift de aannemer geleidelijk op in de richting van de brug.

Van aan de grens Meerhout/Balen ligt het betonnen fietspad tot aan het zijstraatje Gervoort. Van Gervoort naar Olmen wordt gestart met de aanleg van de fundering van het fietspad. Hiervoor moeten eerst alle huisaansluitingen zijn uitgevoerd.

18 jan 2019

Nutsbedrijven verplaatsen netten

De nutsmaatschappijen zijn volop bezig met het verleggen van hun leidingen. Deze werken zouden tegen eind januari 2019 klaar moeten zijn. De aannemer legt ondertussen de riolering aan van het pompstation richting Olmen.

12 sep 2018

Werken starten op maandag 17 september

Volgende week is het zover. Op maandag 17 september starten de werken aan Meerhoutseweg en Olmsebaan met het rooien van de bomen langs de weg. Tegelijk wordt de werf bouwrijp gemaakt. Daarna verplaatsen en/of vernieuwen de nutsbedrijven Eandis, Pidpa, Proximus en Telenet hun leidingen. Deze werken duren tot begin januari 2019. Vanaf half januari 2019 kunnen de riolerings- en wegeniswerken door Aquafin starten. We vermoeden dat het volledige project tegen oktober 2019 klaar zal zijn.

 

Tijdens de werken - vanaf 17 september tot oktober 2019 - wordt het doorgaand verkeer omgeleid via Schoolstraat, Olmense Markt, Dijk, Olmensebaan, Molsesteenweg, Molderdijk, Zuiderring, Borgerhoutsedijk, Molsebaan, Molenstraat, Violetstraat, Beerstraat, Schoolstraat, Borgerhout en Burgemeester Adriaensenlaan en omgekeerd. In november 2018 zijn ter hoogte van het kruispunt Olmsebaan-Rooiaarde ook nog enkele aanpassingen voorzien in de fietspaden. Het kruispunt Olmsebaan-Rooiaarde blijft tijdens deze werken toegankelijk voor het doorgaand verkeer.

12 sep 2018

Omleidingsplan Meerhoutsebaan - Olmensebaan

Hieronder kan je het omleidingsplan terugvinden dat voor doorgaand verkeer van toepassing zal zijn. De omleiding wordt ingelegd bij de start der werken op 17 september.

teaser
14 aug 2018

Vanaf maandag 17 september 2018 wordt gestart met het rooien van de bomen en het bouwrijp maken van de werf. Vervolgens starten de andere nutsmaatschappijen met de aanpassing en verplaatsing van hun leidingen. De start van de rioleringswerken zelf is voorzien vanaf half januari 2019.