Projectoverzicht

22972 - Renov. coll Opitter-RWZI Bree vanaf PS Carloweg - PS Rorenw.
Last update: 19 feb 2019

Startdatum: 16 augustus 2017

De werken zullen 17 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het bestaande overstort in de Tongerlosestraat optimaliseren. Een overstort is een soort nooduitlaat op de riolering, die een deel van het water gecontroleerd in een beek of rivier loost als het rioolstelsel bij een hevige bui te vol geraakt.

Om dit te realiseren, moet een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd te worden in de Carloweg en de Rorenweg. Verder worden de bestaande pompstations in de Carloweg en de Rorenweg gerenoveerd. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Nieuws en updates

 • 11 feb 2019

  Afwerken groenaanleg en bermen

  De aannemer legt de laatste hand aan de bermen. De bermen rond het pompstation Carloweg worden nog verder aangevuld. Daarna is het stilaan tijd voor de groenaanplantingen en het inzaaien van de bermen. Ook de grachten en enkele kopmuren moeten nog een beetje worden aangepast.

 • 02 jan 2019

  Aannemer kuist werfzone op

  Na afloop van het bouwverlof zal de aannemer de werfzone volledig opkuisen.

 • 10 dec 2018

  Enkele zaken afwerken en werf nog opkuisen

  De komende dagen worden de pompputten in gebruik genomen. Daarna werkt de aannemer de laatste zaken af in de omgeving van de pompstations. Ook de afwerking van o.a. de grachten en de kopmuren en de algemene opkuis zal nog gebeuren. Daarna zijn de werken afgelopen.

Dit project volgen

Praktische info

De werken starten in maart 2018 en zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Alexander Lambie - aannemer Hermans & Co

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree

Willy Nilis - werftoezichter Sweco

Locatie werfkeet: Rorenweg 18, Bree