Timing en fasering

23003 - Afkopp. Kaulillerweg & debietsbeperk. maatreg. in ZG BOCHOLT
Laatst bijgewerkt: 14 okt 2019

Dit project is opgedeeld in 3 fases

 • Fase 1 - Kruispunt Haagstraat - Groenstraat

  Start: 14 januari 2019

  Einde: 28 februari 2019 - Deze werken zijn voltooid

 • Fase 2 - Panhovenstraat (van Broekkantstraat tot Kaulillerweg)

  Start: 01 juli 2019

  Einde: 04 oktober 2019 - Deze werken zijn voltooid

 • Fase 3 - Kaulillerweg (Van Panhovenstraat tot Elvenweg)

  Start: 21 januari 2019 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 31 oktober 2019

Welke werken worden nog uitgevoerd?

Voor de werken starten, maakt Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door deze werken te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.