Wat doen we?

23003 - Afkopp. Kaulillerweg & debietsbeperk. maatreg. in ZG BOCHOLT

Informatiefiche

Project nr
23003

Wie doet wat?

Aquafin

  • Aanleggen van een buffergracht ter hoogte van het kruispunt Haagstraat-Groenstraat.
  • Aanleggen van een nieuwe afvalwaterleiding in Panhovenstraat (vanaf Broekkantstraat tot Kaulillerweg). Het regenwater wordt afgevoerd via de bestaande riolering en deels via grachten.
  • Aanleggen van een nieuwe regenwaterleiding in de Kaulillerweg (vanaf Panhovenstraat tot voorbij Elvenweg). De bestaande riolering wordt hergebruikt voor de afvoer van het afvalwater.
  • Herstellen van de wegenis in bestaande toestand na de rioleringswerken.