Wat doen we?

23021V - Aanleg gescheiden stelsel in Steenweg op Bellingen

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
23021V

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

  • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Steenweg op Bellingen
  • Herstel van de wegenis

Kostprijs

Aquafin NV:
€746.796,57
Total:
€746.796,57