Nieuws

23025 - Optimalisatie sanering Hoge Weg
15 mei 2019

Laatste riolering Hogeweg wordt aangelegd

 

In fase 3, het laatste deel van de Hogeweg tot aan het zijweggetje, is gestart met de aanleg van de riolering naar het bestaande pompstation Battel, naast de Dijle. Deze en volgende maand zal ook nog de afwerking en montage van de twee nieuwe pompputten gebeuren. 

 

In fase 2 worden nog de inspectieputten op de juiste hoogte gebracht, zodat nadien de toplaag asfalt kan worden aangelegd. Daarna worden de bermen en opritten verder afgewerkt.

21 jan 2019

Planning op korte termijn

 

Fase 1: deze werken zijn grotendeels uitgevoerd. Er wordt nog een deel van de leiding aan het pompstation Battel gerenoveerd, waarmee we waarschijnlijk in februari starten.

Fase 2: in het deel A, tussen het kruispunt en nr. 227 zijn de rioleringen uitgevoerd en is een Minder-Hindersteenslag gelegd voor de toegankelijkheid. In deel B, tussen nrs. 193 en 227 zijn de rioleringswerken in uitvoering. Het is voorzien om in maart te kunnen starten met de wegeniswerken.

Fase 3: Tussen huisnummers 193 en 94 voorzien we om de rioleringswerken op te starten in maart.

Fase 4: in de zijtak Zennegatvaart starten de werken normaalgezien midden juni.

12 dec 2018

Algemene planning

 

In eerste instantie zal de aannemer de pompstations aanleggen ter hoogte van de Baron Empainlaan en ter hoogte van nr. 193. Er zal een leiding worden aangelegd richting het hoofdpompstation in Battel.

 

De rioleringswerken zijn in oktober ten volle gestart met de aanleg van een nieuw gescheiden stelsel tussen de Baron Empainelaan, tot aan nr. 193. Er wordt getracht bereikbaarheid te voorzien via één van de twee kanten van de Hogeweg, afhankelijk van de vordering van het rioleringswerk.

 

Deze tweede fase zou klaar zijn tegen het bouwverlof van 2018-2019. In januari 2019 wordt de riolering verder aangelegd, tussen huisnummers 193 en 94.