Hinder naar omgeving? (project 23073)

De hinder die de bouw van deze installatie met zich mee zal brengen, beperkt zich tot het aan- en afrijden van vrachtwagens voor levering van materiaal, het wegvoeren van afgebroken en onbruikbare stukken of afvoer van gronden. Voor de aan- en afvoer maakt de aannemer (komende van de gewestweg N134) gebruik van de Lisseweg.

Uitgaande van de huidige planning zullen de meeste transporten zich voordoen in volgende periodes:

  • 1/09/2019 tem 1/09/2020
  • 1/02/2021 tem 1/07/2021
  • 10/01/2022 tem 30/5/2022
  • 1/10/2022 tem 15/11/2022

Gemiddeld zullen er op bovenstaande dagen een 10-tal vrachtwagens per dag van en naar de RWZI rijden.

Piekmomenten zullen zijn:

  • Storten vloerplaat beluchting: 2 dagen van ca. 80 vrachtwagens/dag (maart 2020)
  • Storten vloerplaat nabezinktank 1: 1 dag van ca. 40 vrachtwagen/dag (april 2021)
  • Storten vloerplaat nabezinktank 2: 1 dag van ca. 40 vrachtwagen/dag (februari 2022)
  • Grondafvoer overtollige grond: 8 dagen van ca. 80 vrachtwagens/dag (tussen december en februari 2020) 
  • Afbraakwerken fase 2: lichte verhoging gedurende enkele dagen (februari - maart 2021)