Wat doen we?

23227 - Renovatie gemeentelijke leidingen Tempelstr. en Abdijstraat

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Informatiefiche

Project nr
23227
Aannemer
Contactcenter

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

  • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, voor aparte afvoer van regen- en afvalwater, in de Tempelstraat en Abdijstraat

Werken ten laste van Fluvius

  • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, voor aparte afvoer van regen- en afvalwater, in de Pastorijstraat, Guido Gezellelaan, Stijn Streuvelstraat, Felix Timmermansstraat en de Rodenbachlaan

Werken ten laste van provincie Antwerpen

  • Het verleggen van de Laak

Werken ten laste van de gemeente Beerse

  • Het vernieuwen van de rijweg en bovenbouw van de straten binnen het projectgebied