Nieuws

23233 - Afkoppeling Tenboslaan
28 mrt 2022

Keuring gescheiden waterafvoer

 

Een van de volgende weken krijgen alle bewoners langs het traject van de werken een brief over de keuring van de gescheiden waterafvoer.

28 mrt 2022

Planning voor de volgende weken

 

Deze week werkt de aannemer de boordstenen van de voetpaden af. Vanaf maandag 4 april legt hij de boordstenen van de rijweg.

 

In de Tenboslaan brengen we de putdeksels op de juiste hoogte. We plaatsen in de Tenboslaan ook nog een dwarsrooster. Hierdoor is twee weken geen doorgaand verkeer mogelijk.

 

Ondertussen voert de aannemer de grondoverschotten af van het stapelterrein. Dit zou tegen begin mei grotendeels moeten gebeurd zijn.

 

Van maandag 11 tot en met maandag 18 april heeft de aannemer bouwverlof.

15 mrt 2022

Afwerking voetpaden Tenboslaan

 

Nu de onderlaag asfalt geplaatst is zal de aannemer de toegang tot de opritten en garages tijdelijk herstellen. Daarna worden de voetpaden afgewerkt. Daarbij gaan we als volgt te werk:

  • Eerst wordt er op de grens van de privépercelen een betonnen boordsteen geplaatst. Dit zijn prefab boordstenen, in tegenstelling tot de boorden van de straat
  • Daarna wordt bovenop de huidige funderingslaag een extra laag steenslag aangebracht, die dient als definitieve fundering
  • De voetpaden worden vervolgens aangelegd in betonnen klinkers door een bestratingsploeg
  • De werken starten onderaan de Tenboslaan en vorderen naar boven toe

 

Tegelijk worden ook de inspectieputten van de riolering op het niveau van het nieuwe wegdek gebracht. Deze werken zullen op verschillende plaatsen en tijdstippen voor hinder zorgen en je zal er af en toe moeten rondrijden met de wagen. Voetgangers en fietsers hebben altijd een veilige doorgang. Nadat ze zijn opgehaald steken deze deksels enkele centimeters boven de onderlaag asfalt uit, dus wees voorzichting wanneer je erover rijdt. We verwachten de toplaag in de tweede helft van april te kunnen leggen.

08 mrt 2022

Vrijdag 11 maart asfalt, daarna voetpaden in Tenboslaan

 

De aannemer legt vandaag en morgen de laatste funderingslaag in de Tenboslaan tussen de nieuwe boordstenen en herstelt daarna de tijdelijke toegang tot de opritten. De bedoeling is om vrijdag 11 maart de onderlaag asfalt te kunnen leggen, als het weer het toelaat.

 

Nadien worden de voetpaden afgewerkt en worden de rioleringsdeksels op het niveau van het nieuwe wegdek gebracht. We verwachten alles rond te hebben eind april, begin mei, zodat in die periode de toplaag asfalt kan worden gelegd.

22 feb 2022

Aanleg fundering en boordstenen

 

Vorige week heeft de aannemer de straatkolken geplaatst. De aanleg van de fundering werd door het slechte weer verplaatst naar vrijdag 25 februari. Hopelijk is het dan beter weer.

 

De cementgebonden fundering moet enkele dagen uitharden. Rijd er daarom niet over.

 

Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart gieten we de boordstenen in beton. Deze moeten een week uitharden. Je kunt tot en met 8 maart niet met de auto op de oprit. Vanaf 8 maart werkt de aannemer de opritten aan. Daarna geraak je terug op je oprit.

 

14 feb 2022

Volgende week aanleg fundering rijweg

 

Nu woensdag, 16 februari, zijn alle huisaansluitingen uitgevoerd. De aannemer plaatst vanaf dan de rioolkolken langs de zijde van de woningen.

 

Op woensdag 23 februari werken we de fundering af met een cementgebonden steenslag. Deze moet enkele dagen uitharden. Rijd er niet over.

 

Op de funderingslaag komen de boordstenen. Die gieten we ter plaatse in beton. Dit gebeurt in de week van 28 februari, eerst aan de kant van de woningen en daarna aan de kant van het bos.

 

Eens de boordstenen klaar zitten, leggen we een laatste laag fundering. Midden maart leggen we over heel de Tenboslaan de eerste laag asfalt. Daarna werken we de voetpaden en de straat verder af. Een meer gedetailleerde planning volgt.

08 feb 2022

Is de hinder dan gedaan?

 

Bijna. Eens de weg in onderlaag asfalt ligt, dan is de situatie zoals vandaag in de Molenstraat. Het duurt nog een drietal weken om het voetpad aan te leggen.

 

Tegelijk haalt de aannemer de riooldeksels op. Hij legt ze ongeveer 4 cm hoger, dit is de dikte van de laatste asfaltlaag. Terwijl de aannemer hiermee bezig is, kan je ofwel langs boven ofwel langs de Molenstraat wegrijden. Hou de activiteiten op de werf in de gaten.

 

Allicht ergens in april gaan we de toplaag asfalt aanbrengen in de Tenboslaan en in de Molenstraat. Op enkele kleine werkjes na, zoals de opkuis van het stapelterrein, zijn de werken dan achter de rug. Maar je zal dan kunnen genieten van een nieuw aangelegde straat.

 

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bv. als het regent, kan er geen asfalt worden gelegd.

08 feb 2022

De timing van de wegenwerken?

 

Alle rioleringswerken afgerond? Dan begint de opbouw van de rijweg. Dat zorgt twee weken voor sterke hinder. Tijdens de werkuren (van 6.30 tot 16.30 uur) geraakt je (bijna) niet met de auto door de straat. Gedurende deze twee weken kan je niet van de straat op de oprit rijden. Parkeer best je auto buiten de werkzone. De wegenwerken verlopen zo:

  • Eind februari werkt de aannemer over de ganse lengte van de Tenboslaan de fundering van de rijweg af.
  • Als hij hiermee klaar is, dan giet hij de boordstenen met greppel ter plaatse in beton. Dit duurt twee dagen. Over de vers gegoten boordstenen mag je een dikke week niet rijden.
  • Na enkele dagen werkt de aannemer de fundering van de rijweg tussen de boordstenen verder aan.
  • Midden maart kan de onderlaag asfalt worden aangelegd. Dan werken we ook de toegangen naar de woningen af. Je kunt dan terug met de auto binnenrijden.

 

Voor de aanleg van de boordstenen wordt het bestaande voetpad afgegraven. Dit is nodig om de nieuwe boordstenen te plaatsen. Op dat moment ligt de rijbaan er vrij egaal bij.

08 feb 2022

Hoe gaat het verder?

 

We verwachten dat rond 10 februari de rioleringsbuizen liggen tot aan de Vrijheidslaan. Woon je in de doodlopende Vrijheidslaan? Dan kan je enkele dagen niet met de auto tot aan de woning. De aannemer informeert je meer in detail.

 

Eens de hoofdriool ligt, brengt de aannemer de huisaansluitingen in orde van de woningen tussen de Weemstraat en de Vrijheidslaan. Ook de waterkolken worden dan geplaatst.

08 feb 2022

Hoever staan we vandaag?

 

Intussen zijn we begin februari 2022. De aanleg van de hoofdriolen in de Tenboslaan loopt stilaan op zijn einde. Toen we de werfactiviteiten in de tweede week van januari hervatten, was het niet meer nodig om de grondwaterstand te verlagen. Hierdoor konden we de storende bemalingspompen uitschakelen.

 

Toch konden we per dag minder rioolbuizen plaatsen dan in het lager gelegen deel. Hoe komt dit? De Tenbosstraat is een smalle straat, met aan de ene kant huizen die dicht tegen de straat staan en aan de andere kant een steil talud. We moesten een speciale beschoeiingstechniek gebruiken om de veiligheid van de woningen en van de arbeiders te garanderen. Verder helt de straat flink af, wat de aanleg van riolering niet eenvoudiger maakt.

08 feb 2022

Stand van zaken en vooruitblik op wat komen gaat

 

De riolerings- en wegenwerken in de Tensboslaan vorderen gestaag. Een stand van zaken.

03 dec 2021

Planning uitgelopen door overvloedig grondwater 

 

Deze week hebben de werken in de Tenboslaan vertraging opgelopen door sterker dan verwachte bronwerking op enige diepte onder de grond in de Tenboslaan.

Hierdoor werd woensdag tussen de Weemstraat en Tenboslaan nr.18  een damplankenwand in de grond geduwd aan de kant van de talud.

Deze wand moet geplaatst worden om het grondwater dat van deze zijde komt tegen te houden zodat de aannemer veilig en goed gefundeerd de riolering kan aanleggen.

 

Planning vanaf volgende week

 

Vanaf midden volgende week zou de aannemer verder riolering kunnen aanleggen op dit stuk in de Tenboslaan.

Door deze onverwachte achterstand is de planning van de aannemer naar achter geschoven en zullen niet alle rioleringsbuizen in de Tenboslaan kunnen worden aangelegd voor Kerstmis.

24 nov 2021

Rioleringsaanleg Tenboslaan tot kerstverlof, vanaf 29 november klinkerwerken Molenstraat

 

De rioleringswerken in de Tenboslaan zijn terug hervat. De aanleg van de hoofdriolering zal waarschijnlijk duren tot het kerstverlof. In januari worden dan de woningen aangesloten op de nieuwe leidingen.

 

In de Molenstraat worden deze week de voetpaden aangelegd, met de bedoeling vanaf 29 november de wegenis in betonstraatstenen aan te leggen.

 

In de Tenboslaan wordt de wegenis gelegd na het uitvoeren van de huisaansluitingen. Vanaf eind januari wordt de fundering van de weg gefatsoeneerd, waarna de boordstenen in ter plekke gestort beton worden aangelegd. Begin maart verwachten we de onderlaag asfalt te kunnen aanleggen. Deze planning is sterk afhankelijk van het weer en vooral van de temperatuur, gezien asfalt en beton bij het uitharden een bepaalde minimumtemperatuur nodig hebben.

20 okt 2021

Hoofdaannemer hervat rioleringswerken op 25 november

 

Twee weken geleden hebben we de werf moeten stilleggen omdat er schade was vastgesteld aan het pand op het kruispunt van de Weemstraat en de Tenboslaan.

 

De afgelopen weken is er intens overlegd tussen opdrachtgever Aquafin, de gemeente Hoeilaart, de eigenaar van de woning en de verzekeringsmaatschappijen. Er is besloten om de bouwvallige schuur naast de hoofdwoning van het pand op het kruispunt Weemstraat met Tenboslaan af te breken.

 

De afbraakwerken starten op maandag 25 oktober en zullen vermoedelijk een kleine week duren. Voor de start van het herfstverlof (vrijdagavond 29 oktober) zouden deze werken achter de rug moeten zijn.

 

Vervolgens gaat de hoofdaannemer van de rioleringswerken twee weken in bouwverlof. Hij hervat de werken op maandag 15 november. Vanaf dan zal er verder riolering worden gelegd in de Tenboslaan, tussen de Weemstraat en de Vrijheidslaan. In de week van 15 november kan je niet vanuit de Tenboslaan naar de Weemstraat omdat er op het kruispunt wordt gewerkt.

 

08 okt 2021

Verlofperiode aannemer

 

Van 1 tot 13 november last de aannemer, omwille van verschillende feestdagen, een verlofperiode in. In die periode zal iedereen zijn woning kunnen bereiken. De doorgang in de Tenboslaan ter hoogte van de woning Weemstraat nr. 54 zal onderbroken blijven.

 

De werken worden hervat op 15 november.

08 okt 2021

Verdere afwerking Molenstraat

 

Ondanks de problemen die zich hebben voorgedaan, gaat de afwerking van de Molenstraat verder. Hierbij wordt prioritair gewerkt aan de wegenis. Het afwerken van de voetpaden zal gebeuren na 15 november.

 

Na het plaatsen van de boordstenen en het afwerken van de fundering, hoopt de aannemer de Molenstraat tegen 29 oktober te kunnen asfalteren. Eens geasfalteerd, zal de straat vanaf 29 oktober weer opengesteld worden voor het plaatselijk verkeer en zullen de busdiensten van De Lijn in jouw buurt weer beschikbaar zijn.

08 okt 2021

Tenboslaan onderbroken ter hoogte van zijweg Weemstraat

 

De afgelopen week hebben zich tijdens de werken stabiliteitsproblemen voorgedaan bij de woning Weemstraat nr. 54 op de hoek met de Tenboslaan. Hierdoor is de Tenboslaan de komende weken ter hoogte van deze woning onderbroken voor het verkeer. De duur van deze onderbreking hangt af van hoe en hoe snel deze stabiliteitsproblemen opgelost kunnen worden.

 

Vanuit de Molenstraat is er in de Tenboslaan geen doorgaand verkeer richting Vrijheidslaan mogelijk, en omgekeerd. Omrijden is in de twee richtingen mogelijk via de W. Matstraat en de Weemstraat.

 

Voetgangers mogen wel door en kunnen gebruik maken van het voetpad aan de overkant van de straat.

 

De bewoners van de Weemstraat nrs. 54 tot en met 60 en van de Tenboslaan nrs. 1 tot en met 12 kunnen vanuit de Molenstraat hun woning nog bereiken.

 

Deze bewoners krijgen wel de raad om er tot 29 oktober voor te zorgen dat hun wagens tussen 6.30 uur ’s morgens en 16 uur buiten de werfzone staan. Overdag is de kans immers zeer groot dat ze niet over de werven in de Tenboslaan en Molenstraat kunnen rijden.

 

08 okt 2021

Kruispunt Tenboslaan-Weemstraat weer open

 

Het kruispunt werd weer opengesteld voor het verkeer. Basisschool Het Groene Dal is van hieruit weer bereikbaar.

 

29 sep 2021

Planning werken Tenboslaan en Molenstraat

 

De komende twee weken legt de aannemer de afvalwater- en regenwaterriool verder aan in de Tenboslaan tot aan de Weemstraat. De bemalingen in dit stuk kunnen dan stopgezet worden.

 

De aanleg van de riool in de Tenboslaan tot de Vrijheidslaan is voorzien voor de maanden november en december.

 

In de Molenstraat werkt de aannemer aan de wegenis. De onderfundering wordt genivelleerd en de funderingslaag in cementgebonden materiaal zal worden aangelegd. De lijnvormige elementen (goten) zijn voorzien voor de week van 13 oktober. Er wordt nog steeds naar gestreefd om voor 1 november de onderlaag asfalt te plaatsen.

 

Tijdens de herfstvakantie wordt er niet gewerkt wegens collectieve vakantie van de aannemer.

24 sep 2021

Verkeerssituatie vanaf 3 oktober

 

Op zaterdag 3 oktober wordt het kruispunt Weemstraat-Tenboslaan opnieuw opengesteld.

 

Ter hoogte van de school worden de slagbomen weer in gebruik genomen en wordt het eenrichtingsverkeer in de Willem Matstraat en Weemstraat hersteld.

 

Tussen de Weemstraat en de Molenstraat blijft de Tenboslaan nog afgesloten voor het doorgaand verkeer. De bewoners kunnen over een tijdelijke verharding hun woning bereiken. 

 

Voor de ouders

 

Breng je je kinderen naar school ? Lees dan zeker de bijgevoegde brief !

13 sep 2021

Kruispunt Tenboslaan-Weemstraat van 20 tot 25 september afgesloten

 

Van maandag 20 tot en met vrijdag 25 september wordt het kruispunt Tenboslaan-Weemstraat volledig afgesloten voor alle verkeer.

 

Na de Molenstraat is het ontdubbelen van de riolering in de Tenboslaan begonnen. In de week van 20 tot 25 september wordt er gewerkt ter hoogte van het kruispunt met de Weemstraat, dat daardoor afgesloten wordt voor alle verkeer.

 

Molenstraat

 

In de Molenstraat (nrs.1-14) is de aanleg van de nieuwe gescheiden hoofdriolering afgelopen. Sinds dinsdag 7 september liggen er twee gescheiden rioleringsbuizen in de straat. Op de grens van hun privédomein en het openbaar domein, worden de woningen nu voorzien van een vuilwaterputje en een regenwaterputje. Deze werken zijn begonnen bij het huisnummer 14 en schuiven geleidelijk op naar de nummers 2 en 1.

 

Verkeer

 

De Molenstraat blijft nog even afgesloten voor het doorgaand verkeer. De bewoners kunnen over een tijdelijke verharding hun woningen bereiken.

 

Tenboslaan

 

In de Tenboslaan verloopt het ontdubbelen van de riolering van beneden naar boven (van Molenstraat richting Vrijheidslaan). In de eerste fase wordt er gewerkt tot net voorbij het kruispunt met de Weemstraat.

 

Verkeer, 20-25 september

 

Door deze werken zal het kruispunt Tenboslaan-Weemstraat van maandag 20 september tot en met vrijdag 25 september afgesloten zijn voor alle verkeer.

 

Bewoners van de Tenboslaan, tussen Molenstraat en Weemstraat, kunnen hun woning bereiken en verlaten via de Victor Marchandstraat en de Molenstraat. In de Tenboslaan en Molenstraat wordt een tijdelijke verharding aangebracht.

 

Bewoners van de Tenboslaan en zijstraten, tussen Weemstraat en Waversesteenweg, kunnen hun woning bereiken en verlaten via de Waversesteenweg.

 

Bewoners van de Weemstraat en Kellenborrestraat kunnen hun woning bereiken en verlaten via de Koldamstraat en de Willem Matstraat.

 

De slagbomen en de eenrichting aan de schoolpoort van Het Groene Dal worden even buiten gebruik gesteld zodat over deze as steeds tweerichtingsverkeer mogelijk zal zijn. Ook in de Weemstraat is over de hele lengte tweerichtingsverkeer mogelijk.

 

In de Willem Matstraat blijft tussen de school en de Sint Annastraat tijdens de ochtend- en de avondspits het eenrichtingsverkeer (richting Sint Annastraat) wel van kracht.

 

Verkeer, vanaf 26 september

 

Op zaterdag 26 september wordt het kruispunt Weemstraat-Tenboslaan opnieuw opengesteld. Ter hoogte van de school worden de slagbomen weer in gebruik genomen en (in de Willem Matstraat en Weemstraat) het eenrichtingsverkeer hersteld.

 

Tussen de Weemstraat en de Molenstraat blijft de Tenboslaan nog afgesloten voor het doorgaand verkeer.

 

De bewoners kunnen over een tijdelijke verharding hun woning bereiken.

 

Voor de ouders

 

Breng je je kinderen naar school? Dan is deze informatie voor jou.

 

09 sep 2021

Rioleringsaanleg in Tenboslaan, toegankelijkheid Weemstraat

 

In de Molenstraat is de hoofdriolering aangelegd en maakt de aannemer de huisaansluitingen. Intussen is er gestart met de aanleg van de hoofdriolering aan het kruispunt Tenboslaan, om zo de Tenboslaan verder aan te pakken.

 

De toegang tot de Weemstraat blijft tot zeker 20 september mogelijk vanaf de kant van de Vrijheidslaan. Daarna zal er gedurende 1 week geen toegang zijn via de Tenboslaan. Wij verwachten tegen de herfstvakantie te kunnen starten met de heraanleg van de wegenis.

 

Let op: tijdens de herfstvakantie is de aannemer in collectief verlof.

30 aug 2021

Mogelijks verkeershinder Tenboslaan

 

De aannemer legt deze week verder rioleringsbuizen in de Molenstraat tot huisnummer 14.

 

In de Tenboslaan worden deze week de putten geboord voor de bemaling. Dit kan mogelijks hinder geven voor verkeer dat vanuit de Tenboslaan naar de Weemstraat moet. Er wordt telkens getracht om minstens één weghelft vrij te houden voor het verkeer gedurende de hele dag.

 

Vanaf volgende week worden de huisaansluitputjes geplaatst in de Molenstraat. Dit betekent dat de huizen langs de werken een vuilwaterputje en een regenwaterputje krijgen op de grens tussen openbaar en privédomein.

11 aug 2021

Planning komende weken

 

De aannemer legt momenteel de riolering aan tussen het kruispunt Molenstraat-Tenboslaan en Molenstraat 6. De bedoeling is om vrijdag 13 augustus de toegang tot de Tenboslaan open te stellen voor plaatselijk verkeer via de Raymond Lauwersstraat. De komende weken wordt er systematisch voortgewerkt met de rioleringsaanleg, tot aan nr. 14.

05 jul 2021

Aangepaste planning van de werken

 

De riolerings- en wegenwerken in de Tenboslaan en de Molenstraat kenden een valse start.

 

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moet het grondwater tot een bepaald niveau zakken. In functie van de grondgesteldheid, de grondwaterstromingen en de stabiliteit van de aanwezige woningen, werd gekozen voor een bepaalde bemalingsstrategie om grondwater aan de ondergrond te onttrekken. De afgelopen twee maanden werd deze strategie toegepast. Vrijwel dagelijks werden er metingen uitgevoerd om zowel het niveau van het grondwater als de stabiliteit van de woningen nauwlettend op te volgen. We hebben echter moeten vaststellen dat het grondwater niet zakte tot het niveau dat noodzakelijk is om de werken te kunnen uitvoeren.

 

In overleg met het studiebureau, de aannemer en zijn onderaannemer, hebben we besloten om over te schakelen op een andere bemalingstechniek. Er zal gewerkt worden met bronbemalingen die iets dieper gaan. Voor het het evenwicht zal op een aantal strategisch gekozen plaatsen (‘retourputten’) water terug de grond worden ingepompt.

 

De planning voor de komende weken ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 

Voorbereiding van de nieuwe bemalingstechniek in de Molenstraat én de retourputten in de Tenboslaan en de Weemstraat voor het bouwverlof, dat op 9 juli zal starten

 

Vanaf maandag 2 augustus worden de werken hervat en zal de aannemer starten met de rioleringswerken in de Molenstraat. Het water dat op dat moment in de Molenstraat zal worden opgepompt om de sleuf droog te krijgen, zal grotendeels terug geïnjecteerd worden in de Tenboslaan en de Weemstraat. De bedoeling is om de Molenstraat tegen half oktober, begin november klaar te hebben.

 

Aansluitend zal in de Tenboslaan gestart worden. Later meer concrete info daarover.