Nieuws

98250 - Kollektor Kwadebeek
03 okt 2019

Geen doorgaand verkeer in Lindestraat

 

Van maandag 7 tot en met woensdag 10 oktober zal doorgaand verkeer uit de Lindestraat worden geweerd. De aannemer sluit dan de riolen van de Kwadeplasstraat en de Lindestraat op elkaar aan.

 

Gemotoriseerd verkeer moet omrijden langs de Boomgaardweg en de Kerkstraat. Voetgangers kunnen wel door. Fietsers moeten ter hoogte van de werken afstappen en hun weg te voet vervolgen.

06 sep 2019

Nieuwe fase in de Kwadeplasstraat

 

In de Kwadeplasstraat gaan de werken de volgende fase in. Er is een omleiding ingelegd via de Bosstraat en de Zoniënwoudlaan. Het signalisatieplan van de aannemer kan je hieronder terugvinden.

28 aug 2019

Uitstel toplaag asfalt, binnenkort werken renovatie aan brug Hof-ten-Hout

 

Gezien er nog een overkoppeling van de riolering moet worden uitgevoerd is de aanleg van de toplaag asfalt aan Hof-ten-Hout en de Eikenbosstraat tijdelijk uitgesteld. Wel worden in de Eikenbosstraat de komende weken de voetpaden aangelegd. In september starten we met de renovatie van de uitstroom aan de brug in Hof-ten-Hout.

 

In de Paddenstraat zijn we gestart met de rioleringswerken, vanaf de Hangeikweg tot aan de Kwadeplasstraat. De volledige werken in deze zone zullen duren tot eind 2019. Ondertussen wordt ook verdergewerkt aan de twee pompstations in de Paddenstraat en aan de Kwadeplasstraat/ Hangeikweg.

01 jul 2019

Voor bouwverlof werken klaar in Hof-ten-Hout, onderlaag asfalt in Eikenbosstraat

 

In Hof-ten-Hout worden de kasseiwerken uitgevoerd tot op het kruispunt. De aannemer zal ook nog aan de huisaansluitingen werken. Voor het bouwverlof verwachten wij deze fase te hebben afgewerkt. In september zal nog gewerkt worden aan het herstel van een uitstroomconstructie ter hoogte van de burg, maar door de aanwezigheid van de beschermde vroedmeesterpad worden deze werken pas later uitgevoerd.

 

In de Eikenbosstraat voert de aannemer het herstel van de wegenis uit. Voor het bouwverlof willen we hier een onderlaag asfalt hebben gelegd, zodat de toegang van de woningen wordt verbeterd. De voetpaden en bermen worden uitgevoerd na het bouwverlof, en de fase zou half augustus zijn afgewerkt.

 

In de Kwadeplasstraat wordt de riolering aangelegd tot aan de Hangeikweg. Voor het bouwverlof ligt de persleiding klaar voor het pompstation in de Kwadeplasstraat, de overige riolerings- en wegeniswerken zullen duren tot midden december.

 

De twee pompstations aan Kwadeplasstraat/ Hangeikweg en Paddenstraat worden tegen eind september afgewerkt. 

14 mei 2019

Werken aan Kwadebeek afgerond, gestart aan Eikenbosstraat

 

De aannemer heeft de werken ter hoogte van de Kwadebeek afgerond en is gestart met de aanleg van de riolering ter hoogte van de Eikenbosstraat. De werken aan de pompstations van de Paddenstraat en de Kwadeplasstraat zijn nog lopende.

01 apr 2019

Binnenkort rioleringswerken in de Eikenbosstraat

 

Vanaf 15 april beginnen we te werken in het gedeelte van de Eikenbosstraat tussen Hof-ten-Hout en de Vinkenlaan. Het volledige wegdek wordt opgebroken, waarna de toegankelijkheid verzekerd wordt met een laag Minder-Hindersteenslag. Tijdens de werken wordt er plaatselijk een omleiding ingelegd.

 

De bewoners ontvingen een brief van de gemeente en Aquafin met meer informatie. Hieronder kan je de brief terugvinden.

26 mrt 2019

Binnenkort werken ter hoogte van Hof-ten-Hout

 

De werken ter hoogte van de Kwadebeek worden deze week afgerond. Daarna kunnen we starten met de werken ter hoogte van Hof-ten-Hout. In de tussentijd werkt de aannemer door aan de pompstations.

15 feb 2019

Planning op korte termijn

 

Binnenkort zal de aannemer starten met de werken aan het pompstation ter hoogte van de Kwadeplasstraat. Ook deze werken zullen weinig hinder veroorzaken op openbaar domein. De werken ter hoogte van de Kwadebeek en het andere pompstation, ter hoogte van de Paddenstraat, worden verdergezet.

21 jan 2019

Planning op korte termijn

 

De komende paar weken worden op openbaar domein weinig werken uitgevoerd. De aannemer werkt verder aan het pompstation ter hoogte van de Paddenstraat.

19 nov 2018

Presentatie infoavond 2

 

Hieronder kan je de presentatie van de laatste infoavond terugvinden.