Projectoverzicht

ARN3005 - Broekstraat
Last update: 19 feb 2019

Startdatum: 03 juli 2018

De werken zullen 12 maanden duren

Aquafin zal in de Broekstraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het gaat in totaal om het afvalwater van een 200-tal inwoners dat na de werken bijkomend kan worden aangesloten en gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Arendonk. De ingebuisde grachten worden waar mogelijk vervangen door wadi’s.

Nieuws en updates

 • 22 jan 2019

  Na winterprik start aannemer met aanleg riolering in tweede deel Broekstraat

  In het tweede deel van de Broekstraat werd het asfalt opgebroken tot net voor het kruispunt Houwendijk. Zo kan de omleiding via Houwendijk langer behouden blijven. Er werd gestart met de bouw van het pompstation ter hoogte van huisnummer 87. Als de vrieskoude voorbij is, dan start de aannemer met de aanleg van de riolering in de richting van Nieuwendijk. Nadien volgt het stuk richten Houwendijk.

  In het eerste deel moeten de opritten en de wadi’s nog worden afgewerkt. Ook hier zal de aannemer voort werken zodra de temperaturen opnieuw boven nul zijn.

 • 19 dec 2018

  Begin werken in tweede deel Broekstraat

  Na de kerstvakantie, meer bepaald op 8 januari 2019, start de aannemer met de werken in het tweede deel van de Broekstraat. Eerst breekt hij van Nieuwendijk tot Houwendijk de rijweg op om daarna de riolering aan te leggen.

 • 19 dec 2018

  Woningen eerste deel Broekstraat terug beter toegankelijk

  In het eerste deel van de Broekstraat ligt intussen een onderlaag asfalt. De woningen zijn er opnieuw beter bereikbaar. Ook werden alle huisaansluitingen uitgevoerd zodat de afkoppelingswerken op privé kunnen starten. De afkoppelingswerken moeten klaar zijn tegen het einde van de werken van fase 2. Na de kerstvakantie zal de aannemer de wadi’s aanleggen in de bermen en worden de opritten aangelegd. De toplaag asfalt wordt samen met de toplaag van fase 2 gelegd.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Herman Adriaensen - werfleider aannemer

Locatie werfkeet: ter hoogte van kruispunt Broekstraat - Nieuwendijk

Paul Van der Veken

Technische dienst - Gemeente Arendonk