Nieuws

ARN3005 - Broekstraat
08 apr 2019

Volgende week wordt deel asfalt gelegd

Deze week (8 april) gaan de rioleringswerken in de Broekstraat tussen Akkerstraat en Nieuwendijk voort. Ook wordt de fundering tussen de kantstrook geplaatst en worden de riooldeksels op de juiste hoogte gebracht.

In de week van 15 april wordt het kruispunt Rooibeek / Broekstraat opgebroken en de fundering hersteld. Als de weersomstandigheden meevallen, dan kan in het tweede deel van de Broekstraat en op het kruispunt Rooibeek /Broekstraat op dinsdag 16 april de onderlaag asfalt worden gelegd. Op woensdag 17 april wordt in het eerste deel van de Broekstraat de toplaag asfalt aangebracht.

03 apr 2019

Aannemer plaatst betonnen kantstroken op 5 april

Op vrijdag 5 april wordt in de Broekstraat de kantstrook ter plaatse gegoten in beton. Terwijl het beton uithardt, wordt de fundering van de rijweg geplaatst en de onderlaag asfalt aangebracht. Dit kan echter alleen als de weersomstandigheden gunstig zijn.

De voorbereidingen starten op donderdag 4 april vanaf 6.30 uur met het plaatsen van de pennen en het koord om de kantstrook uit te zetten. Vanaf dan kun je niet meer tot aan je woning rijden. Parkeer je wagen a.u.b. buiten de rijweg/werfzone en ver genoeg op de berm, zodat de betonmixers langs beide kanten makkelijk in en uit kunnen rijden.

Het duurt drie weken voordat het beton is uitgehard. Je kunt dus op 26 april terug tot bij je woning geraken met de auto. 

25 mrt 2019

Werken beginnen tussen Houwendijk en Arselt

Op dinsdag 26 maart beginnen de riolerings- en wegenwerken tussen Houwendijk en Arselt (fase 2B). De eerste dag wordt de signalisatie geplaatst en de droogzuiging geïnstalleerd. Op woensdag 27 maart wordt het asfalt gefreesd. Het asfalt blijft tijdelijk liggen en wordt pas opgebroken bij het vorderen van de rioleringswerken. De rioleringswerken starten t.h.v. Broekstraat nr. 95 en en gaan verder tot en met huisnr. 111. De wegenwerken lopen tot het kruispunt met Arselt.

De aannemer werkt van 7.00 tot 17.00 uur. Het is dan niet mogelijk om met de auto tot aan je woning te rijden of van je woning weg te rijden. Ook parkeren in de straat is tussen deze uren niet mogelijk.

20 feb 2019

Aanleg onderfundering in tweede deel Broekstraat

De riolering van het pompstation (t.h.v. Broekstraat nr. 87) tot aan Nieuwendijk is zo goed als klaar. Vanaf 25 februari legt de aannemer de onderfundering van de straat. Hierdoor zal de bereikbaarheid van de woningen verbeteren. Nadien wordt het laatste stuk riolering gelegd: van huisnr. 87 naar de brug over de E34.

20 feb 2019

Opritten in eerste deel Broekstraat worden afgewerkt

In het deel van de Broekstraat tussen Akkerstraat en Nieuwendijk werden opritten op het openbaar domein aangelegd. Hierdoor kun je opnieuw tot bij je woning. Momenteel werkt de aannemer de privé-opritten aan, daar waar ze aansluiten op het openbaar domein. Het zal nog enkele weken duren voordat alle opritten klaar zijn. Daarnaast worden in de bermen de wadi’s nog verder afgewerkt.

Vanaf 25 februari wordt er nog gewerkt aan het pompstation ter hoogte van de Akkerstraat. Hierdoor zal er hinder zijn voor doorgaand verkeer. Je kunt de Broekstraat wel inrijden langs de Nieuwendijk.

22 jan 2019

Na winterprik start aannemer met aanleg riolering in tweede deel Broekstraat

In het tweede deel van de Broekstraat werd het asfalt opgebroken tot net voor het kruispunt Houwendijk. Zo kan de omleiding via Houwendijk langer behouden blijven. Er werd gestart met de bouw van het pompstation ter hoogte van huisnummer 87. Als de vrieskoude voorbij is, dan start de aannemer met de aanleg van de riolering in de richting van Nieuwendijk. Nadien volgt het stuk richten Houwendijk.

In het eerste deel moeten de opritten en de wadi’s nog worden afgewerkt. Ook hier zal de aannemer voort werken zodra de temperaturen opnieuw boven nul zijn.

19 dec 2018

Begin werken in tweede deel Broekstraat

Na de kerstvakantie, meer bepaald op 8 januari 2019, start de aannemer met de werken in het tweede deel van de Broekstraat. Eerst breekt hij van Nieuwendijk tot Houwendijk de rijweg op om daarna de riolering aan te leggen.

19 dec 2018

Woningen eerste deel Broekstraat terug beter toegankelijk

In het eerste deel van de Broekstraat ligt intussen een onderlaag asfalt. De woningen zijn er opnieuw beter bereikbaar. Ook werden alle huisaansluitingen uitgevoerd zodat de afkoppelingswerken op privé kunnen starten. De afkoppelingswerken moeten klaar zijn tegen het einde van de werken van fase 2. Na de kerstvakantie zal de aannemer de wadi’s aanleggen in de bermen en worden de opritten aangelegd. De toplaag asfalt wordt samen met de toplaag van fase 2 gelegd.

08 nov 2018

Planning werken in eerste deel Broekstraat

De hoofdriolering van fase 1 in de Broekstraat (van Akkerstraat tot Nieuwendijk) werd zo goed als aangelegd. Vervolgens voert de aannemer de huisaansluitingen uit, met inbegrip van de huisaansluitputjes op privéterrein. Van zodra de putjes geplaatst zijn, kun je de afkoppelingswerken op privé uitvoeren. Daarnaast start de aannemer ook met de heraanleg van de weg. Er wordt gestreefd om tegen eind november, begin december de kantstrook in beton te trekken. De juiste datum en de gevolgen voor de bereikbaarheid van je woning lees je in een brief die de aannemer zal ronddelen. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, dan verwachten we dat we de onderlaag asfalt nog voor het kerstverlof kunnen leggen.

01 okt 2018

Eerste stuk riolering ligt

De aannemer heeft al riolering aangelegd tussen de Akkerstraat en Broekstraat nr. 41. Wegens technische redenen start hij nu met de aanleg van de riolering ter hoogte van Nieuwendijk en schuift hij daarna op in de richting van Broekstraat nr. 41. Naast de aanleg van de riolering wordt ook gestart met de aanleg van de onderfundering van de weg waar reeds riolering werd gelegd.

01 jun 2018

Het project kort voorgesteld

Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor de rioleringswerken in de Broekstraat. Hier vind je alvast de presentatie die werd getoond op de informatieavond.