Wat doen we?

ARN3010 - Riolering Heirbaan, Dophei-Aartrijt-Reenstraat

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
ARN3010
Aannemer
Annelies Cornelis

Wie doet wat?

Aquafin

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aquafin samen met de gemeente Arendonk

Aanleg van nieuwe wegenis