Projectoverzicht

KAP3045 - Kalmthoutsesteenweg, deel met AWV (fin)
Laatst bijgewerkt: 12 jan 2022

Startdatum: 09 augustus 2021

De werken zullen 5 maanden duren

Water-Link in samenwerking met Aquafin zijn zopas gestart met rioleringswerken in de Kalmthoutsesteenweg. Deze werken kaderen in het grotere project voor de heraanleg van de Kalmthoutsesteenweg door het Agentschap Wegen en Verkeer. De rioleringswerken zullen worden uitgevoerd door aannemer Stadsbader.

 

Voor meer informatie over de wegenwerken van AWV, de omleidingen en de timing van het verdere project kan je terecht op de website van AWV: Heraanleg omgeving kruispunt Kalmthoutsesteenweg met De Pretlaan | Wegen en verkeer

Nieuws en updates

 • 10 aug 2021

  Planning van de werken

   

  Zone tussen Golflei en Korte Franselei:

  In deze zone wordt een drukrioleringsstelsel aangelegd. Dat betekent dat er per 3 à 4 woningen een kleine pompput wordt voorzien, die het afvalwater verpompt naar een rioleringsbuis verderop.

  Voor deze werken wordt het wegdek niet opgebroken. De pompputten en drukleidingen worden aangelegd in de berm, vanaf 17 augustus. De bedoeling is om vanaf eind augustus de woningen aan te sluiten op de nieuwe riolering.

   

  Zone tussen Korte Franselei en Kapellenboslei:

  In deze zone wordt een klassiek gescheiden rioleringsstelsel aangelegd onder het wegdek. De aannemer is op 10 augustus begonnen met het verwijderen van de asfaltverharding. Meteen nadien wordt gestart met de aanleg van de rioleringsbuizen.

  De bedoeling is om vanaf 23 augustus het wegdek opnieuw aan te leggen in asfalt, naar de oorspronkelijke toestand. Vanaf eind augustus worden ook hier de woningen aangesloten op de nieuwe riolering.

   

  Zone tussen Kapellenboslei en Prinses Elisabethlei

  In deze zone ligt een gracht die reeds enige tijd voor problemen zorgt door inkalving, instabiliteit, … met deze werken gaan we hier een nieuwe grachtbeschoeiing plaatsen. Deze werken zullen duren tot begin oktober.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Ruben Stockman

Werfleider Stadsbader

Locatie werfkeet: aan de spoorwegovergang