Wat doen we?

KAS3016 - Riolerings- en wegeniswerken De Met

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gemengd rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater samen in één buis vervoerd. Een van de gevolgen van een dergelijk rioleringsstelsel is dat bij hevige regenval wateroverlast ontstaat. Daarenboven is het ook moeilijker en duurder het met regenwater verdunde afvalwater te zuiveren. Om die redenen is het nuttig regenwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en het te laten insijpelen in de bodem of het, al dan niet vertraagd, af te voeren naar vijvers, beken en rivieren in de omgeving. Indien de regenwaterafvoer van uw woning moet worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel, komt een afkoppelingsdeskundige bij u langs om samen te overlopen wat de mogelijkheden zijn.

Informatiefiche

Project nr
KAS3016
Aannemer
Contactcenter Aquafin