Projectoverzicht

KRU3012 - Renovatie Nieuwstraat
Last update: 19 feb 2019

Startdatum: 11 juni 2018

De werken zullen 9 maanden duren

Via dit project zal een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Nieuwstraat. Op die manier wordt het afvalwater afgevoerd via de riolering en zal het regenwater rechtstreeks in de Hanewijkbeek/ De Vliet afwateren. Daarmee wordt de riolering in de Kalverstraat en in de Temsestraat ontlast. Er worden ook wachtaansluitingen geplaatst ter hoogte van de Robert de Frieslaan en de Graaf van Vlaanderenlaan. De volledige wegenis zal van rooilijn tot rooilijn worden vernieuwd.

Achter de woningen in de Kalverstraat (nrs. 43 t.e.m. 55) zal, aan de overkant van De Vliet, een bufferbekken worden geplaatst.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Jelle Van Bogaert

Afdelingshoofd Technische Dienst gemeente Kruibeke

Michael Jansegers

Controleur der werken