Nieuws

LRN3003 - RioP Laarne: Steentjesstraat, Lange Meire (ten zuiden N445)
05 sep 2019

Komende weken heraanleg Meirhoekstraat

 

In fase 3B wordt deze week gewerkt aan de boordstenen en goten, met ter plaatse gestort beton in een glijbekisting. Volgende week wordt dan het resterende gedeelte van het betonnen fietspad aangelegd. We verwachten half september de straat te kunnen asfalteren.

07 aug 2019

Nieuwe fase gestart op 6 augustus

 

De Steentjestraat, Lange Meire, Molenstraat en Kapellestraat zijn opgesteld voor doorgaand verkeer. 

Het kruispunt Korte Meire/Meirhoekstraat is afgesloten voor verkeer.
Er wordt momenteel gewerkt vanaf de Wegvoeringstraat 1 (vrije basisschool) tot aan de Meirhoekstraat 6 (tussen Termstraat en Fonteinbeek).
Dit is voorlopig het enige stuk waar nog geen verkeer mogelijk is.

Er wordt verwacht dit stuk tegen eind september terug open te stellen voor verkeer. 

 

Ook in de Vosselosstraat en de Holeindestraat wordt nog gewerkt, maar hier is plaatselijk verkeer toegelaten.

 

Vanuit Wetteren kan je Laarne dorpskern bereiken via Kalkensteenweg, Provinciebaan, Colmanstraat, N445, Steentjestraat, Lange Meire en Molenstraat. 

07 jun 2019

Volgende week toplaag in Steentjestraat

 

In de fase van de Wegvoeringstraat worden de lijnvormige elementen (goten en boordstenen) geplaatst. Aan de oneven zijde is dat reeds gebeurd, langs de even zijde is voorzien dit te doen op dinsdag 11 juni. In het deel Termstraat tot Veldmeersstraat dienen de huisaansluitingen voor afvalwater nog te worden overgekoppeld op de nieuwe riolering. In de Meirhoekstraat (Temstraat tot de beek) wordt pas in de week van 24 juni verder opgebroken, nadat de Steentjestraat en Lange Meire zijn afgewerkt.

 

In de Steentjestraat (fase 2A) zijn de bermen in kasseien geplaatst ter hoogte van de Heirweg. Tegen 12/06 kunnen we die openstellen voor plaatselijk verkeer. Volgende week, tussen 11 en 13 juni, is voorzien de toplaag asfalt te leggen in de Steentjestraat tussen Korte Meire en Heirweg en in de Lange Meire. In de week van 17 juni wordt dan de belijning voorzien en de rijweg en het fietspad vrijgemaakt. Het is de bedoeling in de week van 24 juni de gehele as Molenstraat-Lange Meire-Steentjestraat open te stellen voor het verkeer.

 

In de Vosselostraat en Holeindestraat zijn enkele boordstenen verzakt en scheef gereden. Die worden nu hersteld.

18 apr 2019

Vanaf dinsdag 23/04 werken in Wegvoeringstraat

 

De Wegvoeringstraat en een gedeelte van de Meirhoekstraat (tussen Termstraat en Korte Meire) worden afgesloten voor alle verkeer. Het kruispunt Korte Meire/ Meirhoekstraat blijft open. Er wordt een omleiding ingesteld in beide richtingen, via de Korte Meire, Lange Meire en Molenstraat. Dit gedeelte van de Lange Meire en de Molenstraat is opengesteld voor alle verkeer.

 

Tussen de Korte Meire en de Heirweg N445 wordt nog steeds gewerkt. Om doorgaand verkeer daar onmogelijk te maken wordt de Lange Meire ter hoogte van huisnummer 54 geknipt. Dit gedeelte van de Lange Meire en de Steentjestraat is bereikbaar via de N445, de Zevensterstraat en vanuit Wetteren via de Meirhoekstraat, Korte Meire, Veldmeersstraat, Leeweg en Hoekstraat.

 

De Termstraat is niet bereikbaar via de Meirhoekstraat/ Wegvoeringstraat.

 

Ook in de Steentjestraat blijft de aannemer voortwerken aan de bermen en voetpaden. Om die werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren wordt er nog geen doorgaand verkeer toegelaten. 

08 apr 2019

Uitstel werken Wegvoeringstraat, deze week asfalt in de Steentjestraat

 

In de Lange Meire worden de komende paar dagen de belijning, wegmarkering en signalisatie voorzien. Alle wagens dienen tijdens de werkuren uit de werfzone te worden geplaatst.

 

De werken in de Wegvoeringstraat worden uitgesteld tot na de paasvakantie. De week van 15/04 is de aannemer in verlof, dus we zullen hier starten tot vanaf dinsdag 23/04.

 

In de Steentjestraat worden de fietspaden en de fundering van de voetpaden aangelegd. Deze week wordt de zone voor het schooltje opgebroken, we zullen de parking minstens voorzien van een fundering in mager beton voor de paasvakantie. Asfaltering zal daar pas na de paasvakantie kunnen gebeuren. De rijweg tot aan de gewestweg wordt op donderdag 11/04 voorzien van een onderlaag asfalt, weliswaar onder voorbehoud van weersomstandigheden. Tussen 23/04 en het einde van mei worden de voetpaden en bermen afgewerkt. Nadien wordt de volledige Steentjestraat voorzien van een toplaag in asfalt.

26 mrt 2019

Week van 08/04 verdere asfaltering in Steentjestraat

 

In de Steentjestraat worden momenteel de kantstroken verder aangelegd, tot aan de N445. Volgende week wordt dan in dezelfde zone het fietspad gegoten. Daarna moet het beton van het fietspad enkele dagen uitharden.

 

Terwijl het beton uithardt kan de aannemer in de Steentjestraat niet verderwerken. We beginnen dan al met de voorbereidingen in de Wegvoeringstraat: woensdag 3 april wordt de straat afgesloten en kan gestart worden met de opbraak van de weg, vanaf kruispunt Korte Meire in de richting van Laarne dorp.

 

De week van 8 april wordt de Steentjestraat verder afgewerkt. De zones waar geen beton kan worden aangelegd met een glijbekisting worden op een andere wijze afgewerkt. Tegen het einde van dezelfde week wordt de onderlaag asfalt aangelegd, zodat de Steentjestraat voor de paasvakantie beter toegankelijk is. Nadien worden stelselmatig de bermen en voetpaden afgewerkt.

 

In de tweede week van de paasvakantie (vanaf 15 april) is de aannemer in bouwverlof. 

08 mrt 2019

Heraanleg wegenis in zicht

 

Zone Lange Meire & Molenstraat (kruispunt Lange Meire - Korte Meire en kruispunt Wegvoeringsstraat): door de weersomstandigheden zijn we genoodzaakt de aanleg van de toplaag asfalt uit te stellen. We voorzien ze te kunnen aanleggen op 14 en 15 maart.

 

Zone Steentjestraat tussen Zevensterstraat en tot voor kruispunt Vosselosstraat: dit is het deel van de Steentjestraat waar momenteel de borduren reeds zijn aangelegd. Op het einde van volgende week (week van 11 maart) wordt hier de onderlaag asfalt aangelegd.

 

Zone Steentjestraat tot de Heirwegin de week van 18 maart worden hier de lijnvormige elementen (goten, boordstenen) gegoten in ter plaatse gestort beton. Voor de paasvakantie zullen hier ook de onderlaag asfalt en de betonnen fietspaden zijn aangelegd. Na de paasvakantie zal de aannemer dan de bermen en de voetpaden afwerken. De toplaag asfalt is voorzien einde mei, begin juni, samen met de rest van het projectgebied.

08 feb 2019

Uitgebreide planning beschikbaar

 

Hieronder kan je een uitgebreide planning terugvinden van de werken. Let wel: deze planning is sterk afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, zoals het weer.

 

In de Lange Meire van Korte Meire tot Wegvoeringstraat wordt de wegenis verder afgewerkt. Pas nadien kan gestart worden met de fase in de Wegvoeringstraat. Begin maart worden de voetpaden aangelegd en wordt ook de toplaag asfalt geplaatst.

 

In de Steentjesstraat van nr. 52 tot de Heirweg zijn de rioleringswerken in volle gang. Eind februari wordt gestart met een onderdoorpersing onder de Heirweg, waarbij een leiding onder de weg wordt geboord zonder de straat open te leggen. Die werken zullen duren tot ongeveer half maart. Tussen de Vosselosstraat en de Heirweg worden eind februari de rioleringswerken ook uitgevoerd. 

In de tussentijd zal de aannemer tot midden maart de huisaansluitingen verder uitvoeren.

Eind februari wordt gestart met de wegeniswerken: eerst plaatst men de betonnen kantstroken tussen nr. 83 tot de Heirweg. Daarna wordt de rode fietspadbeton gegoten, tussen nrs. 52 en 83, begin maart. Midden maart willen we de onderlaag asfalt plaatsen in de ganse fase, waarna begin april de rode fietspadbeton zal worden geplaatst tussen nr. 83 en de Heirweg.

 

In de Wegvoeringsstraat tussen Molenstraat en Korte Meire starten we na de werken in de Lange Meire. Midden maart wordt de wegenis opgebroken. We verwachten begin juni te starten met de heraanleg, te beginnen met de betonnen kantstroken (ook voorbij de Korte Meire) en nadien midden juni de onderlaag asfalt. Als laatste wordt eind juni de rode fietspadbeton geplaatst.

 

De voetpaden en de opritten op privé volgen de wegeniswerken in elke fase. Het einde der werken van de volledige werf is voorzien in september.

19 dec 2018

Toegankelijkheid tijdens het kerstverlof

 

In de Molenstraat, Vosselosstraat en het deel van de Holeindestraat ten Zuiden van de N445 werd de onderlaag asfalt geplaatst zodat deze straten tijdens het kerstverlof toegankelijk zijn voor de bewoners.

 

De parking achter de bakkerij blijft tot na het kerstverlof toegankelijk. Na het kerstverlof zal die echter niet bereikbaar zijn: van zodra concrete data bekend zijn worden ze ter plaatse uitgehangen. 

09 nov 2018

Opgelet: ook werken in Colmanstraat

Vanaf dinsdag 13 november starten ook werken in de Colmanstraat, ter hoogte van de huisnummers 71-75. Door een lek in de riolering is er een verzakking van de rijweg die dringend moet worden hersteld. Deze werken zullen vermoedelijk 35 werkdagen duren.

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk vanuit de Provinciebaan. Voor doorgaand verkeer van de E17 en Overmere richting Wetteren en omgekeerd, wordt een omleiding voorzien.

09 okt 2018

Planning per fase

 

Fase 2a: Steentjestraat

Na uitvoering onderzoek werden de optimale oplossing bepaald voor de bemalingsproblematiek, zowel op technisch als op budgettair vlak. Er zal verder worden gewerkt met een diepe drainage in het deel waar de riolering het diepst ligt. Naarmate de werken vorderen zal worden nagekeken of deze ook verderop dient te worden geplaatst.

Bij dit type drainage wordt over de lengte van het rioleringstracé de drainage ingefreesd op de gewenste diepte en voorzien van een drainagepakket errond. 

De aanleg is gisteren gestart. Wanneer de drainage is afgewerkt zal onmiddelijk de bemaling worden opgestart. Tegen eind deze week, begin volgende week zou het grondwaterniveau voldoende moeten gedaald zijn om de rioleringswerken verder te kunnen zetten in de richting van de gewestweg.

 

Fase 2b2: Lange Meire - Molenstraat

De plaatsing van de betonnen lijnvormige elementen (goten, boordstenen) is voorzien op 15 en 16 oktober, in het deel tot aan de Nonstraat.

 

Fase 3a1: Kapellestraat

Deze week wordt de onderlaag asfalt aangelegd. Nadien worden de grachten en de bermen afgewerkt.

 

Fase 3a2: Vosselosstraat/  Holeindestraat

De verharding werd opgebroken tot voor het kruispunt met de Oostremstraat, ter hoogte van de school. De aanleg van de riolering tussen de Kleempstraat en de school is voorzien tot begin volgende week.

17 sep 2018

Leggen onderlaag asfalt Kapellestraat rond 10 oktober

In de Kapellestraat wordt de onderfundering aangelegd met steenslag. Rond 21 september brengt de aannemer de glijbekisting aan voor de aanleg van de greppel. Aansluitend legt hij de fundering van de weg. De aanleg van de onderlaag asfalt is voorzien rond 10 oktober. Later die maand worden de grachten afgewerkt.

17 sep 2018

Rioleringswerken Holeindestraat bijna klaar

In de Holeindestraat zijn de rioleringswerken bijna afgerond. Aansluitend starten de rioleringswerken in de Vosselosstraat. Ter hoogte van het kruispunt Vosselosstraat-Holeindestraat moeten de nutsbedrijven enkele aanpassingswerken uitvoeren.

17 sep 2010

Opbreken wegenis Lange Meire, Molenstraat

In fase 2b2 - Lange Meire, Molenstraat (Korte Meire tot Wegvoeringstraat) - wordt de rijweg stelselmatig opgebroken tot het kruispunt met de Kleempstraat. Ook het deel tot de school wordt opgebroken. Daarna volgt de aanleg van de regenwaterriolering tot aan de Nonstraat. Vervolgens wordt ook de vuilwaterriolering gelegd tussen Nonstraat en de school.

17 sep 2018

Aanleggen funderingen voetpaden Lange Meire

In Lange Meire, van Maanbeek tot Korte Meire, is gestart met het kofferen van de voetpaden, de aanleg van de fundering en de voetpaden in de zone tot het kruispunt met Korte Meire.

18 mei 2018

Planning op korte termijn

 

In de zijstraat van de Lange Meire (t.h.v. Microfibres) is de riolering aangelegd. Tegen 22/05 zijn daar normaal de huisaansluitingen afgerond.

Aan het kruispunt Steentjestraat-Zevensterstraat is er door de ligging van enkele nutsleidingen die nog in dienst zijn geen aanleg meer mogelijk van de leiding voor het regenwater. Er is besloten om te starten met de leiding voor het afvalwater, iets verderop. Deze werken zijn gestart op 17/05, zodra de betrokken nutsleidingen zijn verlegd zal worden hervat met de aanleg van de regenwaterafvoer vanaf het kruispunt.

Dinsdag 22/05 en woensdag 23/05 wordt het fietspad in het deel Lange Meire - Steentjestraat aangelegd.

Vanaf de week van 22/05 zal ook in de Kapellestraat worden gewerkt aan de grachten: er worden nieuwe kopmuren geplaatst.

Eind mei is voorzien om in de Lange Meire het asfalt te leggen.

Na 04/06 wordt voorzien om de bermen met boordstenen en klinkers af te werken. 

16 feb 2018

Fase 1: De aanleg van de riolering start vanaf 19/02 ter hoogte van de site van Microfibres, en zal vorderen in de richting van de Zevensterstraat. Aansluitend worden ook de leidingen van het regenwater aangelegd en wordt de rioleringsstreng vanaf de Hoekstraat aangelegd. Eind februari zal men ook een leiding onder de beek doorpersen.

In de overige fasen worden ondertussen nog aanpassingswerken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen.

17 okt 2017

Nutsmaatschappijen (fase 0)

Voorafgaande aan de rioleringswerken worden er al geruime tijd verplaatsingen van en aanpassingen aan de nutsleidingen uitgevoerd. Deze volgen min of meer de volgorde van de rioleringswerken. Vanaf midden oktober 2017 zal er door de aannemer van de rioleringswerken enkele weken nazicht van de locatie van de nutsleidingen worden uitgevoerd. Deze werken worden verwacht midden november afgerond te worden.