Wat doen we?

MEI3005 - Rioleringswerken Hoekstr, Jan de Meuterstr, Schriekkouterbn

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Informatiefiche

Project nr
MEI3005
Aannemer
Contactcenter Aquafin

Wie doet wat?

Werken ten laste van gemeente Meise

  • Aanleg van een gescheiden stelsel in de Jan De Meuterstraat, Schriekkouterbaan en Hoekstraat
  • Heraanleg van de wegenis

Werken ten laste van Aquafin NV

  • Aanleg van een gescheiden stelsel in de Broekstraat en een deel van de Hoekstraat
  • Aanleg van een buffergracht aan de Birrebeekstraat
  • Aanleg van een bufferbekken aan de Voorveldstraat