Projectoverzicht

MRS3028 - RL Mortsel: Minervastraat en Beekstraat (Deel Mortsel)
Laatst bijgewerkt: 22 jul 2019

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 16 augustus 2017

De werken zullen 24 maanden duren

Samen met de gemeenten Mortsel en Edegem zal rioolbeheerder rio-link rioleringsinfrastructuur aanleggen of aanpassen in volgende straten: Minervastraat (Mortsel), Elzenplein (Mortsel), Beekstraat (Mortsel en Edegem) en Volhardingsstraat (Edegem). Rio-link is een dochterbedrijf van drinkwatermaatschappij Water-link en rioolwaterzuiveraar Aquafin en staat in Mortsel en Edegem in voor het rioolbeheer.

Momenteel hebben deze straten regelmatig te kampen met wateroverlast. Om deze overlast te beperken in ernst en frequentie werden maatregelen uitgewerkt op korte, middellange en lange termijn. De werken die nu uitgevoerd worden maken deel uit van de korte termijn maatregelen en behelzen o.a. de aanleg van een gescheiden afvoer van het regen- en afvalwater in Minervastraat, Beekstraat en Volhardingsstraat.

Daarnaast worden extra flankerende maatregelen genomen zoals grotere diameters in het stelsel met meer berging, buffering en infiltratie van het hemelwater, infiltratiekolken en een open gracht langs de Gevaert site in de Minervastraat.

De omgeving van de geplande werken lag zwaar onder vuur in de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat tijdens de graafwerken niet-ontplofte munitie gevonden kan worden. Bepaalde delen van de rioleringsinfrastructuur worden immers aangelegd in zones waar nooit eerder gegraven werd. Een gespecialiseerde firma zal bijstand verlenen aan de aannemer die de werken uitvoert.

Nieuws en updates

 • 27 aug 2018

  Planning op korte termijn

   

  De rioleringswerken in de Minervastraat lopen verder tot aan de Juliaan De Vriendstraat. Zodra dat punt bereikt is wordt eerst de Minervastraat tussen de Weidestraat en de Juliaan De Vriendstraat afgewerkt. Pas daarna worden de rioleringswerken verdergezet tot aan de Vredebaan.

   

  In de Volhardingsstraat werd de riolering aangelegd tot aan huisnummer 32. Daarna maakt men de huisaansluitingen en kan de straat toegankelijk worden gemaakt met een Minder-Hindersteenslag. De riolering wordt verder aangelegd richting het rond punt.

   

  De renovatie van de riolering in de Beekstraat is voorzien voor eind augustus. Aansluitend kan hier dan ook de wegenis worden afgewerkt aan de pare huisnummerkant.

 • 22 mei 2018

  Planning op korte termijn

   

  Fase 2A

  De riolering ligt erin tot aan de Weidestraat. De laatste hand wordt gelegd aan de rijbaan zodat eind deze week de onderlaag asfalt kan worden gelegd. Aansluitend zullen de verkeersplateaus ter hoogte van de kruispunten met de Beekstraat, Elzenplein en Weidestraat worden afgewerkt.

   

  Fase 2B

  Deze werken starten wanneer Fase 2A is afgewerkt, vermoedelijk half juni.

   

  Fase 3

  Deze werken starten wanneer Fase 2A terug toegankelijk is voor de bewoners. Kort na het bouwverlof begint men met de opbraak van de weg en de voorbereidingen voor de rioleringswerken, die zullen duren vanaf half augustus tot half september. Aansluitend volgt dan de aanleg van de weg, parkeerstroken en voetpaden, vanaf eind september tot eind oktober.

   

  Fase 4

  In de Volhardingsstraat zal pas gestart worden wanneer de onderlaag asfalt in de Beekstraat is aangelegd. Vanwege beschadigingen aan de riolering in de Beekstraat loopt dit vertraging op: eerst moet de bestaande leiding worden hersteld. Daarna kunnen de boordstenen en de rijbaan afgewerkt worden. Tegen het bouwverlof hopen wij dat alles klaar is.

   

  Fase 5

  Begin oktober wordt gestart met de aanleg van het plein, de wegverharding in klinkers zal normaal zijn aangebracht tegen het kerstverlof.

 • 16 feb 2018

  Fase 2A: De riolering ligt erin tot aan de Weidestraat. Vanaf maandag 19/02 begint men de riolering te leggen richting J. De Vriendstraat (fase 2B), terwijl in deze fase nog wegenwerken zullen worden uitgevoerd. Aan de zijde tegenover de woningen zal eerst de gracht worden aangelegd, waarna men de wegenis zal afwerken. De voetpaden zullen nog deze maand worden aangelegd. De toplaag asfalt in dit deel is voorzien voor begin mei.

   

  Fase 2B: deze werken zijn opgestart en de rioleringswerken zijn aan de gang. De aanleg van de bovenbouw van de weg, de parkeerstroken en de voetpaden volgt aansluitend vanaf begin maart tot begin mei. Ook hier zal begin mei de toplaag asfalt worden aangebracht.

   

  Fase 3: deze fase start op zodra fase 2A terug toegankelijk is voor de bewoners. Vanaf de 2de week van maart begint met met de opbraak van de weg en de voorbereidingen voor de riolering, die gepland is vanaf einde maart tot half april. Aansluitend volgt dan de aanleg van de weg, parkeerstroken en voetpaden, vanaf begin april tot begin juni. In de 2de week van juni is voorzien om te beginnen met de asfaltverharding.

   

  Fase 4: hier is de aannemer deze week gestart met de aanleg van de riolering, dit duurt tot half maart. Vanaf begin april tot begin juli worden de weg, parkeerstroken en voetpaden aangelegd. Vanaf eind mei tot aan het bouwverlof legt men de wegverharding aan in klinkers.

   

  Fase 5: start begin juni, beginnende met de aanleg van het plein. Tegen het bouwverlof zal de wegverharding in klinkers worden aangebracht.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Patrick Steven - werfleider aannemer

Locatie werfkeet: Elzenplein, Mortsel