Nieuws

NIV3013 - RioP Ninove: Hernof
25 sep 2019

Planning asfaltering

 

Eind deze week wordt de onderlaag asfalt aangelegd in het eerste deel van de steenweg.
Ook wordt het doodlopend deel voorzien van een onderlaag asfalt deze week.

Daarna worden de deksels op hoogte gebracht.
De toplaag asfalt is voorzien voor vrijdag 4 oktober.

 

Aansluitend worden de zijbermen nog afgewerkt.

13 sep 2019

Volgende weken alternerend verkeer op de Edingsesteenweg

 

In het doodlopend stuk van de Edingsesteenweg worden volgende week de huisaansluitingen en de straatkolken geplaatst. Ter hoogte van het kruispunt Hernhof worden verkeerslichten geplaatst en wordt er vanaf 23 september twee weken lang alternerend verkeer ingesteld. Aan het einde van de eerste week wisselen we van weghelft.

30 jul 2019

Herstart op 5 augustus

 

In het doodlopend gedeelte van de Edingsesteenweg werden alle ondergrondse werken afgerond. De eerste weken na het bouwverlof worden door de aannemer de lijnvormige elementen geplaatst (goten en boordstenen). Daarna wordt de straat afgewerkt in asfalt en worden de zijstroken aangepakt.

 

Vanaf 12 augustus wordt ook in de andere fase gestart met de aanleg van de riolering. Die werken zullen vermoedelijk duren tot eind oktober, waarna de straat kan worden heraangelegd. 

06 jun 2019

Laatste riolering Hernhof

 

In Hernhof worden de laatste 90 meter riolering aangelegd, van huisnummer 12 tot 20. Daarna gebeuren de huisaansluitingen. De bedoeling is om voor het bouwverlof de greppels en de rijweg af te werken tot op de onderlaag asfalt, zodat tijdens het verlof de opritten bereikbaar zijn. Na het bouwverlof wordt gestart met de riolering aan de beek, in het doodlopend gedeelte van de Edingsesteenweg.


Het bouwverlof gaat in op 12 juli.

09 mei 2019

Volgende week opbraak wegenis Hernhof

 

Fluvius en De Watergroep ronden hun aanpassingswerken eind volgende week af, behoudens onvoorziene omstandigheden. Dan kan maandag 13 mei gestart worden met de opbraak van de wegenis in Hernhof, waarna direct gestart wordt met de riolering. We beginnen aan de kant van de Edingsesteenweg en gaan richting het Westen.

 

Vermoedelijk is de riolering aangelegd in de eerste week van juni, waarna de huisaansluitingen worden overgekoppeld. De bedoeling is om voor het bouwverlof midden juli de straat te voorzien van een onderlaag asfalt. Na het bouwverlof wordt dan gestart in de het doodlopend deel van de Edingsesteenweg.

25 apr 2019

Rioleringswerken Edingsesteenweg vanaf 27 mei

Volgens de huidige planning start de aannemer in de week van 27 mei met de aanleg van de riolen langs de Edingsesteenweg. Momenteel werkt hij zijn planning nog verder uit. Het is de bedoeling om voor het begin van het bouwverlof (12 juli) de onderlaag asfalt te leggen.

25 apr 2019

Nutsbedrijven werken volop in Hernof

In Hernof werd de sleuf van de nutsbedrijven langs pare zijde aangevuld. De leidingen liggen er. Aan de onpare kant wordt de sleuf voor de nutsleidingen gegraven vanaf huisnr. 5 in de richting van de Kruisveldstraat. Tegen het einde van deze week zou de aardgasleiding geplaatst zijn. Volgende week worden de telefoonkabel van Proximus en de laagspanningskabel van Fluvius gelegd. Nadien worden de woningen aangesloten op de nieuwe nutsvoorzieningen. We verwachten dat dit in de week van 6 mei zal gebeuren. 

26 mrt 2019

Voorbereidende werken door nutsmaatschappijen

 

 

In het doodlopend stuk van de Edingsesteenweg voert De Watergroep vanaf 1 april 2019 voorbereidende nutswerken uit, terwijl in Hernof en op het kruispunt met de Edingsesteenweg ook de overige nutsmaatschappijen tegelijkertijd hun aanpassingswerken uit. Nadien wordt de riolering in de straat geplaatst.