Wat doen we?

NIV3013 - RioP Ninove: Hernof

Informatiefiche

Project nr
NIV3013

Wie doet wat?

Werken ten laste van RioPact (De Watergroep i.s.m. Aquafin)

  • Aanleg van de nieuwe gescheiden riolering;
  • Aansluiten van de woningen, plaatsen huisaansluitputjes.

Werken ten laste van de stad Ninove

  • Heraanleg van de wegenis.

Kostprijs

RioPact :
€500.650,00
Stad Ninove:
€157.208,00
Total:
€657.858,00