Projectoverzicht

OLN3020 - Conc.Olen:Neerbuul
Laatst bijgewerkt: 14 jan 2022

Startdatum: 13 september 2021

De werken zullen 7 maanden duren

De gemeente Olen en Aquafin leggen in Neerbuul en in de Molenstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden regen- en afvalwater apart opgevangen en afgevoerd. De woningen langs het traject worden waar nodig afgekoppeld.

De bovengrondse nutsleidingen worden ondergronds gebracht en er wordt een nieuwe weg en grachten aangelegd. In Neerbuul wordt de weg in asfalt aangelegd en komen er comfortabele, veilige fietspaden.

In de Molenstraat komen er twee betonstroken met grasdallen tussen om het landelijk karakter te benadrukken.

Aan het kruispunt van het shopping park komt er aan de rechterkant van Lammerdries-Winkelstraat een bijkomende afslagstrook voor fietsers. Dat betekent dat als je van de brug komt, je direct met je fiets rechts kan afdraaien. Je hoeft dus niet meer eerst het kruispunt over te steken.

Waar en wanneer beginnen de werken?

De aannemer start op maandag 13 september in Neerbuul. In eerste fase werkt hij van bakkerij Calaerts tot net voor het kruispunt met het shopping park. De werken in de Molenstraat en aan het kruispunt met het shopping park starten later.

Blijf op de hoogte via www.slimdoorolen.be

Nieuws en updates

 • 14 jan 2022

  Nieuwe fietspaden worden verder aangelegd, uitharding tot 7 februari

   

  De aannemer legt vanaf vandaag het beton voor de fietspaden verder aan. Het beton heeft tot 7 februari nodig om uit te harden. Zolang zijn de opritten van de woningen niet bereikbaar. De aannemer voorziet voetgangersbruggen zodat de woningen toegankelijk blijven. Meer informatie vind je op de website van de gemeente Olen.

 • 21 dec 2021

  Uitstel betonwerken door vrieskou

   

  Als gevolg van de plotse vrieskou worden de geplande betonwerken uitgesteld. De bewoners kregen een brief van de aannemer met meer informatie, die je hieronder kan terugvinden.

 • 17 dec 2021

  Aanleg fietspad in beton vanaf maandag 20 december

   

  Volgende week staat de betonstort van het nieuwe fietspad op de planning. Zoals je weet, komt er een comfortabel fietspad van 3 meter breed dat wordt afgescheiden van de rijweg door een groenberm van 1 meter breed langs de kant van de oneven huisnummers.

   

  De betonstort van het fietspad staat gepland op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 december. Opgelet: dit is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

   

  Het beton moet uitharden tot 10 januari 2022. Hierdoor zijn de opritten langs de kant van de oneven huisnummers niet bereikbaar van 21 december t.e.m. 10 januari. De aannemer voorziet minstens 1 voetgangersbrug per 2 woningen. Te voet of met de fiets aan de hand geraak je dus zeker in de woning.

   

  Voertuigen kunnen vanaf 22 december parkeren naast het nieuwe fietspad op de steenslagverharding. Laat voldoende ruimte voor doorgaand verkeer en hou rekening met de opritten van de even huisnummers. Zo kan iedereen in de buurt van zijn woning parkeren. Verwacht je bezoek? Verwijs hen naar de parkeermogelijkheden op het Shopping Park en op de parking van voormalig café The Must.

   

  Belangrijk! Het pas gestorte beton mag niet betreden worden om aftekeningen en beschadigingen te vermijden. Die zorgen voor bijkomende werken omdat de beschadigde stukken hersteld moeten worden. Daags na de betonstort mag de beton wel te voet betreden worden.

   

  We danken je voor je begrip en wensen je alvast een fijn eindejaar.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Stefan Van Immerseel

Werfmanager Aquafin

Aannemer Crauwels

-

Kim Colson

Toezichter lokaal bestuur Olen