Ombudsdienst

Schade of hinder?

Merk je schade op aan privédomein of ondervind je veel hinder van werken of infrastructuur? 

Om je sneller te kunnen helpen, willen we vragen om volgende stappen te doorlopen:

  • Breng de toezichter van Aquafin op de hoogte van jouw vaststelling.
  • Verstuur een brief naar Aquafin, t.a.v. dienst Verzekeringen, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Vermeld de geleden schade en voeg in bijlage een gedetailleerd en becijferd herstelbestek toe.
  • Na ontvangst van de schademelding onderzoekt Aquafin of er een oorzakelijk verband is tussen de geleden schade en de Aquafin-werken.
  • Indien er een oorzakelijk verband kan zijn met de Aquafin-werken en het gevraagde bestek overhandigd werd, doet Aquafin aangifte bij zijn verzekeringsmakelaar die een expert gelast en een expertisevergadering belegt bij de schadelijder. De schade, het oorzakelijk verband en de omvang van de schade worden met alle betrokken partijen besproken. Het schadegeval wordt nadien afgehandeld in functie van de vaststellingen en de op de expertisevergadering gemaakte afspraken.
  • Indien er geen oorzakelijk verband is met de Aquafin-werken, zal de expert of Aquafin de schadelijder hierover duidelijk informeren.
     

Een complex probleem?

Is jouw vraag of probleem niet voor onze medewerkers van het contactcenter, maar eerder voor onze ombudsdienst?

Nico Van Gestel

Ombudsman