Projectoverzicht

RI3M036 - Rio-link Merksem: SP Straalstraat - afkoppeling
Laatst bijgewerkt: 16 nov 2019

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 14 januari 2019

De werken zullen 11 maanden duren

 

In de Straalstraat is momenteel een bestaande gracht aangesloten op de gemengde riolering. Bedoeling van het project is dit oppervlaktewater af te koppelen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Schoten. Dit doen we door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in Straalstraat en in Toekomstlaan (tussen Straalstraat en Maurits Luyckxstraat).

 

Na deze werken wordt de wegenis in de Toekomstlaan hersteld in oorspronkelijke staat. In de Straalstraat wordt de weg heringericht. Hier zal het profiel van de Straalstraat tussen Toekomstlaan en Deurnsebaan doorgetrokken worden tot aan de Vaartkaai. Aan de zijde van de bebouwing wordt een nieuw, breder voetpad in betonstraatstenen aangelegd. De rijweg wordt vernieuwd in asfalt en er wordt een dubbelrichtingsfietspad in rode asfalt aangelegd aan de zijde van de Brug van den Azijn.

 

Nieuws en updates

 • 03 jun 2019

  Deze week asfalt in de Toekomstlaan (fase 1), start volgende fase op 11 juni

   

  Als alles goed gaat en de weersomstandigheden het toelaten zal op 6 juni de onderlaag asfalt worden geplaatst in de Toekomstlaan, tussen Maurits Luyckxstraat en de gemeentegrens. Dan wordt ook het kruispunt met de Maurits Luyckxstraat meegenomen. Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt de weg terug opengesteld op 7 juni. De toplaag wordt eind augustus aangebracht, samen met de andere fase.

   

  Vanaf de gemeentegrens tot en met het kruispunt van de Straalstraat wordt een nieuwe afvalwaterleiding aangelegd. Nadien herstellen we de wegenis en wordt er op het kruispunt een verkeersplateau aangelegd. We starten op 11 juni en werken een 3 tot 4 maanden door. In het bouwverlof (15 juli tot 4 augustus) wordt er niet gewerkt, dan wordt er een tijdelijke steenslagverharding gelegd voor plaatselijk verkeer. De omleiding via de Straalstraat wordt afgesloten vanaf de start der werken. 

   

  De werken in de Straalstraat zelf starten normaalgezien begin september.

 • 01 mrt 2019

  Start der werken op 11 maart, infobrief februari

   

  Omwille van de complexiteit van het werken in de nabijheid van de vele aanwezige nutsleidingen werd de fasering gewijzigd ten opzichte van eerdere communicatie. De aannemer begint op 11 maart met de rioleringswerken in de Toekomstlaan. De werken duren ongeveer tot begin 2020 en worden in verschillende fasen uitgevoerd.

   

  Meer informatie kan je terugvinden op de infobrief die bedeeld werd onder de omwonenden:

 • 25 jan 2019

  Werken uitgesteld tot maart ten vroegste

   

  De aannemer is begonnen met de voorbereidingen om de riolering te kunnen aanleggen. Hij heeft enkele proefsleuven gemaakt in de rijweg om de ligging van de vele nutsleidingen te onderzoeken. op die manier proberen we te voorkomen hen te beschadigen tijdens de rioleringswerken.

   

  Uit het onderzoek blijkt dat we enkele hoogspanningskabels niet veilig kunnen kruisen met de geplande werkmethode. Om die reden zal een andere uitvoeringstechniek worden toegepast: de onderdoorpersing, waarbij een leiding door de grond wordt geboord zonder een sleuf te moeten opengraven. Die onderdoorpersing wordt momenteel voorbereid.

   

  Om die reden wordt de start der werken opgeschoven, tot ten vroegste maart 2019. Zodra de startdatum effectief gekend is zal die worden gecommuniceerd aan de bewoners.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Luc Meersman - werfleider aannemer

Locatie werfkeet: Jozef Cogelslei, Schoten