Projectoverzicht

RI3M036 - Rio-link Merksem: SP Straalstraat - afkoppeling
Last update: 22 feb 2019

Startdatum: 14 januari 2019

De werken zullen 13 maanden duren

Nieuws en updates

 • 25 jan 2019

  Werken uitgesteld tot maart ten vroegste

   

  De aannemer is begonnen met de voorbereidingen om de riolering te kunnen aanleggen. Hij heeft enkele proefsleuven gemaakt in de rijweg om de ligging van de vele nutsleidingen te onderzoeken. op die manier proberen we te voorkomen hen te beschadigen tijdens de rioleringswerken.

   

  Uit het onderzoek blijkt dat we enkele hoogspanningskabels niet veilig kunnen kruisen met de geplande werkmethode. Om die reden zal een andere uitvoeringstechniek worden toegepast: de onderdoorpersing, waarbij een leiding door de grond wordt geboord zonder een sleuf te moeten opengraven. Die onderdoorpersing wordt momenteel voorbereid.

   

  Om die reden wordt de start der werken opgeschoven, tot ten vroegste maart 2019. Zodra de startdatum effectief gekend is zal die worden gecommuniceerd aan de bewoners.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier