(Ver)bouwplannen?

Een woning kopen gaat vaak gepaard met de nodige verbouwingswerken. Waterbewust bouwen en verbouwen krijgt hierbij meer en meer aandacht. Bouwen en renoveren heeft immers in veel gevallen een invloed op het watersysteem. Om problemen in de toekomst te vermijden, kun je je best goed informeren over hoe je hiermee moet omgaan.

Moet ik aansluiten op de riolering?

Het zoneringsplan van De Vlaamse overheid

De openbare riolering

Ben je aangesloten op het openbaar rioleringsnetwerk? Bij twijfel kan je de zoneringsplannen van de Vlaamse overheid bekijken. Val je in een groene of oranje zone? Dan is jouw perceel aangesloten op de openbare riolering. 

Geen aansluiting op de openbare riolering

Soms kan je woning door de ligging niet worden aangesloten op de riolering. Op het zoneringsplan is deze zone in het rood aangeduid. 

Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de zuivering van je huishoudelijke afvalwater. Dat doe je met een IBA, een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Daarvan zijn er verschillende types op de markt.

Moet je water wegpompen tijdens werken?

Lozing van bemalingswater op de riolering aanvragen

Op vrijwel elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren.

Maar waar moet je heen met het water?

Regenwater duurzaam opvangen

Wat doe jij met regenwater?

Draag zelf ook bij aan een groenere toekomst met schoner water en een bodem met een goed waterpeil. Er kan meer met regenwater dan je denkt. Bovendien wordt de wetgeving bij het bouwen van een nieuwbouw als maar strenger omtrent de duurzame aanpak rond hemelwater. 

Het plaatsen van een regenton of alternatieve manier om regenwater op te vangen en te hergebruiken is de norm. 

Erfdienstbaarheden

Voorzieningen van Aquafin onder jouw perceel?

Is sommige gevallen is het nodig dat Aquafin ondergronds voorzieningen plaatst. Cilinders van rioleringen of andere voorzieningen kunnen onder de private gronden lopen. In zo'n geval spreken we van erfdienstbaarheden.

Lopen er voorzieningen van Aquafin onder jouw perceel?

Een afvoering van een leiding onder een privaat domein