Projectoverzicht

VIL3045 - Albert-I laan herstel verzakking
Last update: 19 feb 2019

Startdatum: 30 juli 2018

De werken zullen 1 maand duren

De kruisende riolering onder de Albert-I-laan, komende van het Middelburgplein, is in zeer slechte toestand. Om her verkeer veilig te kunnen laten passeren is sinds vier maanden slechts een rijstrook open met alternerend verkeer.

Ondertussen is er een aannemer gevonden om de werken uit te voeren. Aannemer Bruggeman-Maes uit Antwerpen is aangesteld op de rioleringsdoorsteek te vernieuwen. De oude, kapotte vuilwaterafvoer wordt vervangen en er wordt een extra regenwaterafvoer naast gelegd. Daarop zal in de toekomst het regenwater vanuit het Middelburgplein worden aangesloten.

De werken starten eind juli en dienen eind augustus klaar te zijn. Gedurende deze periode is het kruispunt Albert-I-Laan / Middelburgplein volledig afgesloten. Bij het nieuwsoverzicht vindt u het omleidingsplan voor het verkeer.

Bijkomende werken: rond 13 augustus start de aanleg van een beter fietspad in de Albert-I-Laan, in opdracht van De Werkvennootschap. Deze opdracht is gegund aan aannemer Viabuild uit Mechelen. De Werkvennootschap zal de bewoners begin augustus verder informeren over de werken die zij plannen.

Nieuws en updates

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier