Waarom rioleringswerken?

Aquafin zuivert huishoudelijk afvalwater, maar produceert géén drinkwater. Onze riolen en zuiveringsinstallaties zorgen ervoor dat het water in Vlaamse beken en rivieren voldoende proper is voor planten en dieren om erin te leven. Om het als mens te kunnen drinken, zijn er extra zuiveringsstappen nodig. We zorgen er wel voor dat jij, je kinderen en kleinkinderen van schoon oppervlaktewater kunnen genieten om langs te sporten, spelen en genieten.

Propere waterlopen, nu en in de toekomst

spelende kinderen langs het water

Voor burgers, fauna en flora

Aquafin vangt het water van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen. Deze collectoren voeren het rioolwater naar waterzuiveringsinstallaties. Daar wordt het afvalwater opnieuw leefbaar gemaakt voor planten en dieren. Overal in Vlaanderen voert Aquafin werken uit die bijdragen aan propere waterlopen voor de volgende generaties. 

Vandaag zuiveren we ruim 83% van het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen voor het in een beek of rivier terechtkomt. De kwaliteit van onze waterlopen ging er dan ook met grote sprongen op vooruit.  Toch zijn er nog heel wat kleinere woonkernen die moeten aangesloten worden. Bovendien zijn delen van het rioleringsnet stilaan verouderd en aan vervanging toe.

Van hoeveel inwoners wordt het afvalwater in jouw gemeente gezuiverd?

Duurzaam omgaan met regenwater

Een leefomgeving in harmonie met water vraagt ook een toekomstgerichte omgang met regenwater. Op privaat domein zijn heel wat creatieve ingrepen mogelijk om droge bodems of wateroverlast te voorkomen. Voor de gemeenten maakt Aquafin werk van praktisch uitvoerbare hemelwaterplannen.

Wist je dat...

  • Aquafin ruim 6.000 km aan rioolleidingen beheert?
  • Meer dan 300 installaties jouw afvalwater zuiveren vooraleer het in de rivier terecht komt?
  • Meer dan 1.200 Aquafin-medewerkers zich dagelijks inzetten voor propere waterlopen?
medewerkers op de werf

En de toekomst?

Slimme riolen

Op verschillende plaatsen in het rioleringsstelsel zijn nooduitlaten voorzien waarlangs het water kan ontsnappen als de druk op het stelsel te hoog wordt door hevige regen. Het afvalwater is dan wel sterk verdund met regenwater, toch kan het lokaal schade toebrengen aan het herstellende leven in de waterloop. Heel wat overstortwerkingen kunnen vermeden worden als de bergingscapaciteit van het rioolstelsel optimaal zou benut worden. In een aantal zuiveringsgebieden heeft Aquafin al een systeem toegepast waarbij schuifafsluiters en kleppen automatisch gestuurd worden en zo het water ondergronds leiden naar plaatsen waar het tijdelijk kan opgehouden worden. Deze techniek willen we de volgende jaren uitbreiden naar andere gebieden. 

Nog meer stoffen verwijderen?

Naast de stoffen die we vandaag al verwijderen, zijn er nog andere stoffen aanwezig in het afvalwater die een risico vormen voor het watermilieu en die via de waterzuivering het oppervlaktewater bereiken. Voorbeelden daarvan zijn microscopisch kleine plasticdeeltjes en resten van bepaalde medicijnen en pesticiden. De verwijdering ervan in het zuiveringsproces is momenteel (nog) niet wettelijk verplicht en zou ook aanzienlijke technologische aanpassingen vragen. Daarom is Aquafin in de eerste plaats voorstander van een aanpak aan de bron. Toch bereiden we ons voor op een mogelijke verplichte verwijdering in de toekomst en testen we nieuwe technieken uit op hun (kosten)efficiëntie.

overstromingen