Voor landbouwers en gemeenten

Aquafin heeft de OVAM-grondstofverklaring gekregen en biedt weer gezuiverd afvalwater aan aan landbouwers, openbare besturen... die een contract afsluiten

Landbouwers kunnen gezuiverd afvalwater ophalen

Gezuiverd afvalwater voor irrigatie en bewatering

Mits het afsluiten van een overeenkomst en een administratieve vergoeding kon de afgelopen jaren op tijdelijke basis gezuiverd afvalwater opgehaald worden op de zuiveringsinstallaties van Aquafin. Vooral tijdens de langdurige droogteperiodes van 2017 en 2018 bleek dit een noodoplossing voor onder andere de landbouw en openbare besturen. De ontvanger kon het water op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid gebruiken, zij het met inachtname van de risico's met betrekking tot de volksgezondheid.

Op advies van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn de toepassingsmogelijkheden voor irrigatie en bewatering opgenomen in een OVAM-grondstofverklaring. Aquafin heeft deze vergunning en kan opnieuw overeenkomsten afsluiten. 

Aquafin-locaties waar je vandaag gezuiverd afvalwater kan afnemen

Grondstofverklaring

OVAM-grondstofverklaring

Ook industrie stelt gezuiverd afvalwater ter beschikking

Vanuit koepelorganisatie voor de voedingsindustrie Fevia stellen ook een aantal voedingsbedrijven in droogteperiodes hun gezuiverd afvalwater ter beschikking van landbouwers. Meer info op de website van Fevia.

Je vindt de lijst met bedrijven via onderstaande link. Aanvragen moeten rechtstreeks bij de bedrijven in kwestie worden ingediend.

Gezuiverd afvalwater van voedingsbedrijven

Wouter Boncquet

Wouter Boncquet

Afhalen gezuiverd water