Hoe gezuiverd afvalwater aankopen bij Aquafin?

Tijdens extreme droogteperiodes biedt Aquafin zijn gezuiverd afvalwater tegen een kleine forfaitaire vergoeding aan. Eerst dien je een aanvraag in, dan wordt er een contract opgesteld en kan je in een van de beschikbare waterzuiveringsinstallaties terecht voor het ophalen van het effluent.

Je aanvraag om effluent op te halen

Afhankelijk van de waterloop

Neem eerst contact op met onze verantwoordelijke voor effluent Wouter Boncquet. In je mail geef je gewoon aan op welke waterzuiveringsinstallatie je effluent wil gaan halen.

Elke aanvraag onderzoeken we individueel, want we moeten zien dat we nog steeds genoeg gezuiverd water in de waterlopen lozen. Het effluent komt terug in een waterloop terecht en daar mag het ecologisch evenwicht niet verstoord worden. Sommige beken zijn voor hun ecologisch evenwicht afhankelijk van het debiet gezuiverd water dat we erin lozen. Als dat plots veel kleiner is, kan dit evenwicht verstoord worden en dat willen we absoluut vermijden.

 

Snelle procedure en soepele contracten

Is je vraag aanvaard? Dan maken wij voor jou onmiddellijk een contract op. Aquafin biedt soepele contracten met een looptijd van één, twee of drie maanden – of zolang als nodig is. Deze contracten kunnen op eender welk moment ingaan, je hoeft niet te wachten tot de eerste dag van de volgende maand.

Je kan het effluent tijdens de openingsuren (van maandag tot vrijdag van 7 tot 16 uur) afhalen in een van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin waar dit mogelijk is. Onze medewerkers van de geschikte installaties wijzen je de plaats aan waar het effluent mag afgenomen worden. Deze plaats is bereikbaar met een vrachtwagen.

 

Aandachtspunten

  • Het materiaal voor het opzuigen van het water moet je zelf voorzien. Beschik je niet over een tankwagen? Er zijn verschillende transportbedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoer van vloeistoffen.
  • Op de installaties van Aquafin moet je de geldende veiligheidsvoorschriften naleven. Je moet bijvoorbeeld handschoenen dragen om rechtstreeks contact met het effluent te vermijden.
  • Je mag het gezuiverde afvalwater onder geen enkele voorwaarde doorverkopen aan een derde partij.

We werken met soepele contracten zodat het ook mogelijk is om in noodgevallen een overeenkomst voor één, drie of zes maanden af te sluiten. Daardoor konden we in het verleden erg kort op de bal spelen toen de vraag plots pijlsnel steeg door aanhoudende droogte.

Wouter Boncquet - verantwoordelijke effluent

Contact

Wouter Boncquet

Verantwoordelijke voor effluent

Nog een vraag over het ophalen van gezuiverd afvalwater? Vind je antwoord in de lijst met veelgestelde vragen. De locaties waar effluent opgehaald kan worden, is afhankelijk van de ontvangende waterloop van de waterzuiveringsinstallatie. Er moet immers steeds voldoende proper water terug de rivier of beek instromen, voor de fauna en de flora. Je kan dus niet zomaar in elke installatie van Aquafin terecht. Hier vind je de lijst van de zuiveringsinstallaties waar tijdens droogte gezuiverd afvalwater kan opgehaald worden.