Richtlijnen en tools

Aannemers die werken moeten uitvoeren op een waterzuivering hebben een procesvergunning nodig. Verder bieden we nog andere richtlijnen en tools aan voor onze partners. Aquafin ontwikkelde een tool om betoncorrosie op te sporen in rioolbuizen en vertelt waarom shortliners niet als herstelmethode mag gebruikt worden.

Betoncorrosie in de riolering

Waterstofsulfide (H2S) ontstaat in het rioleringsstelsel wanneer het rioolwater door de activiteit van micro-organismen anaeroob wordt. Dat wil zeggen dat het rioolwater geen zuurstof meer bevat. Wanneer de gevormde H²S-moleculen vrijkomen uit het rioolwater, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties voor wie het rioleringsstelsel moet betreden. Waterstofsulfide is namelijk een giftig gas.

Het gas heeft de geur van rotte eieren en kan dus leiden tot geurhinder voor de omgeving. H2S kan ook de riolering aantasten en corrosie aan betonnen rioolbuizen veroorzaken. Hierdoor vermindert de levensduur van leidingen drastisch.

Aquafin ontwikkelde een rekentool om waarmee het risico op betonaantasting kan worden ingeschat.

 

Meer over betoncorrosie en de rekentool

Herstelmethodes voor rioolbuizen

Als er defecten zijn in nieuw aangelegde rioleringen zijn er verschillende herstelmethodes mogelijk. De techniek van 'shortliners' is echter verboden. Dat hebben de rioolbeheerders in Vlaanderen beslist. De herstelmethode met shortliners is niet duurzaam. Het gebruik van shortliners geeft een garantie van slechts tien jaar, terwijl nieuw aangelegde rioleringsbuizen een levensduur van 50 jaar moeten hebben. We stelden ook te veel problemen vast door slechte plaatsing.

Aquafin adviseert enkele alternatieve herstelmethodes voor defecten in nieuw aangelegde rioleringen.

rietveld en stromend water