Alternatieven voor shortliners als herstelmethode

Als er defecten zijn in nieuw aangelegde rioleringen zijn er verschillende herstelmethodes mogelijk. De techniek van 'shortliners' is echter verboden. Dat hebben de rioolbeheerders in Vlaanderen beslist. De herstelmethode met shortliners is niet duurzaam. Het gebruik van shortliners geeft een garantie van slechts tien jaar, terwijl nieuw aangelegde rioleringsbuizen een levensduur van 50 jaar moeten hebben. We stelden ook te veel problemen vast door slechte plaatsing.

Een levensduur van 50 jaar voor rioleringsbuizen

Aquafin stelt volgende oplossingen voor ter vervanging van Shortliners:

  • een volledige relining van de gehele streng (van put naar put).
  • het omstorten met beton van het defect gedeelte van de leiding zoals beschreven in de Algemene wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het SB 250.
  • het uitbreken van de beschadigde of slecht geplaatste buisdelen.
  • om te vermijden dat de kosten voor herstel te hoog oplopen is het van het grootste belang om de cameraverslagen zo snel mogelijk te evalueren.
Short liners