Social distancing op werven

Het is belangrijk dat alle arbeiders op de werf de regel om 1,5 meter afstand te houden respecteren. Aquafin zal elke activiteit stop zetten tot de juiste maatregelen zijn genomen om ze veilig verder te zetten. Dit is belangrijk voor de gezondheid van alle medewerkers maar ook voor het draagvlak van onze werken. Een inbreuk op deze maatregel is snel gebeurd, als je bijvoorbeeld even samen op een plan kijkt. Daarom zal het een constante aandacht van ieder van ons vragen om te letten op de nieuwe regels.

Werkvoorbereiding

 • Bij de samenwerking van medewerkers van verschillende werkgevers (aannemers, onderaannemers, leveranciers,…) wordt steeds voor de start van de werken nagegaan of de voorgeschreven algemene richtlijnen en de specifieke maatregelen zoals voorzien in het Veiligheids- en Gezondheidsplan begrepen zijn en worden toegepast.
 • Voorzie een duidelijk plan van aanpak voor de sanitaire voorzieningen inclusief het onderhoud ervan. Bv. hoe en hoe vaak worden de oppervlakten gereinigd en hoe wordt dit geregistreerd.
 • Voorzie een locatie op de werf waar – in regel met social distancing – werknemers een pauze kunnen nemen of schuilen bij regen.
 • Overloop per project de checklist van de FOD WASO voor de elementen die concreet van toepassing zijn.

Voor uitzonderlijke gevallen waar de afstandsregels moeilijk of niet gerespecteerd kunnen worden, kan men volgende cascade toepassen:

 • Kan de aannemer de handeling uitstellen (tot periode na beperkendemaatregelen)
 • Kan de aannemer de manier waarop de handeling moet uitgevoerd worden zo aanpassen dat de afstandsregels toch gerespecteerd worden?
 • Bij een handeling waar de afstand minder dan 1,5 meter bedraagt, zal de aannemer via risicoanalyse beschermingsmaatregelen voorstellen en bevestigen dat de voorgestelde maatregelen ook voorhanden zijn. Het is belangrijk dat deze risicoanalyse vooraf besproken wordt (veiligheidscoördinator / advies van Aquafin dienst veiligheid) zodat verder gewerkt wordt met een afgestemde aanpak.

Geen corona aangetroffen in gezuiverd afvalwater

plaatshulp

Tijdens de werken

 • Houd materieel gescheiden: kom niet in elkaars camionette en neem elkaars gereedschap niet vast
 • Organiseer werfvergaderingen bij voorkeur via tele/video-conferencing of in open lucht met inachtname van social distancing. In de werfkeet mag maximaal 1 persoon per 10m² aanwezig zijn.
 • Organiseer pauzes waarbij men de handen kan wassen en dan met propere handen het masker of gelaatsscherm kan afzetten.
 • Bij werken in elkaars omgeving, houd maximaal afstand van elkaar (zeker meer dan 1,5 m) en voorzie bescherming bij hoesten en niezen via een eenvoudig masker (stofmasker) 
 • Individueel transport is de norm. Hier wordt op gecontroleerd. Uitzonderlijk transport met twee in de wagen kan, maar stel je geschrankt op en zorg voor een extra stofmasker of voorzie een extra plexiglas om verspreiding te voorkomen.
 • Spreek ook burgers aan die de afstandsregels niet respecteren. Aquafin  sensibiliseert bewoners hierover via digitale nieuwsbrieven (website) op projectniveau en nemen het ook op in de infobrieven die per post verspreid worden.

 

Administratie

 • Overdrachten, werfdossiers, procesvergunningen en dagboeken enz. worden elektronisch overgedragen. Neem hier de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan zoals het wassen van de handen en beperken van fysieke overdracht. Zo kunnen bijvoorbeeld leveringsbonnen ter beschikking gelegd worden in de werfkeet.
 • Bij heropstart van werven op installaties die in dienst zijn (voornamelijk renovaties) dient ook het team van operaties op de hoogte gebracht te worden.

Leidraad heropstart werven

Veiligheid komt altijd eerst

Aquafin zal elke activiteit stop zetten tot de juiste maatregelen zijn genomen om ze veilig verder te zetten.