Werken aan huisaansluitingen en in gebruik genomen riolering

Huisaansluitingen

Aangezien er geen indicatie is dat afvalwater een rol speelt in de verspreiding van COVID-19 en bronmaatregelen de voorkeur genieten op persoonlijke bescherming, leggen we geen specifieke PBM’s op bij het werken aan huisaansluitingen.

Voor Aquafin staat hygiënisch werken voorop. Het risico op contact met biologische agentia moet zoveel mogelijk beperkt worden. Bekijk de e-learning op deze website. Arbeiders moeten dus afgeschermd worden van contact met afvalwater.

  • Minimaliseer de duur van het mogelijk contact met afvalwater door het plaatsen van ballon/afsluiters bij (huis)aansluitingen
  • Infomeer bewoners maximaal en vraag ze  tijdelijk niet te lozen.
  • Zorg voor persoonlijke bescherming via handschoenen, veiligheidsbril of gelaatsscherm in functie van spatrisico, mogelijkheid om van kledij te wisselen na contact...

Leidraad heropstart werven

Werken in besloten ruimte

Maak gebruik van volgende PBM's, als je bijvoorbeeld werkt in een collector:

  • Spatwaterdichte wegwerpoverall of afwasbaar overpak
  • Wegwerphandschoenen of herbruikbare handschoenen die gereinigd/ ontsmet kunnen worden
  • Veiligheidsbril in combinatie met gelaatscherm of alleen het gelaatscherm, te desinfecteren/ reinigen na gebruik
  • Mondmasker P3, idealiter een volgelaatsmasker met ademlucht.

Deze maatregelen moeten ook genomen worden wanneer er contact is met afvalwater door spatten of aerolsolvorming.

Veiligheid gaat altijd voor

Aquafin zal alle activiteiten stop zetten tot ze verder kunnen worden uitgevoerd met  de nodige beschermingsmiddelen.