Private regenwaterputten inzetten als buffers

Met dit innovatieve concept wil Aquafin private regenwaterputten activeren in de strijd tegen wateroverlast.

Aqtiput

Bestaande infrastructuur maximaal benutten in de strijd tegen wateroverlast door piekbuien, dat is wat Aquafin beoogt met Aqtiput®. Dit innovatieve concept ‘activeert’ private regenwaterputten op basis van een slimme sturing die gekoppeld is aan een buienradar. Als er zware regen zit aan te komen, dan wordt het niveau in de put verlaagd en krijgt het water nog ruim de tijd om in de bodem te dringen. Zo komt er plaats vrij in de put om afstromend regenwater van verharding of daken op te vangen.

Sommige gezinnen gebruiken regenwater in huis voor bijvoorbeeld toiletspoeling of de wasmachine. Maar in de meeste gevallen zijn de regenwaterputten statische infrastructuur. Als het niveau in de put te hoog staat, loopt het regenwater over naar de riool in de straat. Als er op korte tijd grote hoeveelheden regenwater in terechtkomen, kan dit lokaal wateroverlast veroorzaken. Door de regenwaterputten in te zetten als extra buffercapaciteit, verkleint dat risico. In 2020 startte Aquafin een eerste demo-project samen met de gemeente Edegem.