Procedure voor het lozen van bemalingswater

Is het technisch onmogelijk om het bemalingswater op een andere plaats dan de openbare riolering te lozen, dan moet je voor aanvang van de bemaling een toelating ontvangen van Aquafin. Hiervoor kan je gebruik maken van het aanvraagformulier op de website.

Procedure bemalingen

Na het invullen van het aanvraagformulier op de website:

  • Ontvang je een bevestigingsmail, met daarin een aanvraagnummer en de gegevens van de aanvraag. Vervolgens stuur je ons digitaal een kopie van de melding of milieuvergunning door. Wens je nog wijzigingen aan te brengen aan de bemaling, dan kan dit door te antwoorden op de bevestigingsmail.
  • We bekijken of het aangevraagde debiet voor de betreffende periode ook bij regenweer kan worden getransporteerd door ons collectorstelsel en binnen de milieuvergunning van onze rioolwaterzuiveringsinstaIlatie kan worden verwerkt.
  • Binnen een termijn van maximaal 28 dagen bezorgen we je elektronisch een contractvoorstel dat de voorwaarden en verwerkingskosten bevat waaronder je mag lozen in de openbare riolering.
  • Ga je akkoord met het voorstel, dan volstaat het om een ondertekende versie van het contractvoorstel binnen 28 dagen te bezorgen aan het support center bemalingen. Dit kan per mail (ingescande versie) naar bemalingen@aquafin.be. Indien er geen ondertekend contract wordt terugbezorgd binnen 28 dagen, wordt het contractvoorstel van rechtswege nietig verklaard. Wijzigingen in de start- en einddatum moet je na het bekomen van de toelating doorgeven aan Aquafin voor een correcte kostenaanrekening.

Nuttige documenten

Welke documenten kan je gebruiken voor je aanvraag?

Vragen over bemalingswater?

Support center bemalingen