Beheer van infrastructuur

Hoe voorkom je rioolstank ? Of ga je corrosie tegen? En wat met de uitstoot van N2O? De infrastructuur voor waterzuivering optimaal beheren én verbeteren, vraagt een diepgaande kennis ervan. Onze onderzoekers zijn er dan ook dagelijks mee bezig. Daarnaast houden ze hun ogen open naar nieuwe technieken en inzichten om de werking van ons stelsel te verbeteren.

Onderzoek

Aquafin daagt je uit voor de Hackathon Challenge

BEMAS, het platform voor het uitwisselen van kennis en goede praktijken in onderhoud en asset management, organiseert een hackathon als onderdeel van de asset performance 4.0-conferentie in september. Meedoen met jouw bedrijf? Lees onze case en help ons om pompstoringen proactief op te sporen!
Lees meer

Betoncorrosie door verhoogde sulfideconcentraties

Eén van de problemen waarmee Aquafin regelmatig geconfronteerd wordt, is de aantasting van betonnen rioleringen door verhoogde sulfideconcentraties, met alle gevolgen van dien. We zien beschadigingen en zelfs verzakkingen. Aquafin doet dan ook uitgebreid onderzoek naar deze problematiek.
Lees meer

Wat te doen bij rioolstank?

Wanneer je aan rioolwater denkt, denk je ook aan geurhinder. Aquafin doet er alles aan om deze te voorkomen. We hebben dan ook heel wat expertise opgebouwd in de aanpak van de geurproblematiek
Lees meer